MENÜ

Változások a növényvédõ szerek 2009. évi felhasználásában

Oldalszám: 48
2014.03.25.

Az engedélyezett növényvédõ szerek naprakész ismerete elengedhetetlen feltétele a helyes növényvédelmi döntések kialakításának és ennek eredményeként a termesztett növényeken a sikeres növényvédelmi kezelések végrehajtásához. Napjainkban a felhasználók számára különösen felértékelõdik ennek ismerete az uniós hatóanyag visszavonások okán és nem utolsó sorban a fogyasztói élelmiszerbiztonsági követelmények maradéktalan teljesítése céljából.  

 

A 2009. évi növényvédõ szer felhasználásról szóló szakmai anyagunk az Agro Napló olvasói számára termelõi, felhasználói, tájékoztatás céljából készült el. Tájékoztatást kívánunk adni az újság olvasóinak az uniós hatóanyag értékelést követõen az aktuális pozitív (annex I.) listára felkerült és hazánkban is engedélyezett növényvédõ szer hatóanyagokról, az uniós felülvizsgálati program szerint 2008. november végéig a visszavont készítményekrõl valamint ez évben új készítményként engedélyezett szerekrõl és egyéb fontosabb információkról és engedély okirat módosításokról. Nemzeti engedélyezõ hatóságunk 2009. évben is nagy számban adott ki új készítményekre, engedélyokiratokat, a már engedélyezett hatóanyagú készítmények szakterületi módosítására, a lejárt növényvédõ szerek engedélyének idõszakos meghosszabbítására és az uniós Bizottsági (SCFCAH) döntéseket követõen a visszavont hatóanyagú készítményekre.

Hazai engedélyezés kiadott okiratokMagyarországon 2008. november végéig összesen 677 db készítmény rendelkezik érvényes engedélyokirattal. A MgSzH Központ engedélyezõ hatósága ez idõszakig összesen 346 okiratot bocsátott ki engedélyezési kérelemre, amelybõl 52 db új készítményre, 213 db esetében a meglévõ engedélyek érvényességének a meghosszabbítására, 17 db estében szakterületi módosításra valamint 64 db esetében a visszavont készítményekre készült el.

A tagországi hatóanyag értékeléseket követõen (91/414 EGK irányelv alapján) a növényvédõ szerként felhasználható hatóanyagokat amelyek Magyarországon engedélyezett készítménnyel rendelkeznek az (1. táblázat) mutatja be, míg a visszavont hatóanyagú készítményeket szerféleségenként a (2. táblázat).

 


 

 

 


 


 


 

A jelenlegi uniós hatóanyag lista szerint a kedvezõ elbírálást követõen 146 új hatóanyag közül 82 db került fel a pozitív listára, 9 db lett elutasítva és 55 db hatóanyag értékelése még véglegesen nem zárult le. A tagországoknál 1993. június 25-e elõtt már engedélyezett úgy nevezett régi készítmények értékelése a felülvizsgálati eljárást követõen a Bizottsági döntések után a következõk szerint alakult. Az 1016 hatóanyagból kedvezõ elbírálás alapján 221 db hatóanyag került fel a pozitív listára, 742 db elutasításra került részben adathiány miatt és jelenleg 53 db hatóanyag értékelését kell még elvégezni 2008. év végéig.

A függõben lévõ hatóanyagokra a hiányzó adatok benyújtásához az érintett engedélyesek a Bizottságtól kétéves átmeneti idõszakra haladékot kaptak. Az igen nagyszámú hatóanyag visszavonás egyes mezõgazdasági, kertészeti kultúrákban, különösen a kiskultúrákban az alkalmazott növényvédelmi technológiákat kedvezõtlenül fogják érinteni, de kétséges a továbbiakban az is, hogy a jelenlegi irányelvet leváltó új uniós szabályozás amely várhatóan 2010. évben fog megjelenni, annak szigorúbb szabályozása a helyzetet mennyire fogja tovább nehezíteni. Várhatóan a kevesebb készítmény alkalmazása az egyoldalú növényvédõ szer felhasználás mellett növekedni fog a termelõi védekezéseknél a rovar és gombaölõ szereknél a rezisztencia veszélye és hosszabb távon a jövedelmezõ termesztés több termesztett kultúrában is kérdéses lehet. Kétséges különösen a talajfertõtlenítést igénylõ szántóföldi kultúrákban a védekezések eredményes végrehajtása, hajtatásban a több nemzedékes rovarkártevõk elleni védekezések, de hasonló képen ültetvényes kultúrákban a rovar ölõszerek hatékony alkalmazása.

Új készítmények okirataiAz idei évben is a lejárt növényvédõ szerek engedélyének meghosszabbítása a szükséges adatkövetelmények benyújtása mellett adminisztratív intézkedésre kérelem alapján történtek, illetve a szakmai intézkedések (pl. EU MRL (396/2005.) új szermaradék határérték megállapítása miatt, új kultúra kiterjesztésekor vagy technológia módosítása miatt vált szükségessé.

