MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2008/10-11 > Gépesítés géprendszer erőgépek modellszámítás

Hatékony erõgéphasználat modellezése

Gépkihasználás az üzemi méret függvényében   A cikkben átfogó vizsgálat kerül ismertetésre, amely kiterjed a szántóföldi növénytermelõ, szabadföldi zöldségtermelõ és ültetvénymûvelõ gazdaságok géppark-kialakításának és géphasználatának elemzésére a számítógépes modellezés eszközrendszerének alkalmazásával. Figyelembe vesszük a különbözõ növények termesztése esetén alkalmazott technológiák által igényelt gépek jellemzõit, valamint kiemelten foglakozunk az eltérõ üzemi méreteknél a költségszempontból indokolt kapacitású és mûszaki színvonalú gépek alkalmazásával.  

Szakfolyóirat > 2008/10-11 > Gépesítés talaj növények hígtárgya

Hígtrágya környezetkímélõ kijuttatása

Az elmúlt idõszakban a sertéstartók szorgalmazták a hígtrágya kezelésének és kijuttatásának korszerû, környezetkímélõ megoldását. A technológia fejlesztésére ösztönzõleg hat a környezetvédelmi szabályok szigorodása, illetve a biztonságos, környezetkímélõ hígtrágyatárolást, -kezelést érintõ törvény.