MENÜ

Széles gumiabroncsok alkalmazásának fontossága

Oldalszám: 92
2014.04.08.

Manapság az elõretekintõ gazdák, a kis- és nagyüzemek irányítói mindinkább a nagyobb teljesítményû, korszerû traktorokat vásárolják, amelyeket a szántóföldön és a közúton egyaránt hatékonyan akarnak kihasználni.

Sokan azonban nem gondolnak még a körülményeknek legjobban megfelelõ gumiabroncsok kiválasztására, így traktoraikat általában a gyári standard méretekkel rendelik. Az agronómiai követelmények és a szállítási igények változásával a traktorok megfelelõ abroncsozása azonban mindinkább középpontba kerül.Olyan gumiabroncsokra van szükség, amelyekkel a biztonságos, kényelmes közúti vontatás mellett a szántóföldön csökken a káros talajtömörödés, ugyanakkor nagy vonóerõ kifejtését teszik lehetõvé normál szliptartományban. Alapvetõen a belsõ levegõnyomást szántóföldön 1 bar alatt (0,7–0,8 bar) kell tartani, a közúti (szilárd burkolaton való) közlekedésnél azonban 1,6–1,8 bar a megfelelõ érték normál abroncsoknál.

Egy külföldi szakcikk szerint: „A modern radiál mezõgazdasági gumiabroncsokkal szembeni elvárások jelentõsen megváltoztak. A traktorokat a szántóföldi munkák mellett mind gyakrabban használják közúti szállításra is, ezzel a közúti tulajdonságai, mint például a nagyobb haladási sebességre való alkalmasság, a stabil, nyugodt futás, az alacsony zajszint fontossá váltak. Ezek teljesítésére való fejlesztõi törekvés azonban semmi esetre sem csökkentheti a szántóföldi tulajdonságokat. A vontatási képesség, a talajkímélés, a megfelelõ öntisztító képesség, és nem utolsósorban a komfort továbbra is fõ jellemzõje marad a traktorabroncsnak.”

Az alapkritériumokat a radiál szerkezetû, alacsonyprofilú, széles gumiabroncsok kellõ mértékben teljesítik. A széles gumiabroncsnak a standard profilhoz képest nagyobb a teherbíró képessége, alacsonyabb nyomáson nagy a felfekvõ felülete, így kisebb mértékben tömöríti a talajfelszínt. A nagyobb érintkezési felületen jóval több borda kapaszkodik a talajba, növelve a vonóerõt. Kisebb a besüllyedésük a talajba, ezzel kisebb a gördülési ellenállás, aminek következtében kevesebb az üzemanyag-fogyasztás. A közúti haladásnál alacsonyabb belsõ nyomásnál is stabilabbak, és a kopásuk is kisebb, így növekszik az élettartamuk. Az alkalmazott szélességi méreteknek egyedül a KRESZ, illetve a közúton haladás egyéb korlátai szabnak határt.

A traktorabroncsok egyik fontos ismertetõjegye a profiltényezõ, amely mutató az abroncsprofil magasságának és szélességének a hányadosa. A traktorabroncsok szélességét a profiltényezõ alapján lehet jellemezni. Ma már elterjedten használják a 70-es és a 60-as traktorabroncsokat.

Elsõ szempont továbbra is, hogy a szántóföldön és a legelõkön a gumiabroncsok a lehetõ legkisebb mértékben terheljék a talajt, hogy a felületi nyomást és ezzel összefüggésben a talajnyomást a lehetõ legkisebb értéken lehessen tartani. Gyakorlatilag a felületi nyomás (pf) megegyezik a belsõ levegõnyomás (pb) nagyságával. A középértéke: pf=(f)pb bar, amelynek hozzávetelõges kiszámítására a gyártók különféle összefüggéseket ajánlanak:

Nagyon fontos, hogy a szükséges teherviselés figyelembe vételével határozzuk meg a gumiabroncsok belsõ levegõnyomását.

A széles gumiabroncs ugyanazt a kerékterhelést alacsonyabb belsõ levegõnyomással (0,5–0,6 bar) képes viselni, így kifejezetten csökken a talajnyomás, kisebb lesz a talajtömörödés, a talaj levegõ-víz háztartása javul, (a talaj „beissza” a vizet, és „tud lélegezni”), ezáltal javulnak a növényfejlõdés feltételei, nagyobb lehet a terméshozam.

A széles gumiabroncs ugyanazt a vonóerõt kisebb szlip mellett fejti ki a talajon, így többek között nagyobb területteljesítményt érhetünk el, és kevésbé sérül a talajfelszín. A túl széles (650 mm-nél szélesebb) traktorabroncsok hátránya azonban, hogy barázdában járó szántásnál nem alkalmazhatók, mert erõsen visszatömörítik az átforgatott barázdaszeleteket.

 

 


 A szélesebb gumiabroncs alkalmazásának gazdaságossága szántóföldi vizsgálatokkal igazolható. Az alacsony profilú radiál traktorabroncsok 20–40%-kal kedvezõbb tulajdonságokkal rendelkeznek a standard abroncsokhoz képest.

A 100 LE-s traktorokra a legelterjedtebb 18,4 R38 méret helyett az 520/70 R38 és a 600/65 R38 méretek ajánlhatók. A 150 LE-s teljesítménykategóriához a 20,8 R38 alapmérettel szemben az alacsonyprofilú radiál abroncsok közül az 580/70 R38, a 650/65 R38, a 800/65 R32 és a 900/55 R32 méretek választhatók.

Legnagyobb a variációs lehetõség a 200 LE-s traktorokhoz. A 20,8 R42 standard méret helyett 620 és 900 mm közötti szélességû, néhány méretnél a külsõ átmérõben is nagyobb abroncs a cserelehetõség. Ezeknél is nagyon fontos a terhelés-sebesség-belsõ nyomás összetartozó értékeinek figyelembe vétele.

Az új fejlesztésû, széles profilú traktorabroncsok gyors terjedését egyelõre a magasabb árak akadályozzák. Egyes méreteknél a csere költségeit tovább növeli, hogy új, szélesebb kerékpántot (felnit) is be kell szerezni.

A talajvédelem fontossága, a káros talajtömörödés csökkentése azonban rövid idõn belül mindenkitõl megköveteli a talajkímélõ járószerkezetek, ezen belül a széles gumiabroncsok használatát, amelyek azonban a közúton is megfelelõen funkcionálnak.Antos Gábor