MENÜ

Pioneer kísérleti eredmények,melyeket a gyakorlat igazol

Oldalszám: 24-26
2014.03.28.

A 2007-es rendkívül szélsõséges évben a Pioneer új hibridjei bizonyítottak aszálytûrésbõl, termésbiztonságból. Minden kísérlettípusban, legyen az hivatalos MgSzH vizsgálat, vagy a Pioneer és a termelõk által végzett ISO minõségbiztosítású, vagy független forgalmazók, meghatározó gazdaságok által beállított összevetés, a Pioneer hibridjei messze az élen szerepeltek. Több új hibridünk nevét ekkor tanulta meg a szakma, a kiváló kísérleti eredmények mellett a gyakorlatban is ezekhez fûzõdtek a legjobb termések.

 

Kukoricáink teljesítményének köszönhetõen jelentõsen megemelkedett a kereslet a Pioneer vetõmagok után, piaci részarányunk növekedett. 2008-ban a magyar kukoricatermelõk a korábbi évek tapasztalatai alapján, még nagyobb számban választottak Pioneer hibrideket, ezzel vállalatunk továbbra is stabilan õrzi piacvezetõ helyét (1. ábra).

 


 Az idei év idõjárása a tavalyinál sokkal kedvezõbb volt a növénytermesztés, így a kukorica számára is. A fent vázolt elõzmények után fokozott kíváncsisággal vártuk, vajon hogy szerepelnek az aszályos év bajnokai? Már a tenyészidõszak során látszott, hogy rekordvárakozásaink megalapozottak. Ezt követõen pedig a betakarítások bizonyították, hogy az aszályban verhetetlen Pioneer hibridek az idei rekordterméseket hozó évjáratban is kiválóan teremnek.Tisztelt termelõ: az elkövetkezendõ idõszakban Ön sokféle adattal fog találkozni, amelyek azt bizonygatják, hogy az adott hibrid vagy fajtatulajdonos a legjobb.

Felmerül a kérdés: „Hogyan igazodjak el ebben a dzsungelben? Kinek higgyek?”

Elõször is önmagának – ha saját fajtasort állított be, ez alapján tudja a legjobb döntést meghozni.

Másodszor azoknak az Ön környezetében beállított termelõi kísérleteknek, melyeket az Ön által is ismert termelõ, ismert körülmények között állított be. Külön elõnye, ha a betakarítási bemutatón Ön is ott volt.

Harmadsorban, véleményünk szerint van egy jó módszer, amellyel ki lehet szûrni a megtévesztõ információkat: az adott hibrid teljesítményét, pozícióját hasonlítsuk össze a független szervezetek – Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH), Gabonatermelõk Országos Szövetsége (GOSZ), Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT), forgalmazók – által beállított kísérletekben mutatott teljesítményével. Ha azt látjuk, hogy egy adott hibridrõl a fajtatulajdonos vagy más szervezet által festett kép nem követi a fenti független kísérletekben látható trendet, akkor kezdjünk el komolyan kételkedni. A tavalyi év során találkoztunk ilyen publikációkkal, sajnos az idén is lesznek minden bizonnyal kereskedelmi érdekeket kiszolgáló eredmények, publikációk.A Pioneer hibridek 2008-as szereplését több oldalról mutatjuk be. Elõször a saját ISO minõség biztosítású kísérletekben mutatott teljesítményüket ismertetjük, kapcsolva hozzá a hivatalos eredményeket. Ezután az úgynevezett harmadik fél (forgalmazók, meghatározó gazdaságok) által beállított kísérletek eredményeinek összesítését mutatjuk meg melyek mint majd látni fogjuk, ugyanarra a következtetésre jutnak.

A 2. ábrán a Pioneer 38 helyszínen beállított nagyüzemi kísérleteinek eredményei láthatóak. Ezen a 38 helyszínen elvetésre került 3 nagy, zsákszámban értékesített meghatározó versenytárs hibrid is, ezeket csak a hivatalos FAO számukkal jelöltük.

Az érésidõnek megfelelõ sorban végig haladva nézzük meg mely hibridek szerepeltek kiemelkedõen.

 


 A FAO 300-as csoport elején nagyon jó teljesítményt mutat a PR38A79 és az új P9400. Mindkét hibrid õszi kalászosok kiváló elõveteménye.

• A PR38A79 két eltérõ évjáratban is jobb eredményt produkált, mint az éréscsoport elején található versenytárs hibridek.

