MENÜ

Védelem az elsõ naptól a Bayer csávázószereivel

Oldalszám: 43
2014.04.09.

A vetõmag védelme

A mag tartalmazza a növények fejlõdéséhez szükséges összes genetikai információt. Koncentráltan vannak benne a csírázáshoz és a kezdeti fejlõdéshez szükséges anyagok, fehérjék, zsírok, szénhidrátok és vitaminok. Nem túlzás, ezért ha azt mondjuk: a vetõmag – mint „mini energiacsomag” – a növénytermesztés legértékesebb, de önmagában védtelen alapeleme.

Természetes, hogy a mag vonzó célpont a károsítók számára is. A gazdaságos gabonatermesztés feltétele, hogy magas és egyenletes termésátlagokat biztosítsunk. Szélsõséges esetektõl eltekintve a hozamcsökkenést gyakrabban okozzák kórokozó gombák, mint a kedvezõtlen idõjárás. A magot és a csírázó növényt károsító kórokozók fertõzõ képletei elsõsorban a talajban és magában a vetõmagban vagy annak felületén találhatóak. Kártételük gyakran csak késõn ismerhetõ fel, amikor már nem lehet ellenük hatékonyan védekezni.

A maggal és talajból terjedõ betegségek ellen leghatékonyabban csávázással védekezhetünk. A növényvédõ szerek alkalmazását tekintve ez a legcélzottabb felhasználási mód. Ebbõl következik, hogy környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból is élenjáró megoldásról van szó.

A csávázás az integrált növényvédelmi technológia elsõ, nélkülözhetetlen eleme. Csak kifogástalanul tisztított, jó csírázási eréllyel rendelkezõ, magas vigorú vetõmagot szabad csávázni. A csávázógép állapota nagyban befolyásolja a csávázás minõségét. Mindig az ajánlott dózist kell alkalmazni. Egyetlen csávázószer sem nyújt 100% hatékonyságot. Ha a fentiek csak részben teljesülnek a csávázószer hatékonysága tovább csökken, nem várható el az optimális biológiai hatás.

A csávázás és a Bayer neve elválaszthatatlan

A csávázószerek és alkalmazási eljárások kutatásában és fejlesztésében a Bayer CropScience, a jogelõd vállalatain keresztül, közel 100 éves múltra tekint vissza. Az elsõ Bayer csávázószer 1915-ben került piacra Uspulun néven. A mai kornak megfelelõ, elsõsorban gombaölõ hatóanyagokat tartalmazó csávázószerek az 1970-es évek végén jelentek meg. A Baytan márkanév méltán számít mérföldkõnek a kalászos vetõmagcsávázásban: nem csak a hatóanyaga, de a termék formulációja is újszerû volt.

Tebukonazol

Pont 20 éve, 1988-ban került elõször forgalomba a Bayer cég máig meghatározó, sikeres azol fungicid hatóanyaga a tebukonazol. Széles hatásspektrumának köszönhetõen igen sok területen alkalmazzák eredményesen az alma védelmétõl a repce vagy kalászos lombvédelmen át a vetõmagcsávázásig. Hatásmechanizmusa egyedi: más azol fungicidekhez hasonlóan a tebukonazol is a gombák ergoszterol bioszintézisébe avatkozik be (DMI fungicid). Míg azonban a többi azol csupán egy helyen, a tebukonazol két helyen gátolja a folyamatot. Ez a tulajdonság nagy hatásbiztonságot eredményez. A növényekben viszonylag lassan, de egyenletesen oszlik szét. Hatása igen sokáig tart. Preventív aktivitása hosszú, ugyanakkor kuratív (gyógyító) és eradikatív (pusztító) hatása is kitûnõ. Fontos tulajdonsága az is, hogy biztonságos a kultúrnövényre.

Raxil® 060 FS – az egyedülálló

A Raxil 060 FS literenként 60 g tebukonazolt tartalmazó korszerû formulációjú gabona csávázószer. A nagy hatékonyságú készítmény meggátolja a maggal terjedõ és a talajból eredõ kórokozók fertõzését. Felszívódó tulajdonságának köszönhetõen a vetõmag felületére juttatott szerbõl a tebukonazol a csírázás után a kifejlõdõ zöld növényi részekbe is eljut, ahol a korai lisztharmat és rozsdafertõzés ellen is védettséget nyújt.

Nagy biztonsággal alkalmazható a búza és árpa kõüszög, búza és árpa porüszög, búza szárüszög, csírakori szeptória, tavaszi árpa levélfoltosodása, rozs szárüszög, zab fedett- és porüszög ellen. Kielégítõ hatékonyságot mutat a nehezebben leküzdhetõ fuzáriumos és helmintospóriumos gyökér- és szárrothadás, valamint az árpákban károsító helmintospóriumos levélfoltosodás ellen is.

A Raxil 060 FS egyedülállóan alacsony dózisú termék: 1 tonna vetõmag kezeléséhez csupán 0,5 literre van szükség. Egyedi formulációjának köszönhetõen a bekeverést követõen a csávázólé nem habzik, vízzel igény szerint tág határok között higítható. A készítmény jól tapad a mag felületére, a csávázott vetõmag nem tapad össze. Csökkenti a korai lisztharmat, rozsda és árpa hálózatos foltosság elõfordulását. Ennek is köszönhetõ, hogy a szakemberek a Raxil 060 FS-t õszi árpa vetõmag csávázására is elõszeretettel alkalmazzák.

