MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 2
2014.04.09.

Az augusztusi hónapban viszonylag kevés pályázat áll a termelõk rendelkezésére, a fõbb határidõk a kárrendezésre, valamint a félig önellátó gazdaságok kifizetési kérelmére július végén lejártak.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program irányító hatósága idei év szeptemberéig kiválasztja azokat a térségeket, ahol a Leader közösségek tovább mûködhetnek.

 

A vidékfejlesztés segítségére nyújtott pályázat

A támogatás célja a magán-, civil- és közszféra szereplõinek partnerségén alapuló helyi akciócsoportok megalakulásának segítése, szervezése, valamint a helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítése, az ehhez kapcsolódó tájékoztatási és képzési tevékenység támogatása.

Jogosultak köre: helyi vidékfejlesztési irodával (HVI) rendelkezõ szervezetek, egyéni vállalkozók jogosultak.

Támogatás vehetõ igénybe:

• helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésében való közremûködésre,

• a helyi vidékfejlesztési stratégiát megalapozó szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, valamint a meglévõ tanulmányok, elemzések aktualizálására,

• a helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésében és végrehajtásában közremûködõk felkészítésére és képzésére, továbbképzésére,

• a helyi vidékfejlesztési stratégiához és annak megvalósításához kötõdõ tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális vidékfejlesztési szereplõk, különösen a hátrányos helyzetû csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységekre,

• az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) részét képezõ, EMVA-ból nyújtandó meghatározott intézkedéscsoporthoz tartozó projekt elõkészítésre, projektgenerálásra, projektgyûjtésre, tájékoztatási tevékenységek támogatására,

• meghatározott célokat szolgáló tevékenységek támogatására, valamint közvetlenül a HVI számára meghatározott egyéb feladatok elvégzésére.A benyújtás ideje: a támogatási kérelmet évente egy alkalommal, szeptember 1-jétõl szeptember 30-ig kell benyújtani.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2009. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére.

Benyújtási határidõ: 2008. november 14. 12.00A pályázat célja

A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre kerülõ pályázat célja azon hazai agrárgazdasági szervezetek országos szintû elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minõség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minõségi munkavégzésnek, az egyenletesen jó minõségû termékek elõállításának illetve szolgáltatás nyújtásának.A pályázat célja továbbá olyan modell kialakítása, bevezetése és hatékony mûködtetése a díjazott szervezetek által, amely példa értékû és segíti az agrárgazdaság többi szereplõinek folyamatos fejlõdését.

A preferált kritériumok az alábbiak:

• az agrár-környezetvédelem,

• a bio-diverzitás védelme,

• az állatvédelem érvényesülése,

• a minõségi termelés alapját szolgáló biológiai alapok elõállítása, megtermelése,

• a fenntarthatóság követelményeinek teljesülése,

• folyamatos, stratégiai jellegû minõségfejlesztés, innováció,

• az élelmiszerbiztonság magas színvonalú érvényesítése,

• a nyomonkövethetõség magas szintû teljesítése,

• egészséges táplálkozást elõsegítõ élelmiszerek fejlesztése, forgalmazása,

• funkcionális és magas hozzáadott értékû termék fejlesztése.Határidõk

A rostgyártás támogatása

Jóváhagyott elsõdleges feldolgozó részérõl a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozó támogatási kérelem és rostkender-termeltetési-szerzõdések benyújtása.

Határidõ: 2008. szeptember 20.

EMVA-ból igényelhetõ szerkezetátalakítási támogatások


Termelõi csoportok felállításának és adminisztratív mûködtetésének támogatása. Támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2008. szeptember 1. és 2008. szeptember 30. között.Méz termelésének és forgalmazásának támogatása

Támogatás iránti kérelem és mellékleteinek benyújtásának határideje 2008. szeptember 5., a hiánypótlások végsõ benyújtási határideje 2008. október 1.

 

Berta Dávid MVH-FOPEKI és mtsai