MENÜ

Hogy ne csak a pénzét szórja!

Oldalszám: 42
2014.04.09.

Accord Exacta mûtrágyaszórók a Kverneland Csoporttól

 

A mûtrágya árak rohamos növekedésével egyre jobban elõtérbe kerül a tápanyag-visszapótlás minél gazdaságosabb és minél pontosabb megvalósítása. Ezen kívánalom egyik elengedhetetlen eleme a jó minõségû, pontos kijuttatásra alkalmas, üzembiztos mûtrágyaszóró munkagép. Ma már sok ilyen gép található a piacon, egyike ezeknek a Kverneland Csoport által gyártott és forgalmazott Kverneland Accord Exacta mûtrágyaszóró család.A mûtrágyák szórási karakterisztikája nagymértékben függ a mûtrágyaszemcsék fizikai állapotától, szemcseméretétõl, fajsúlyától stb. Ezen tényezõk figyelembevételével került kialakításra az Exacta mûtrágyaszórók adagoló rendszere. A mûtrágya a tartályból nem közvetlenül a szórólapátokhoz, hanem egy adagoló hengerbe (kamrába) folyik, amelyet alulról a röpítõ tárcsa határol. Így a mûtrágyaszemcsék már elõre felveszik a szórótárcsa forgási sebességét, még mielõtt a szórólapátokhoz érnének. A henger palástján egy kiömlõnyílás található, melynek helyzete egy kar segítségével az adott mûtrágya típusától függõen állítható. Ezen nyíláson keresztül kerül a mûtrágya a szórólapátokhoz. Mivel a mûtrágya szemcsék már eleve mozgásban vannak, így a lapátok csak kíméletesen megvezetik azokat, kevésbé ütik, sértik ezáltal õket, minimalizálva így a szemcsék törését, porosítását, amely köztudottan rontja a szóráskép minõségét.

 


 


 


 


 A henger másik szerepe, hogy a mûtrágya a szórótárcsának, mindig egy adott kerületére folyik rá, így dombos területeken a gép dõlésétõl függetlenül nem módosul a ráfolyási pont helyzete, hanem állandó marad, biztosítva ezzel az egyenletes szórásképet.

Az Exacta modelleken, a szórótárcsákon tárcsánként 8 db lapát végzi a szórást (EL modelleken 6 db). Ez egyenletes eloszlást biztosít nagyobb munkasebesség mellett is, illetve a lapátok terhelése így csekélyebb, növelve ezzel azok használhatóságát. A mellékelt táblázatban látható az egy lapátra jutó terhelés 200 kg/ha kijuttatási dózist alapul véve.

Az adagoló és a szórási rendszer alkatrészei rozsdamentes acélból készülnek, így biztosítva a hosszú élettartamot a korrozív körülmények között.

A modellválaszték széles kínálatot biztosít mind kapacitásban mind üzemeltetésben.

Ezek a függesztett mûtrágyaszórók minimálisan 700 l tartálykapacitással rendelhetõek, és a modelltõl függõen akár 4200 literig növelhetõ a térfogatuk. A gépek vezérlése hidraulikusan vagy kezelõdoboz segítségével elektronikusan történhet a traktorkabinból. A CL és HL modellekhez sebességfüggõ automatika is rendelhetõ, amellyel a gép a haladási sebesség változásának függvényében automatikusan nyitja vagy zárja az adagoló nyílásokat. A legprofesszionálisabb modell a TL mérleges mûtrágyaszóró. A gép tartálya 4 db súlymérõ cellára van felszerelve, folyamatosan mérve a tartályban lévõ mûtrágya súlyát. A munkaszélesség, a haladási sebesség és az egységnyi idõ alatt bekövetkezett súlycsökkenés tudatában, automatikusan vezérli az adagoló nyílások keresztmetszetét, a beállított dózis függvényében. A gép GPS helymeghatározóval összekötve, helyspecifikus tápanyag-kijuttatásra is alkalmas. Így például egy talajvizsgálati térkép alapján, az adott táblán belül változó dózisú kijuttatás is megvalósítható, csak annyi tápanyagot kijuttatva így, amely az adott hely tápanyag-ellátottsága „megkíván”. A rendszer által egy memóriakártyára rögzített adatok alapján, megfelelõ szoftver segítségével pontosan nyomon követhetõ a kijuttatás részletei (dózis, terület, mennyiség stb.), melyek a késõbbi adatfeldolgozáshoz és egyéb dokumentációkhoz is hasznos lehet.Szabó Tibor

Kverneland Group Hungária Kft.

5008 Szolnok, Karinthy u. 63.

Tel.: 56/527-010 • Fax: 56/240-380

Email: [email protected]

www.kvernelandgroup.com/hu