2008. évben az új készítményként kapott felhasználási engedélyt kalászosokban több gyomirtószer (4. táblázat). Õszi búzában, árpában a Táltos 450 WG (aminopiralid+floraszulám), a Columbus EC (klopiralid+floraszulám+fluroxipi)r, az Isoron 500 SC (izoproturon). Kalászosokban a talajból fertõzõ gombabetegségek elleni védekezésre kapott engedélyt a Celest Multi (fludioxinil+flutriafol), az Orius 5 FS, 6 FS (tebukonazol+imazalil) és Lamardor 500 FS (protikonazol+tebukonazol) csávázószerek.

  

 

Kalászosokban állomány kezelésre történõ felhasználásra lisztharmat, levél foltbetegségek és kalászfuzáriózis fertõzés mérséklésére az Opera New (piraklostrobin+epoxikonazol) gombaölõ készítmény. Kukorica gyomirtásában mint új kombinációs herbicid készítmény kapott engedélyt a Clio Super (dimetanamid-P+topramezon), az Akris (dimetenamid-P+terbutilazin) valamint kukoricában és napraforgóban egyaránt felhasználható Wing P (dimetanamid-P+pendimetalin) és Successor 600 (petoxamid) készítmények. Õszi káposztarepcében újdonságként jelent meg a gyomirtó szerként felhasználható Ikarus (klopiralid+piklorám+aminopiralid) készítmény. Kertészeti kultúrákban a közkedvelt (iprodion) hatóanyag utódjaként kapott felhasználási engedélyt a Rovral AquaFlo növényvédõ szer. Szõlõ növényvédelmében új hatóanyagként kapott felhasználási engedélyt szõlõperonoszpóra, orbánc és szürkepenész ellen a Pergadó F (mandipropamid+folpet) készítmény (1-2. ábra).

 


 


 

 

Hajtatott paradicsomban, paprikában szabadföldi káposztafélékben gombabetegségek, gyökérzöldségekben (sárgarépa, petrezselyem) alternáriás, szeptóriás, rozsda betegségek valamint spárgában spárgarozsda ellen kapott új felhasználási engedélyt az Amistar Top (azoxistrobin+difenokonazol) gombaölõ szer. Új készítményként kapott felhasználási engedélyt az megújult formulációjú Decis Mega (EW) (deltametrin) szélesebb felhasználási területen (hajtatott paradicsom, káposztafélék, torma, retek, cékla) és a Coragen 20 SG (klorantraniliprol) új hatóanyagú rovarölõ szer alma, burgonya, kukorica kultúrákban almamoly, aknázomolyok, burgonyabogár, kukoricamoly és gyapottok bagolylepke elleni védekezésre. Burgonyában burgonyabogár ellen kapott felhasználási engedélyt az Alverde (metaflumizon) új rovarölõ készítmény. A kultúrgyepek kezelésére a gyomok elleni védekezésre több készítmény is kapott felhasználási engedélyt Pázsitmester, Dicophar, Substatral Compo.Készítmények visszavonása uniós döntésre2009. évben az uniós hatóanyag visszavonások (3. táblázat) következtében a gyomirtó szerek közül a Treflan 48 EC, Triflurex 26 EC, Olitref 480 EC (trifluralin) hatóanyagú alap gyomirtószerek már csak 2009. III. 20-ik használhatók fel. Igy a melegigényes és késõi vetésû kultúrákban (bab, paprika, paradicsom,) az alap gyomirtószer felhasználása a fenti idõpont után már nem lehetséges.

 
 

 

 

A gombaölõ szerek közül a (Buvicid F, Quadris Max, Forum FP) (folpet) hatóanyagú készítmények új MRL miatt csemegeszõlõben már nem engedélyezettek, de borszõlõben a felhasználásuk továbbra is engedélyezett. A triflumizol hatóanyagú Trifmin 30 WP gombaölõ szer almában és szõlõben lisztharmat ellen a visszavonását követõen termelõi felhasználása 2010. év elejéig lehetséges. A karbendazim hatóanyagú készítmények Kolfugo 25 FW, Kolfugó Kén, Kolfugo 500 SC, Kolfugo Color, Kolfugo Super, Prospect kalászosokban lisztharmat, fuzárium, helmintosporiumos levélfoltosságok, szeptoria, cukorrépában cerkospóra, napraforgóban tányérbetegségek valamint szõlõben, meggyben gombás betegségek ellen 2009. évben már nem használhatok fel.

A fluzilazol hatóanyagú Punch 40 EC gombaölõszer felhasználási engedélye kizárólagosan 2009. év végéig borszõlõre terjed ki, almában varasodás és lisztharmat elleni védekezésekre az engedélye visszavonásra került. A visszavont Alert S készítmény helyettesítésére került engedélyezésre 2008. évben napraforgóban, kalászosokban az Alert Solo amely kombinációban karbendazimot már nem tartalmaz. A termékben a karbendazim helyettesítésére a technológia részeként kombinációs partnerként napraforgó kultúrában a csökkentett dózisú famoxadon és cimoxanil hatóanyag felhasználása javasolt. A 4. listás hatóanyagú napraforgóolaj uniós visszavonását követõen több készítménynél a gyártók a hatóanyag paraffinolajra Nevikén, Niral, Agrol Plusz vagy repceolajra Biola történõ lecserélése után kaptak új felhasználási engedélyt. A visszavont készítmények közül a Vegesol 2009. évben az engedélyezett kultúrákban szõlõben, gyümölcsösben, csonthéjasokban, bogyósban valamint paprika, paradicsom, hagyma, borsó kultúrákban már nem használhatók fel.

