MENÜ

KÖNYVAJÁNLÓ: Ökológiai szõlõtermesztés

Oldalszám: 11
2014.03.25.

A biotermesztésre való átállás sikeressége nagyon sok mindenen múlik! A kellõ elszántság, és kockázatvállaló képesség mellett fontosak a megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek. A környezetkímélõ szõlõtermesztés szakirodalma szerencsére bõvelkedik értékes közleményekben, kiadványokban, kötetekben.

 

 

Ezek egyik gyöngyszeme Hofmann – Köpfer – Werner: Ökológiai szõlõtermesztés címû könyve, melyet eddig csak német nyelven olvashattak a biológiai szõlõtermesztés szerelmesei.

 


 A könyvben következõ témakörök kaptak kiemelt hangsúlyt: a szõlõültetvények ökoszisztémája, a szõlõtalajok és a talajélet, a talajjavítás és a tápanyag-ellátás, a takarónövények használata, az ültetvényszerkezet kialakítása, az ökológiai növényápolás, a károsítók és a hasznos élõ szervezetek, az ökoszõlõk gépesítése, valamint a biotermesztésre történõ átállás.A kötetben leírt eljárásokat, módszereket a német ökológiai szõlõtermesztõk régóta sikeresen alkalmazzák. Természetesen hazai körülményeink között is érvényesíthetjük az ökotermesztés Németországban megfogalmazott irányelveit, de az egyes megoldások átvétele elõtt vegyük tekintetbe a termõhely, illetve az ültetvény sajátosságait. A felhasználásra kerülõ készítmények kiválasztása során szintén figyelmesen járjunk el: a kötetben javalltakat vessük egybe az ellenõrzõ, tanúsító szervezet elõírásaival.A magyar kiadásba a hazai szõlészeket, borászokat közelebbrõl érintõ útmutatók kaptak helyet. Lektori javaslatra a könyv a talajápolás magyarországi tapasztalatainak rövid összegzésével, továbbá a hazai nemesítésû, gombás betegségekkel szemben ellenálló szõlõfajták ismertetésével egészült ki. Az ökotermesztés mûszaki megoldásainak fejezeteit Kurtán Sándor, a termesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit az Agro Naplóban megjelenõ írásairól jól ismert Zanathy Gábor tolmácsolásában ismerheti meg a Kedves Olvasó.