MENÜ

Miniszteri meghallgatás a mezõgazdasági bizottságban

Oldalszám:
2014.03.26.


 A miniszter a magyar mezõgazdaság elsõdleges feladataként jelölte meg az uniós csatlakozást követõen, hogy a magyar agrárium a magyar fogyasztókat lássa el maradéktalanul jó minõségû élelmiszerrel. A fennmaradó árumennyiséget pedig a lehetõ legnagyobb haszonnal vigye ki az országból.

A szaktárca elsõ embere szerint az ágazatnak biztosítania kell a vidéki foglalkoztatás stabilitását, valamint a vidéken élõ emberek életkörülményeinek javítását. További cél az uniós agrárpolitikából adódó lehetõségek maximális kihasználása, azaz a hazánknak jutó uniós agrártámogatások teljes mértékû felhasználása.

Az idei évrõl Gráf József elmondta: az elsõ félévben a mezõgazdaság a hozzáadott érték növekmény tekintetében a nemzetgazdaság húzóágazatává vált. Ez azt jelenti, hogy ez az arány csaknem 34 százalékkal növekedett az ágazatban. Példaként említette, hogy ebben az évben 42 százalékkal több gabonát takarítottak be, mint tavaly, és az elõzõ 5 év átlagához képest is 26 százalékkal volt idén nagyobb a termés, mint máskor.