MENÜ

Az FVM egyik szürke eminenciása

Oldalszám:
2014.03.28.

„Vigyétek jó hírünket” – Dékány András szóvivõ

Az elmúlt hat évben tartott sajtótájékoztatókon, amelyeket a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban rendeztek, a sajtóértekezlet végén több százszor hangzott már el Dékány András, a tárca szóvivõje szájából a cikk címében idézett mondat, miszerint: „Vigyétek jó hírünket!” Ezt a mondatot vélhetõen még azok az újságírók is megjegyzik, akik csak esetenként járnak valamilyen okból az agrártárca sajtótájékoztatóira. Igaz ugyan, hogy az újságírók közül sokan ismerik az agrártárca jelenlegi szóvivõjét, mivel pályafutása során már megfordult a pult túloldalán, hiszen 20 évig volt maga is újságíró, de szóvivõként sem ismeretlen, mivel 4 éven át az egyik magyar nagy párt szóvivõjeként vált ismertté a széles nyilvánosság elõtt. Azt azonban kevesen tudják, hogy milyenek is egy szóvivõ hétköznapjai. Dékány Andrást errõl kérdezte az Agro Napló. (Szerkesztõi megjegyzés: az interjú tegezõ formában készült, mivel annak írója és a szóvivõ nagyon régóta ismerik egymást, ezért ezen a formán nem változtattunk.)

 

 

 


 

Agro Napló (AN): Egyszerûnek tûnik a kérdés, de vélhetõen nem is olyan egyszerû: milyen a jó szóvivõ?

Dékány András (DA): A jó szóvivõnek mindenekelõtt széles körû sajtóismerettel és az újságírók körében elfogadottsággal kell rendelkeznie mind a helyi, mind az országos, mind az írott, mind pedig az elektronikus médiumok körében. A legfontosabb feladatomnak szóvivõként mindig azt tekintettem, hogy ott a lehetõ legszélesebb nyilvánosságot biztosítsam az általam képviselteknek. Arra törekszem, hogy a közvélemény értse és ha lehet értsen is egyet mindazzal, ami az agráriumban, a gazdálkodókért történik.

Ma sok konfliktus, vita kíséri a döntéseket. Ráadásul sokan gondolják úgy, a gazdálkodók privilegizált helyzetben vannak, túl sokba kerülnek a társadalomnak. Szerintem ez túlzottan elõítéletes gondolkodás. Meggyõzõdésem, hogy a magyar agrárium múltbéli és jelenlegi teljesítménye alapján méltányosabb megítélésre méltó. Ezért fejezek be minden sajtóértekezletet azzal, hogy „vigyétek jó hírünket!”

A hírnél azonban még lényegesebbnek tartom azt, hogy legyenek hírvivõink, a szakmai, a tudományos, a mûvészeti, azaz a legszélesebb értelemben vett közéletben.

Ez az én területemen különösen fontos, mert a nemzetgazdaság egyik legjelentõsebb forrásfelhasználója a mezõgazdaság és a vidékfejlesztés. Ahhoz tehát, hogy ezt a társadalom elfogadja, szükséges az emberek széles körû támogatását megnyerni. Azt kell megértetni mindenkivel, hogy ez gazdasági szükségszerûség.AN: Nehéz volt-e a politikából a szakmapolitikára váltani, mivel sokak által tudott, hogy szóvivõi pályafutásodat egy nagy politikai pártnál kezdted.

DA: Mi tagadás, nehéz volt. Amikor 2002-ben a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba kerültem, teljesen más szakmai feladattal szembesültem, mint a politikában. Szinte nem értettem az agrárium egyetlen alapvetõ kérdéséhez sem behatóbb módon, bár számos mezõgazdasági témájú riport volt már a hátam mögött. Ezt jeleztem is azoknak, akik akkor erre a posztra felkértek, vagyis Németh Imre akkori miniszternek és Szanyi Tibor politikai államtitkárnak. Ahhoz ugyanis, hogy valaki hitelesen szervezhesse a hírvivõi világot, és tudja szóvivõként hitelesen képviselni az adott szervezetet, nagyon otthonosan kell mozognia a képviselt területen, tudnia kell, hogy az adott dolgok éppen honnan hová tartanak. Ebben a szakújságíró kollégák messze elõttem jártak, az egyik legfelkészültebb újságírói csapat az agrárújságírás területén dolgozik.AN: Az említett hátrányt sikerült-e behozni, ledolgozni?