Raxil® Vital – nem ismer kompromisszumot

A Raxil Vital két nagy hatékonyságú, bevált gombaölõ hatóanyag, a tebukonazol és a TMTD gyári keveréke. A felszívódó tebukonazol a gombák ergoszterol bioszintézisébe avatkozik be, a kontakt hatású TMTD pedig – nem specifikus hatásmechanizmusával – számos, a kórokozó zavartalan fejlõdéséhez elengedhetetlen enzimreakciót gátol. A készítmény két összetevõje ezért kiválóan kiegészíti egymást.

A kombináció hatékonysága kiterjed az õszi búza, az õszi és tavaszi árpa valamennyi maggal terjedõ és talajból fertõzõ kórokozójára (kõüszög, porüszög, fedett üszög, szeptóriás, helmintospóriumos és fuzáriumos csírabetegségek).

A Raxil Vital hatására jelentõsen csökken a magvak fertõzöttsége, határozottan javul a csírázási erély és nõ a csírázási százalék.

A gyakorlat is igazolta, hogy szántóföldi körülmények között a Raxil Vital-lal csávázott vetõmagok kelése gyors és egyenletes, átlagosan 10% feletti tõszámnövekedést eredményez a kezeletlen kontrollhoz képest.

A Raxil Vital csökkenti a korai lisztharmat és rozsda, valamint a korai helmintospóriumos levélbetegségek elõfordulását is. Belsõ és külsõ magfuzáriózis, valamint hópenész (Microdochium nivale) ellen a Raxil Vital a leghatékonyabb csávázószerek közé tartozik. Nagy hatékonysága miatt kiemelten ajánlott kukorica elõvetemény után termesztendõ õszi búza vetõmag csávázására.

Lamardor® 400 FS

A Lamardor a Bayer CropScience új, engedélyezés alatt álló csávázószere, mely 2009 õszétõl áll a gazdálkodók és vetõmag feldolgozók rendelkezésére. A jól bevált tebukonazol mellett a Lamardor protiokonazolt is tartalmaz, amelyet olvasónk a Prosaro gombaölõ szerbõl ismerhetnek.

Széles hatásspektrumú csávázószer lévén, a Lamardor igen magas aktivitást mutat az összes fõ betegség ellen, így a búza kõüszög, a búza porüszög, a hópenész, a fuzáriumos gyökér- és szártõrothadás, a Bipolaris sorokiniana által okozott közönséges gyökérrothadás, a szeptóriás pelyvafoltosság, az árpa porüszög, az árpa levélcsíkoltság és az árpa fedettüszög ellen. Más csávázószerekhez képest megkülönböztetõ tulajdonsága a hópenész és más fuzáriózisok, illetve a Bipolaris-os gyökérrothadás elleni hatása. A Lamardor jól használható az IPM rendszerekben is.

A Lamardor több, mint két molekula egyszerû keveréke. A két hatóanyag jó illeszkedésének köszönhetõen szinergista hatások lépnek fel. Így pl. a Lamardor a hópenész ellen erõteljesebb hatással bír, mint a szóló hatóanyagok. A betegségek elleni nagy hatékonyság mellett a Lamardor fontos sajátsága öt élettani hatása:

• jobb kezdeti fejlõdés az erõsebb, vastagabb hajtások eredményeként,

• kitûnõ, egészséges állomány a teljes növénybiztonság és a tökéletes hatékonyság hozományaként,

• jobb gyökérfejlõdés a tebukonazol elõnyös hatása révén,

• fokozott fagytûrés a legérzékenyebb rész, a mezokotil megrövidülésének köszönhetõen,

• jobb szárazságtûrés a hosszabb gyökereknek köszönhetõ nagyobb vízfelvételbõl adódóan.

A Lamardor koncentrált csávázószer, literenként 400 g hatóanyagot tartalmaz. Dózisa hihetetlenül alacsony, mindössze 0,2 l/tonna. Logikus, hogy hiába van sok festék benne, az alacsony dózis miatt nem tud mély színintenzitást adni. Ezért, tonnánként 1 liter Peridiam® Eco Red csávázási segédanyagot adunk mellé. A Peridiam Eco Red nem csupán festék, hanem egy mûanyag polimer, ami színes bevonatot képez a vetõmag felszínén. A színintenzitás fokozása mellett fényes felületet ad, ami javítja a vetõmag-folyási tulajdonságait (nem tapad össze, jól csúszik egymáson, nem boltozódik a vetõgépben), ezenkívül csökkenti a porolást, és a kopás miatti hatóanyag veszteséget.

Kedves Olvasó! Kérem, hogy alkalmazza technológiájában a Bayer CropScience csávázószereit és gyõzõdjön meg kiváló hatékonyságukról. A jövõben a Raxil termékek mellett érdemes lesz figyelni a Lamardor névre is. A Bayer CropScience készítményeirõl további információt talál honlapunkon a www.bayercropscience.hu címen, vagy hívja a BAYinfo-t a (80) 620-111 számon.

 

Farády László

Bayer CropScience

 


® a BayerCropScience AG, Németország bejegyzett márkaneve