A P9400 tenyészidejében a legjobb termés-víz arányt nyújtotta 2008-ban. Az MgSzH hivatalos vizsgálataiban 11,5%-kal múlta felül a sztenderd fajtákat 2007-ben, bizonyítva, hogy aszályos körülmények között nagyon jól megállja a helyét.A FAO 300-as éréscsoport termésbajnoka a PR37N01 (FAO 380), az elsõ helyen szerepelt minden összehasonlításban, ahol csak el lett vetve. A tavalyi aszályos évben sem talált legyõzõre. A hibrid a 2008-as évben már nagy területen mutatkozott be a köztermesztésben is, termesztõi rekordokról számoltak be országszerte. Hogy jobban megvilágítsuk mit is jelent ennél a hibridnél a termésbiztonság és rekordtermés, nézzük meg hivatalos eredményeit is a független vizsgálatokban:

• 2006 MgSzH fajtajelöltek vizsgálata, FAO 300-as csoport, 1. helyezett: PR37N01,

• 2007 Hivatalos (VSZT-GOSZ) Posztregisztrációs kísérletek, FAO 300-as csoport, 1. helyezett: PR37N01,

• 2008 Termelõk és vetõmag-forgalmazók által beállított kísérletek, 1. helyezett: PR37N01 (4. ábra).

 


 Ez a hibrid az elkövetkezõ évek meghatározó FAO 300-as kukoricája lesz, a vetéstervbõl kihagyni nem szabad!PR37Y12 – FAO 390. Az N01-gyel fej-fej mellett szerepel az élen a FAO 300-as csoportban. A 2007-es aszályos évben már a köztermesztésben bizonyította aszálytûrõ képességét, megbízhatóságát. Az idei évben rekord termõképessége mellett kiváló vízleadásáról is bizonyságot tett.

PR37F73 – FAO 410. Több éve szerepel a köztermesztésben, aszályos és csapadékos évben egyaránt jól teljesít. Rendkívül jó alkalmazkodóképességû, a gyengébb termõhelyeken is megállja a helyét.

PR36V52 – FAO 430. A tavalyi aszályos évben az MgSzH fajtajelöltek kísérletében éréscsoportjában abszolút elsõ helyezett volt, 1400 kg-mal, 20%-kal múlta felül a sztenderd fajták átlagát (3. ábra). 2008-ban nagyüzemi kísérletekben kiemelkedõ terméssel és gyors vízleadással mutatkozott be Önöknek.

 


 PR35F38 – FAO 510. Termésben abszolút elsõ, a kísérleti sorokban szinte mindig tõle jönnek a legnagyobb termések. Ki kell hangsúlyozni kiváló vízleadását, melynek köszönhetõen késõi FAO 400-as kukoricákhoz hasonló vízzel takarítható be.A korábbi években már bevett gyakorlattá vált, hogy meghatározó gazdaságok, kereskedõ vállalatok egymás mellé vetik el a különbözõ nemesítõk hibridjeit. Ezek az úgynevezett harmadik fél által beállított kísérletek, melyeket kitáblázva láthattunk az ország számos pontján. A betakarításokon valamennyi résztvevõ fajtatulajdonos képviselteti magát, az eredmények pedig nyilvánosak. 2008-ban 60 helyszín adataiból tudtunk elemzéseket készíteni. A két fõ éréscsoport – FAO 300 és FAO 400 – esetében sok hely átlagában tudunk összehasonlítást bemutatni a versenytárs hibridekkel. Az adatok nagy száma garancia arra, hogy az egyes helyszínek esetleges hibái ne befolyásolják az átlagokat, így a kapott eredmények megbízhatóak. Más oldalról az üzemi parcellaméret és a helyszínek nagy száma biztosítja azt is, hogy a köztermesztésben, az ország minden területén egyenletesen jól szereplõ hibridekrõl alkothassanak Önök is képet. A Pioneer hibridek fölénye a gyakorlatban tapasztaltakkal, a szántóföldi eredményekkel egybehangzóan itt is megmutatkozik.

A 4. ábrán 36 olyan helyszínek átlagai szerepelnek, ahol egymás mellé kerültek a Pioneer és versenytársának FAO 300-as hibridjei.A diagramon a PR37N01 és PR37Y12 vezetõ pozícióját már megszokhattuk a FAO 300-as csoportban. Ugyanezt láttuk tavaly is a nagyüzemi fajtasorokban, az államilag elismert hibridek posztregisztrációs kísérleteiben, és ugyanezt mutatják a Pioneer saját kísérletei. Az igazi bizonyíték azonban az Önök beszámolói. 2008-ban a szántóföldi gyakorlatban is az N01 és az Y12 rekordterméseirõl beszélnek ebben az éréscsoportban.Az 5. ábrán a harmadik fél által beállított kísérletek FAO 400-as hibridjei és a PR35F38 eredményei láthatóak. 17 olyan helyszín volt, ahol a diagramon látható hibridek és a PR35F38 együtt szerepeltek. A PR36V52, új FAO 430-as hibrid kimagasló eredményt produkált. A 3. ábra adatai, azaz a hivatalos MgSzH eredmények ezzel is teljes mértékben megegyeznek, ott is a PR36V52 volt az elsõ helyezett 2007-ben!

 
Hibridjeink a 2007-es aszálytûrést próbára tevõ év után idén, a jó kukoricás évben kiemelkedõ termõképességükkel bizonyították, hogy a Pioneer idén is jó választás volt. A Pioneer hibridjei évtizedek óta bizonyítanak. Amikor Pioneer kukoricát választ, termésbiztonságot és rekord termõképességet kap.

Fábián László termékmenedzser