MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2008/10-11 > Szántóföld búza gabona gyomirtás

A gabona és a gabonatarló precíziós gyomirtása

Precíziós mezõgazdaság 2. rész A precíziós növénytermesztési módszerek fejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában hazánkban az elmúlt években jelentõs eredmények születtek. Ezek a vetés munkafolyamatában, a tápanyagellátásban és a gyomirtásban jelentenek a korábbiakhoz képest új, költségtakarékos és környezetkímélõ megoldásokat. Elõzõ számunkban a helyspecifikus módszerekrõl és eszközökrõl adtunk általános tájékoztatást és részletesen ismertettük a precíziós vetés elõnyeit. Most a gabona és a gabonatarló precíziós gyomirtás területén elért eredményeinket írjuk le.    

Szakfolyóirat > 2008/10-11 > Szántóföld Gyeptelepítés Talajművelés talaj

A gyeptelepítés és -ápolás talajmûvelési alapjai

A gyep, mint legtermészetesebb és legolcsóbb takarmányforrás alapvetõ szerepet játszik a kérõdzõk és más állatfajok takarmányozásában. A hasznosítás célja meghatározza a gyep növénytársulásának faji összetételét és arányát. A konvencionális és a fenntartható gazdálkodás elvárásai behatárolják ugyan lehetõségeinket, de a gyeptelepítés talajmûvelési módszerét a különbözõ gazdálkodási rendszerek nem befolyásolják.  

Szakfolyóirat > 2008/10-11 > Szántóföld Mezőgazdaság NPK tápelem

A magyar mezõgazdaság agronómiai NPK tápelem mérlege a XX. században

Az elemmérlegek segítségével tájékozódhatunk egy ország, illetve régió földmûvelésének állapotáról. A tápelem mérlegeknek nemzetgazdasági kihatásai is vannak, ezért ismeretük és alakításuk a céltudatos agrárpolitika fontos része. Többen említik – például Bocz (1962), Gyõrffy (1965), Sarkadi (1975), Kádár (1979) –, hogy a századfordulótól az 1950-es évek derekáig a termésátlagok nem emelkedtek Magyarországon, melynek egyik alapvetõ oka az erõsen mérleghiányos tápanyag-gazdálkodás volt (Kádár, 1992).  

Szakfolyóirat > 2008/10-11 > Szántóföld Kukorica Szója borsó

Fehérjetakarmány növények jelentõsége, helyzetértékelése, fejlesztési lehetõségei

Az állattenyésztés és a növénytermesztés egyensúlya az elmúlt években megbomlott. Ezért az agrárirányítás az utóbbi idõben kiemelt figyelmet fordít a negatív tendencia megállítására, és a kedvezõtlen folyamat visszafordítására. Az állattenyésztés gazdaságossá tételében a minõségi takarmányozásnak kulcsszerepe van. Ezt támasztják alá a kutatók alább közreadott eredményei is.