MENÜ

Kipróbáltam a Geniust

Oldalszám: 33
2014.03.27.

Nógrád megyében szinte minden gabonatáblán általánossá vált az egyszikû gyomok jelenléte. Ezek közül elsõsorban a nagy széltippané (Apera spica-venti), de egyre nagyobb a hélazab (Avena fatua) borítása is. További probléma, hogy Nógrád megyében, a kalászosokban nem elterjedt az egyszikûirtó spektrummal is rendelkezõ gyomirtó szerek alkalmazása (az indok: drágák az ilyen típusú készítmények!), illetve a felhasználható ezen típusú készítmények hatékonyságával az elmúlt években többször gond volt, ami sajnos az idei évi tapasztalatok alapján tovább romlott. Így nem is jöhetett volna jobb idõben a Dow AgroSciences felkérése egy nagyparcellás gyomirtási bemutató kísérlet beállítására, és értékelésére, ami elsõdlegesen az egyszikûek irtására irányult, mégpedig úgy, hogy az alkalmazott készítménynek kétszikû irtó hatása is volt!
 

A nyár elején tartott szántóföldi bemutató (alsó kép) alkalmával a jelen lévõ termelõk „vakon” értékeltek (elõzetesen nem tudták milyen készítményt értékelnek), és csak az értékelés végén kapták meg a parcella-kiosztást, tehát azt, hogy mivel is volt kezelve az adott parcella!A gyomirtó-szeres kezeléskor az õszi búza a bokrosodás végén- egy nóduszos fenológiában volt, a magról kelõ egyszikûek (nagy széltippan, hélazab) gyökérváltás idõszakában, a magról kelõ kétszikûek (ebszikfû, napraforgó, parlagfû, fehér libatop, szõrös disznóparéj, mezei szarkaláb) 2–6 leveles, a ragadós galaj 3–6 levélörvös, az évelõ kétszikûek közül a mezei acat tõlevélrózsás fenológiában, a folyondár szulák 10–15 cm-es nagyságban voltak.A Genius* 200 g/ha + nedvesítõszer, mind az egyszikûek ellen, mind a kétszikûek ellen kiváló gyomirtó hatást biztosított. A kijuttatást követõen a hatás gyorsan és látványosan következett be. A gyökérváltás elõtt lévõ egyszikûeket teljesen elszárította-elpusztította, a gyökérváltás utáni, nagyobb egyszikûeket, leállította a fejlõdésben, és felülrõl lassan elszárította a növényeket (felsõ kép). Az évelõ kétszikû gyomnövények nem nõttek tovább, és elszáradtak, még a magról kelõ kétszikû gyomnövények a kezelést követõ néhány napon belül teljesen leszáradtak.A standard készítmény (amit elsõsorban az egyszikûek elleni gyomirtó spektrum miatt is vetnek be a termelõk) a kétszikûek ellen kiváló hatást biztosított, de a magról kelõ egyszikûek elleni hatás jóval elmaradt a Genius hatásától. Illetve azt kell mondani, hogy még attól a hatástól is elmaradt az idei évben, mint amit elõzetesen várni lehetett volna az adott készítménytõl!

 


 

PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

Hornyák Attila, herbológus,

Nógrád megyei MgSzH NTI, Balassagyarmat

* a Dow AgroSciences LLC védjegye