MENÜ

III. Magyar Növényorvos Nap

Oldalszám:
2014.03.27.

November közepén immáron harmadszor rendezte meg a Magyar Növényvédõ és Növényorvosi Kamara a Növényorvos Napot. A szakma összetartását és az aktuális tájékozódásra való igényét jelezte a nagyszámú résztvevõ megjelenése azon a rendezvényen, amely céljaként a növényorvosok és növényvédõ mérnökök naprakész információkkal való ellátását fogalmazta meg a növényvédelem területén bekövetkezõ változásokról.

 

Az évente megrendezett Növényorvos Nap a tapasztalatszerzést is szolgálja, hiszen a mai, rendkívül nehéz helyzetben a helyes döntések meghozatalához elengedhetetlen a kellõ információ. A kamara ez évi rendezvényén elõtérbe kerültek a növényvédelmet érintõ jogszabályi változások. Megnyitó beszédében Kárpátiné dr. Gyõrffy Katalin fõtitkár a határozott és egységes együttmûködés szükségességét hangsúlyozta annak érdekében, hogy felkészülten érje a tagságot a várható európai uniós új szabályozás. Fenn áll a veszélye ugyanis annak, hogy a tervezett új szabályozás nem kellõen szolgálja a magyar és a 25-ök élelmiszereinek, mezõgazdasági termékeinek versenyképességét.A szakembereknek már eddig is jelentõs gondot okozott az, hogy az uniós csatlakozásunk óta 308 készítményt vontak ki és 187 új terméket engedélyeztek (MgSzH Központ adatai). Ennek alapján fokozottan szükséges a döntéshozók figyelmének felhívása a várható következményekre. Elõfordulhat ugyanis, hogy egy-egy károsítóval szemben nem lesz lehetõség az eredményes védekezésre, ahogy például ez évben ezt a pocokinvázió is jelezte.A hatásos, biztonságos és környezetkímélõ növényvédelem csak szakmai összefogással valósulhat meg, melynek érdekében tervezik, hogy a következõ esztendõre minden megyei kamara rendelkezik majd elõrejelzõ készülékkel s adatszolgáltatással, amellyel egymás munkáját is segítik.A növényvédõ szerek engedélyezésével kapcsolatosan a tervezett változások legsúlyosabb elemeire hívta fel a figyelmet Dr. Tõkés Gábor engedélyezési szakértõ, aki elõadásában szólt arról, hogy a hazai hatóság szakemberei, a mezõgazdasági termelõk és a növényvédõ szer gyártók is egyetértenek abban, miszerint a tervezetnek rendkívül káros következményei lesznek – vagyis a legfontosabb érdekelt felek egy véleményen vannak a tervezet lényeges elemeinek elutasításában.A minden tudományos alapot nélkülözõ hármas zónarendszer és az ezen alapuló kötelezõ kölcsönös elismerés bevezetésével megfosztja a tagállamokat az optimális és az adott körülményekhez igazodó növényvédelmi technológiák engedélyezésének lehetõségétõl. Az éghajlati viszonyok, mezõgazdasági technológiák, fajták, károsítóhelyzet és a növényvédõ szerek felhasználásának kultúrája olyannyira eltérõek az egy zónába sorolt országokban, hogy ez a rendszer nem biztosítja a biztonságos, kellõen hatékony, de a legkisebb szükséges vegyszerterheléssel járó technológiák kidolgozását.Az új szabályozás másik fontos eleme még súlyosabb hatással lesz a növényvédelmi szakmára és a termelõkre nézve. Az úgynevezett kizáró (cut off) kritériumok alapján a készítmények jelentõs részét kell majd visszavonni. A következmény európai szinten a termések jelentõs visszaesése, a jövelmezõség és az európai mezõgazdaság versenyképességének romlása lehet. Természetesen az EU-n kívüli országok továbbra is használhatnák a nálunk betiltott szereket, és az import tolerancia határérték el nem érése esetén a kezelt terményeket is behozhatnák, ami egyértelmû versenyhátrány az EU termelõinek.A helyettesítõ rendszert elsõsorban a környezetvédõ csoportok támogatásának megnyerése érdekében alkották, de sajnálatos módon ennek környezetre gyakorolt hatása elhanyagolható lesz, miközben komolyabb problémákat generál. Az azonos károsító ellen hatékony növényvédõ szer hatóanyag számának csökkenése a rezisztencia-veszélyt fokozza, vagyis a károsítók ellenálló képességének növekedését idézi elõ. Az esetlegesen monopol helyzetbe kerülõ anyagok esetében az árak drasztikus emelkedésével is kell számolni.A Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamarának az új uniós növényvédelmi szabályozással kapcsolatban megtett lépéseirõl Dr. Vályi István elnök beszámolóját hallhatták az érdeklõdõk. A konkrétumok felsorolása bizonyította, hogy a kamara milyen fontosnak ítéli a szakma véleményét és érdekképviseletét, illetve milyen elengedhetetlennek tartja az állandó szoros kapcsolatot az EP képviselõkkel és a hazai döntéshozókkal.Az 5. országos szántóföldi gyomfelvételezés tapasztalatairól Dr. Dancza István számolt be a nagyszámú érdeklõdõnek. Az elõzõ (mintegy tíz évvel ezelõtti) gyomfelvételezés óta rendkívül jelentõs átalakulások történtek a mezõgazdaságban. A privatizációval, kárpótlással megtörtént a földterületek tulajdonviszonyi átrendezõdése, megnõtt a kisebb területeken gazdálkodók száma és az általuk mûvelt területek nagysága. A vegyszeres gyomirtás területcsökkenése szintén fontos szerepet játszott egyes gyomfajok felszaporodásában. Az adatok teljes elemzése csak az adatbázis minõségi ellenõrzését követõen valósul meg 2009-ben.A 3. Magyar Növényorvos Nap rendezvényérõl természetesen a kitüntetések átadása sem maradhatott el, amelyet a büfét követõen szakmai elõadások követtek: különös tekintettel a kukoricabogár kártételének kimutatására, illetve a védekezés gyakorlati tapasztalataira; az alma molykártevõi ellen alkalmazott légtértelítéses védekezésrõl – záróelõadásként pedig a Növényorvos és a FEOR-szám címmel kaphattak aktuális információt a megjelentek.A jól sikerült összejövetelen ismét megfogalmazódott, hogy a növényvédõs társadalomnak hallatnia kell hangját annak érdekében, hogy egészséges élelmiszer kerüljön mindannyiunk asztalára.

Keresztes Júlia