MENÜ

Környezetkímélõ növényvédelmi technika

Oldalszám: 52
2014.03.25.

A kártevõk, betegségek és a gyomok évente a világ termésének mintegy harmadát semmisítik meg. Ellenük hatásosan a különbözõ növényvédelmi eljárások (agrotechnikai, mechanikai biológiai, kémiai) együttes alkalmazásával (integrált növényvédelem) lehet környezetkímélõ, hatékony módon védekezni.

 A növényvédelemben közvetett és közvetlen eljárásokat alkalmazunk. Közvetett védekezési eljárások keretébe tartozik a talaj célszerû mûvelésével a gyomok folyamatos csökkentése. A talajtakarás, a szármaradványok felszínen hagyása, vagy a felsõ rétegbe keverése, talajtakaró réteg (mulch) létrehozása, ezzel a gyomok életterének csökkentése. A tápanyagok célszerû kijuttatása, amikor a kultúrnövényeket és nem a gyomokat tápláljuk. Az optimális idõben és feltételek között elvégzett vetés, amikor a kultúrnövény gyors fejlõdésével a gyomok hatását mérsékeljük. Az optimális növényi sorrend, amikor megfelelõ árnyékoló hatású növények sorrendbe állításával csökkentjük a gyomokat.Közvetlen védekezési eljárás a mechanikai gyomirtás, amellyel a kapás növények sorközének kultivátorozásával (1. ábra) vegyszert csak a sorban használunk. A sávos vegyszerezéssel kombinált mechanikai gyomirtás jelentõs költségcsökkentõ tényezõ és a környezetvédelmet is szolgálja. Késõbbi gyomterhelés levél alá permetezéssel kezelhetõ.

 


 A mai termesztéstechnológiában a kémiai növényvédelem szerepe meghatározó. Ma nem az a kérdés, hogy használjunk-e vegyszert, hanem az, hogy milyen technikát, technológiát válasszunk ahhoz, hogy a növényvédelmet a lehetõ legkevesebb vegyszerrel, a legkisebb veszteséggel és környezeti terheléssel, de megfelelõ hatékonysággal végezzük.A vegyszeres növényvédelem legelterjedtebb módja a hidraulikus cseppképzéssel végzett permetezés, amely három cseppmérettel jellemezhetõ. A 150 μm alatti cseppek elsodródásra hajlamosak, a 150–350 μm közötti cseppek a jelenlegi technikával jól kezelhetõk, a 350 μm feletti cseppek a célfelületrõl könnyen lecsurognak, növelve ezzel a veszteséget és a környezeti terhelést. A szórástechnika fejlesztése a nehezen kezelhetõ cseppek mérséklésére, vagy kezelésére irányul. A másik lehetõség a porlasztás, amikor a permetlevet nagy sebességû levegõvel bontjuk apró cseppekre. Ez a cseppképzés is heterogén csepphalmazt képez, emellett meglehetõsen energiaigényes. Elõnye, hogy a levegõ a cseppeket szállítja, a célfelületet mozgatja, ezáltal a cseppek lerakódását, behatolását segíti, a fedettséget javítja.A kisméretû cseppek a környezeti légmozgás hatására sodródnak. Az elsodródás kedvezõtlen esetben km nagyságrendû is lehet. Az elsodródott cseppek rontják a permetezés hatékonyságát, növelik a költséget, terhelik a környezetet. Az elsodródás szántóföldi permetezõgépeknél a légfüggönyös permetezéssel (2. ábra) mérsékelhetõ.

 


 

A légfüggöny az állományt megnyitja, a menetszelet felfogja, nem engedi az apró cseppek elsodródását, helyes szórófej beállítása esetén azokat bekényszeríti az állományba. A rendszer nagyobb nyomással, kisebb szórófej mérettel dolgozik, csökkentve ezzel a felhasznált permetlé mennyiségét és növelve a fedettséget és ezzel a permetezés hatékonyságát és nagyobb légmozgás (4–5 m/s) mellett is végezhetõ a permetezés.A nagy cseppek célfelületen tartása légbeszívásos és -befúvásos szórófejekkel érhetõ el. A légbeszívásos szórófejek esetén a szórófejben kiképzett injektor hatására a permetléáram egy nyíláson át levegõt szív be és egy kamrában a permetcseppek légbuborékot vesznek fel. A légzárványos, nagyméretû cseppek kevésbé sodródnak, ugyanakkor a célfelületen szétpattannak, és vékony filmként szétterülnek. A hatékonyság növelhetõ, ha a levegõt nyomás alatt juttatjuk a szórófejbe. Nagyobb nyomás (8–15 bar) alkalmazható a kisebb cseppek keletkezésének veszélye nélkül. Biztonságosabb lesz a nagyobb energiájú cseppek állományba hatolása. Javul a fedettség az állomány minden régiójában. Elmarad a veszélyes permetköd.Dr. Csizmazia Zoltán