DA: Azt gondolom, igen. Azt hiszem, hogy ma már nincs az agrárvilágnak és a vidékfejlesztésnek olyan területe, amelyrõl ne tudnék adott alkalommal hitelesen tájékoztatni. Ma már folyamataiban, rendszerszerûen ismerem dolgainkat. Bár errõl a leghitelesebb véleményt a velem együttmûködõ, együtt dolgozó kollégák és az újságírók mondhatnák.AN: A szóvivõ munkája naponta mettõl meddig tart?

DA: Pontosan addig, ameddig a tietek. 0-tól 24 óráig. Nem vagyok persze mazochista. Tudomásul veszem, hogy a szóvivõ van az életért és nem fordítva. Vagyis: a nap minden szakában történhet olyan esemény, amely azonnali készenlétet, reagálást kíván. Ezért, amióta sajtófõnökként dolgozom, még nem volt kikapcsolva a mobiltelefonom, azaz éjjel-nappal elérhetõ vagyok.

Még ma is sokat készülök, nem bízok semmit a rutinra. Nem tartozom az úgynevezett eseményeket követõ sajtófõnökökhöz, hanem inkább az a fajta vagyok, aki tudja, hogy valószínûleg mi történik majd egy konkrét ügy kapcsán, mert együtt él az eseményekkel. Így a megbízóimat is fel tudom készíteni arra, hogy mi várható. Ezért általában azt is tudom, hogy a sajtó alkalomadtán mire kíváncsi, vagy mire lesz esetleg kíváncsi, azaz az újságíró kollégák „miben utaznak”.AN: Minek tartod inkább magad, újságírónak vagy szóvivõnek? Álltál ugyanis „a pult mindkét oldalán”.

DA: Feladatorientáltnak tartom magam, világéletemben így éltem. Napra pontosan 20 évet dolgoztam tévésként és rádiósként. Amikor gyakorló újságíró voltam, a feladatokat is így kezeltem, arra koncentráltam. Most szóvivõ vagyok, ezért a feladataimat is ebbõl a szemszögbõl nézem. Most ebben a tevékenységben szeretném a maximumot nyújtani. Azt vállaltam, hogy a megbízóimat szolgálom, az újságírókat pedig kiszolgálom tehetségem és lehetõségeim szerint a legjobban. Lényegében azt kamatoztatom, amit újságíróként a pult másik oldalán tapasztaltam.AN: Cintányér közt levegõnek lenni milyen érzés? Hiszen meg kell felelni egyrészt az újságírók elvárásainak, másrészt pedig az agrártárca felsõ vezetõitõl érkezõ elvárásoknak is. Vagyis: mindkét oldalról nyomásnak vagy kitéve.

DA: Szerencsésnek mondhatom magam, mert eddig szuverén módon dolgozhattam. Soha nem volt olyan elvárás, – igaz, nem is engedném meg magamnak –, ami vállalhatatlan lett volna. Eddig olyan fõnökeim voltak, akik ezt az alapállást elfogadták. Rólam pontosan tudható, milyen szakmai, morális elvet képviselek: a problémák megoldásához általában kanyargós, rögös úton lehet eljutni, de csak egyenes, õszinte beszéddel. Az agráriumban pedig általában ezt értik és el is várják. A trükközésre, a mellébeszélésre ebben a közegben „nincs vevõ”. Õszintén kell beszélni a bajokról, a problémákról és a sikerekrõl is. Ebben a felfogásomban az elõzõ és a mostani minisztériumi vezetés is támogat. Ha visszatekintek az elmúlt 10 évre, akkor öndicséret nélkül állíthatom, hogy ebbõl a kommunikációs felfogásból a vezetõim bizonyosan profitáltak. Büszke vagyok arra, hogy akikkel eddig dolgozhattam, sokan a teljes ismeretlenségbõl lettek ismert és elismert közéleti szereplõk. Ezért aztán szóvivõi pályafutásom alatt még soha nem éreztem magam levegõnek a cintányérok között. A hivatásomat nem elszenvedem, hanem megélem.AN: Honnan szerzed az ismereteidet, mettõl meddig tart az a terület, amit neked ismerned kell a szakmádban?