A fluazinam hatóanyagú Altima gombaölõszer új uniós MRL határértékei miatt almában a felhasználási engedélye visszavonásra került. A rovarölõ készítmények közül a metomil hatóanyagú Lannate 20 L felhasználása hajtatott paprikában, paradicsomban, uborkában levéltetvek, üvegházi molytetû, nyugati virágtripsz ellen szintén nem engedélyezett, de hasonlóképpen almában és szõlõben molykártevõk elleni védekezésre. Az akaricid készítményként a cihexatin hatóanyagú Penstyl 25 WP, Penstyl 600 FL, Oxotin F 600 atkaölõ készítmények visszavonását követõen a fitofág atkák ellen almatermésûekben, csonthéjasokban, bogyósokban, babban és szójában szintén már nem használhatók fel. A dimetoát hatóanyagú rovarölõszerek Bi 58 EC,Danadim Progress, Rogor-L 40) új MRL értékei alapján módosul az engedélyokiratuk. A csonthéjasok közül csak cseresznyében és meggyben használhatók, legkésõbb zöld bogyó állapotig. Ezután a cseresznyelégy és levéltetvek ellen más hatóanyagú készítményekkel célszerû a védekezéseket folytatni. Almatermésûekben, szõlõben az élelmezés-egészségügyi várakozási idõ 56 napra nõ. Almában legkésõbb pirosbimbós állapotig használhatók gyümölcsmolyok, sodrómolyok, aknázómolyok, levéltetvek, kaliforniai pajzstetû és atkák ellen. Szabadföldi paradicsomban, paprikában, káposztafélékben, uborkában, fokhagymában és vöröshagymában a dimetoát hatóanyagú rovarölõszerek élelmezés-egészségügyi várakozási ideje egységesen 28 nap.

A mezõgazdasági területeken és kertészetekben a mezei pocok elleni védekezések minden évben kisebb vagy nagyobb gondot okoznak a felhasználóknak. A klórfacinon hatóanyag uniós visszavonását követõen 2009. évben a védekezések gradációs helyzetben csak 120 napos eseti felhasználási engedély alkalmazása mellett lehetséges. Hatóságunk a Redentin 75 RB rágcsálóirtó készítmény felhasználásához 2009. év elsõ negyedévében 120 napos felhasználói engedély megadása mellett termelõi regisztrácó mellett járul csak hozzá.

A készítmény felhasználásához a termelõi nyilvántartásra a megyei növény és talajvédelmi igazgatóságoknál kell elõzetesen bejelentkezni.

Egyéb felhasználási engedélyekA növényvédõ szerek párhuzamos import behozatalára az idei évben 19 db engedélyt adtunk ki és 6 db behozatali engedély kiadása van folyamatban. Magyarországon még nem engedélyezett készítményekre engedélyezési célból 56 db kísérleti engedélyt adtunk ki összesen 235 db készítményre. Az elõzõ évekhez képest a kísérleti készítmények száma jelentõsen növekedett. A Magyarországon már engedélyezett készítmények eltérõ kultúrában történõ felhasználásához 35 db készítményre adtunk ki eseti felhasználási engedélyt. Az eseti engedélyek számának növekedése mellett több kis kultúrában spárgában, dióban, fokhagymában, erdészeti területen kapott több készítmény kiterjesztést Amistar Top, Steward 30 DF, Totril, Pantera 40 EC, de az uniós hatóanyag visszavonások következtében az eseti engedélykek a számának a növekedésével számolhatunk leginkább a kiskultúrákban.

A biotermesztõk kérelmére a Thiovit Jet, a Biola, a Vektafid A, a Dipel, a Dipel ES, a Novodor FC, a Funguran OH, a Champion 50 WP készítményekre adtunk ki címkén kívüli felhasználási engedélyt egyes kalászosokban, takarmánynövényekben, ipari növényekben, héjasokban bogyósokban, zöldségfélékben, gyümölcsösökben történõ felhasználáshoz. A bodza termelõk kérelmére a bodza gombás betegségei és állati károsítok elleni védekezésére a Teldor 500 SC, a Merpan 80 WDG, és Chess 50 WG készítmények címkén kívüli felhasználásához járultunk hozzá.Jelen cikkben megjelent készítmények engedély okiratairól felhasználói tájékozódásra az olvasók a http://ontsz.hu honlapon szerezhetnek bõvebb információt..Budapest, 2008. november 25.

Baranyi Tibor

engedélyezési mérnökszakértõ

MgSzH Központ

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság