MENÜ

Bábolnai anyajuh-vemhesítõ koncentrátum

Oldalszám: 71
2014.03.26.

Napjainkban a juhászatok jövedelmezõségét egyértelmûen az anyáktól leválasztott bárányok száma határozza meg, ami nagymértékben függ a szaporodás-biológiai mutatók mindenkori alakulásától.

 Amikor az alábbi összefoglalóhoz kerestem szakmai anyagot a következõket találtam a Juhtenyésztõk kézikönyvében:„A szaporodási ciklus nem szûkíthetõ le a vehemépítésre, figyelembe kell venni a takarmányozásnak az ivarérésre, az ovulációra, a fogamzásra és a nidációra, a zigótának a méhben való megtelepedésére gyakorolt hatását is. A takarmányozási tényezõk közül a legfontosabb az energiaellátás, a táplálkozási színvonal. A mikroszkópikus méretû petesejt képzése energetikai szempontból elhanyagolható megterhelést ró az anya szervezetére, de ennek ellenére a petefészek mûködése, az ivari folyamatok hormonális irányítása nagymértékben függ az állat tápláltságától.Régóta ismert tény a juhtartók, juhászok körében, hogy a párzási szezont megelõzõen és annak idõszakában alkalmazott magasabb értékû takarmányozás (flushing) élénkebb ivarzást, kedvezõbb fogamzási mutatókat és nagyobb arányú ikerellést eredményez. Az élénkebb petefészek mûködés mellett az ovuláló tüszõk nagyobb száma és az ivarzási idõköz rövidülése is megfigyelhetõ. A flushing nemi mûködést serkentõ hatása a javuló kondícióra, a kedvezõbb energiaellátásra vezethetõ vissza. Napjainkban a flushing alatt elsõsorban abrak kiegészítést értünk, pedig a jó minõségû széna, az értékes legelõfû szintén hozzájárul a kedvezõbb eredmények eléréséhez (Veress és mtsai., 1982)”.Mindezek mellett megfigyelhetõ, hogy az utóbbi évtizedek intenzív mezõgazdasági tevékenysége folytán a gyepek és az egyéb legeltetésre alkalmas területek egyre kevésbé képesek olyan mennyiségû vitaminnal, mikro- és makroelemmel ellátni a legelõ állatot, mint amire szüksége lenne.A fenti ismérvek figyelembe vétele hívta életre a szakembereink által kifejlesztett anyajuh-vemhesítõ koncentrátumot, amely az elsõ megfigyelések alapján nagymértékben képes hozzájárulni az ûzetési idõszakban megnövekedett tápanyagigény kielégítéséhez. Értékes fehérje- és energiaforrások, fontos vitaminok és ásványi anyagok segítik, hogy az állatok ivarzása, termékenyülése, és a zigóta beágyazódása problémamentes legyen.Magyar fésûs merinó szûz jerkékkel (300 egyed) végeztünk etetési kísérletet ez év tavaszán Békés megyében. A jerkék elõkészítése abraketetéssel indult, az anyajuh-vemhesítõ koncentrátumot az április 25-tõl május 30-ig terjedõ ûzetési idõszakban kapták, amit két nap hozzászoktatást követõen szívesen fogyasztottak. Mivel ez az idõszak nem teljesen esik egybe a klasszikus ûzetési idõszakokkal, a kísérletet végzõ termelõ az elõzõ évek tapasztalatai szerint 50–60%-os vemhesülésre számított. Ennek az aránynak a javítása céljából vállalkozott a termék kipróbálására. Az ellési idõszak végén azt tapasztaltuk, hogy az ûzetési idõszakban az anyajuh-vemhesítõ koncentrátumot fogyasztó 300 jerkébõl 260 állat ellett le és kb. 15%-uk ikreket hozott a világra. Ez pedig csak az ellések számát tekintve is 87% vemhesülés az elõzetesen várt 50-60%-kal szemben.

A takarmány árát és az aktuális bárányárat figyelembe véve, pesszimista számítás mellett is 2-3-szoros megtérülést sikerült realizálnunk.A termelõ személyes benyomása is kedvezõ volt a terméket illetõen, további kipróbálását is kilátásba helyezte, hogy a már legalább egyszer ellett anyákkal és az elõzõtõl eltérõ ûzetési ciklusban is tapasztalatokat szerezzen. Feltételezhetõ, hogy a termék a klasszikus üzekedési periódusban történõ alkalmazás során kevésbé látványos eredményeket hoz, mivel az anyák ebben az idõszakban eleve nagyobb százalékban vemhesülnek. Mindazonáltal az állatok egészségi állapota, kondíciója, immunstátusza a bárányok számának jelentõs növekedése nélkül is nagyban javulhat az anyajuh-vemhesítõ koncentrátum alkalmazása során.

Szöllõskei Gábor termékmenedzser