MENÜ

Környezettudatos, alkalmazkodó talajmûvelés

Oldalszám: 25
2014.03.31.

Teltházas könyvbemutató részesei lehettek a Gödöllõi Szent István Egyetem tanácstermének vendégei szeptember elején. Birkás Márta és szerzõtársai (Antos Gábor, Neményi Miklós, Szemõk András) új, angol nyelvû tan- és szakkönyvük bemutatásával méltán tarthattak számot a kiemelt érdeklõdésre. Az „Environmentally-sound adaptable tillage” címû mûvet ugyanis írói és a megjelentetõ Akadémiai Kiadó is a Pannon térség egyetemein talajmûvelés tárgykörben oktatóknak és a gazdálkodóknak szaktanácsot adó kollégáiknak egyaránt ajánlják.

 


 

 

Megnyitó beszédében Dr. Csányi Sándor dékán nagy tisztelettel és elismeréssel beszélt Birkás Mártáról, akinek kidolgozott módszereit már a környezõ országokban is alkalmazzák. A szerzõ munkahelyéül szolgáló egyetem egyébként vezetõ intézmény a tekintetben is, miszerint hagyományos szerepét a gyakorlattal való kapcsolattal tartja teljesnek.Az angol nyelvet bíró gazdálkodók számára megjelent könyvet Dr. Várallyai György mutatta be a megjelenteknek, kiemelve annak aktualitását. Az olvasók ötleteket és fogásokat találnak a könyvben a talajminõség jobbítására – a talajmûvelõ gépeket gyártó- és forgalmazó szakemberek pedig az általuk ajánlott technológiák elõnyeirõl szerezhetnek újabb ismereteket. A könyv szerzõi a gyakorlat érdeklõdésére számot tartó tudományos eredményeket idéznek cseh, horvát, lengyel, magyar, osztrák, román és szlovák szerzõktõl, illetve adatokat bolgár, angol, észak-amerikai, ausztrál és német szerzõktõl. A hasonló címen 2006-ban magyar nyelven kiadott mûtõl eltérõen egyébként az angol nyelvû átdolgozott és kibõvített kiadás a közép-európai térség viszonyaihoz adaptált.A könyv fejezetei idõszerû kérdéseket tárgyalnak – különös tekintettel a jövõ természeti erõforrásainak racionalizására, amelyben a talajnak megkülönböztetett szerep jut. Az olvasók az alábbi fejezetekbe rendszerezve kaphatnak értékes és hasznos információkat: Talajállapoti vizsgálatok; A talajmûvelés célja – Tradíciók és új törekvések; A mûvelés energiaigénye és a talaj károsítása; A termõhelyi körülmények és a károk csökkentése; A biológiai tényezõk befolyása; Alkalmazkodó, környezettudatos mûvelés; A környezetkímélõ, energiatakarékos talajmûvelés gyakorlati alkalmazhatósága; Környezetkímélõ talajhasználat; Tanulságok a talajmûvelés múltjából.Az egyre szélsõségesebb klíma alatt nem lehet jövõje a nedvesség- és szénvesztõ talajmûvelésnek. A könyv üzenete ezért nem lehet más, mint kockázatismeret, talajminõség-javítás és -megkímélés, tudatos alkalmazkodás harmóniában a termõhelyi, a gépesítési és a gazdálkodási feltételekkel. A talaj gondozása, a mûvelt agrártáj fenntartása a gazdálkodók, gazdálkodókat tanítók, egyszersmind a nemzetek közös ügye, amelyért naponta érdemes tenni.A szerzõk és a kiadó egyaránt remélik, hogy könyvük felkelti az érdeklõdését azoknak a kutatóknak is, akik eredményeiket a tudományos fórumok mellett a gyakorlatban is megméretik. De haszonnal forgathatják a könyvet – amely egyébként az Adaptable Soil Tillage tantárgy tankönyve – a téma iránt érdeklõdõ egyetemi és doktorandusz hallgatók is.Keresztes Júlia