MENÜ

A földhitelezés szakértõje az FHB

Oldalszám: 36
2014.04.08.

Tudta, hogy az FHB jelvényében egy stilizált kakas szerepel?

 

 

A Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 1997-es megalapításának célja az volt, hogy enyhítse a magyar gazdaságban sok területen meglévõ tõkehiányt, meghonosítsa az országban a hosszú lejáratú finanszírozást, ugyanakkor új, biztonságos befektetési lehetõségeket teremtsen. A szakosított jelzálog-hitelintézet feladata a hosszabb megtérülésû, ingatlan alapú fejlesztések hatékony finanszírozásának biztosítása. Az FHB tevékenysége során a gazdaság szereplõit és céljaikat üzleti alapon, hosszú lejáratú hitelekkel finanszírozza, a hitelekhez szükséges forrásokat a tõkepiacról egy speciális értékpapír, a jelzáloglevél kibocsátásával teremti meg. A jelzáloghitelezés olyan finanszírozási lehetõség, amely fejlõdési potenciált biztosít az ingatlanban megtestesülõ vagyonra alapozva.

A hitelezés felfutásával együtt fejlõdött az FHB, a Bankcsoporton belül az FHB Jelzálogbank Nyrt. kínálatában szerepelnek a termõföld alapú termékek: ezek közül ezúttal a Birtokfejlesztési Hitelt mutatjuk be vázlatosan.

FHB birtokfejlesztési hitel

Az önálló helyrajzi számmal rendelkezõ, legalább 1 hektár területû termõföld (szántó, gyümölcsös, szõlõ, rét, legelõ mûvelési ágú) megvásárlására kínált konstrukció. E kölcsön nyújtásának további feltétele, hogy a kölcsönigénylõ meglévõ földtulajdona és a vásárolni kívánt termõföld együttes mértéke nem haladhatja meg a 300 hektárt, illetve a 6000 aranykorona értéket.

Birtokfejlesztési kölcsönt olyan nagykorú, cselekvõképes magánszemély vagy egyéni vállalkozó, mezõgazdasági termelõ igényelhet, ki rendelkezik a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes kirendeltsége által kiállított regisztrációs igazolással, regisztrációs számmal.

A kölcsön minimális összege 1 millió Ft, maximális összege 50 millió Ft, de nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) együttes hitelbiztosítéki értékének 60%-át. Az igazolt jövedelem vizsgálata mellett ez az érték elérheti a 70%-ot is. Ugyanakkor a kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vételárnak az adós tulajdoni hányadára esõ részét sem. Fedezetként termõföldet, lakóingatlant (és a hozzátartozó garázst), beépítetlen építési telket, irodát, kereskedelmi üzlethelységet és üdülõt fogad el az FHB.

A kölcsön futamidejének elsõ 20 évére állami kamattámogatás vehetõ igénybe. A kamattámogatás mértéke a tényleges megfizetett kamat ötven százaléka. Az adós a kamattámogatást naptári negyedévente igényelheti az illetékes adóhatóságtól.További információkért keresse fel az FHB fiókjait a megyeszékhelyeken vagy a www.fhb.hu honlapot. Kérdéseit felteheti az országszerte helyi tarifával hívható 06-40/344-344 telefonszámon vagy az [email protected] e-mail és az FHB Jelzálogbank Nyrt., 1908 Budapest postacímre küldött levélben.