DA: Ez a dolog kettõs pályán fut. Említettem már, hogy amikor a minisztériumba kerültem, tájékozatlan voltam jórészt az agrárium nagy ügyeiben is. Annak ellenére volt ez így, hogy azért a felszínen ismertem a mezõgazdaság ügyeit. Mindez azonban még nem jelentette azt, hogy egy-egy ügy részleteit, összefüggéseit is ismertem volna. Egyrészt abból tájékozódtam és tájékozódom ma is, hogy az újságírók mit kérdeznek, mire kíváncsiak. Másrészt vannak olyan ügyek, amelyekrõl a szakemberektõl szerzek információkat, mert tudom, hogy elõkészületben vannak, és fontosak, de a média világa még nem ismer, vagy esetleg még nem beszél róla. De tudom, hogy elõbb-utóbb napirendre kerülnek, ezért az elém kerülõ minisztériumi aktákat legyenek azok feljegyzések, ismertetõk, rendeletek, törvényjavaslatok vagy törvények, alaposan áttanulmányozom, hogy a tudásom megbízható legyen.AN: Mit teszel, ha rögtönzésre van szükség? Mi szerint döntöd el, mit mondasz el, és mit nem?

DA: Természetesen akadnak olyan helyzetek, amikor rögtönzésre van szükség, de csak olyan információkat adhatok közre, amelyek nyilvánosságra hozhatók, azaz publikusak. Lehetnek és vannak is egy-egy ügyrõl olyan ismereteim, amelyeket nem oszthatok meg a nyilvánossággal. Mindig pontosan tisztában kell lennem, hogy hol húzódik a határ. Szerintem a félinformációk a legveszélyesebbek, ezért ezeket elkerülöm. Ezért mindig megmondom az újságíróknak, ha valamirõl nincs pontos információm. Ez utóbbiakat azután gyorsan beszerzem és megosztom a kollégákkal.AN: A magyar sajtó spektruma széles. Lehet-e az újságírók között különbséget tenni aszerint, hogy ki milyen pártállású vagy milyen irányultságú orgánumot képvisel?

DA: Nem, én soha értékrendi alapon nem szoktam mérlegelni. Ez még akkor is így volt, amikor egy politikai pártot képviseltem. Ez szerintem nem lenne szerencsés, mivel a korrekt jelenlét úgy vélem, mindenütt fontos. Nekem soha nem volt bajom baloldali érzelmûként a jobboldali kötõdésû médiumoknál dolgozó kollégákkal. Engem a tények világa érdekel, ott kíméletlen korrektséget várok el mindenkitõl. A vélemény pedig szabad.AN: Honnan jutottál el az FVM szóvivõi székéig?

DA: Bölcsész vagyok, orosz-német szakon végeztem 1978-ban. Ezután egy véletlennek köszönhetõen a TV Híradóhoz kerültem és a sorsom egy ideig összekapcsolódott a magyar televíziózással. Pontosan 20 évet töltöttem el a hírek világában. A tévézést olykor-olykor felváltotta a rádiózás, néha kirándultam erre a területre is. Tíz éve, az akkor ellenzékbe került Magyar Szocialista Párt frakcióvezetõje, Kovács László kért fel, hogy vállaljam el az MSZP sajtófõnöki posztját. Mivel akkortájt a Fidesz egy új kommunikációs formát, a politikai kommunikációt honosította meg a magyar közéletben, érdekelt és kihívást jelentett számomra ennek megismerése, alkalmazása. Négy évet töltöttem az MSZP-nél. A szocialistáktól 2002-ben köszöntem el, miután megnyerték a választásokat, politikai ambícióim nem lévén. Ezt követõen kaptam az ajánlatot az FVM akkori új vezetésétõl, hogy vállaljam el a tárca szóvivõi posztját. Azért mondtam akkor igent, mert úgy gondoltam, hogy Magyarország elõbb-utóbb az Európai unió tagja lesz, és ez a terület különösen fontossá válik, mivel az egyik legérzékenyebb része a gazdaságnak az agrárium. Nem is tévedtem, megtaláltam a számításomat.AN: Van-e szabadidõd, és azt mivel töltöd?

DA: Természetesen van, bár nem annyi, amennyit szeretnék. A munkám ugyanis egyben a hobbim is, és az néha a szabadidõmbõl is elvesz egy jó darabot. Amit mégis szeretek idõtöltéséként csinálni, az az utazás, a zenehallgatás és az olvasás. Ezekkel kapcsolódom ki, ha van idõm.