MENÜ

A mandulafû termesztési és hasznosítási lehetõsége Magyarországon

Oldalszám: 24-25
2014.04.10.

II. rész

 

Betakarítás utáni mûveletek 

A következõ mûvelet a beszállított gumók utótisztítása, felhasználás elõtti mosása, majd szárítása. Az eljárás során az ömlesztett gumót megtisztítjuk a földszennyezõdésektõl és a növényi maradványoktól. A szállító jármûre került mandulát a betakarítógép dobja elsõdlegesen megtisztította a homoktól.

A földi mandula mosása két koncentrikus, vízbemerülõ dob segítségével történik, a szalma és a nagyobb szennyezõdések eltávolítására. A mosási mûvelet végén tiszta mandulát kapunk.

Tárolását száraz, szellõs helyen végezzük. Alkalmas tárolási mód, ha betakarítás után 10–20 cm vastagon a gumókat fedett helyen, jól szellõzõ helyiségben szétterítjük, és naponta többször átforgatjuk. A mosás után a gumók nedvességtartalma eléri az 50%-ot, ezért hogy hosszabb ideig tárolható legyen, nedvességtartalmát le kell csökkenteni.

Ezt mesterséges szárítókban (padozatos terményszárító) érhetjük el kíméletes (40–50°C) szárítással. A nedves gumók könnyen penészednek, ezért a szárítást addig folytassuk, míg a gumók „csörgõ szárazak” nem lesznek. Szárítás után osztályozzuk a gumókat, a legkisebbek ültetõ-gumóként, a nagyobb méretûek feldolgozásra kerülnek.

 Feldolgozás és hasznosítás

A mandulafû gumóját elsõsorban élelmiszeripari célokra használhatjuk. Spanyolországban a „La Horchata de Chufa de Valencia” nevû italt a „chufa-tejet” készítik a gumóból.

Ezt azonnal fogyasztva, vagy különbözõ feldolgozási technológiákban pasztörizálva, tartósítva kerül a fogyasztók asztalára. Pasztõrözött, ultrapasztõrözött (UHT), sûrített és formában hozzák forgalomba.

Az általunk kidolgozott eljárással elõször hidegsajtolással kisajtoljuk az olajat, majd speciális õrlõ berendezés segítségével lisztté õröljük.

Az így elõállított mandulalisztet széles körben lehet alkalmazni különbözõ édesipari termékek adalékanyagaként, olyan termékekben, melyekben mandula, dió vagy ehhez hasonló adalékanyagokat használnak (mûzlik, fagylaltporok, krémek stb.), mivel gumójának mandulaszerû illata van. Magas élelmi rosttartalma- és annak minõsége miatt az ún. funkcionális élelmiszerek egyik fontos képviselõje.

Olaját étolajként hasznosítjuk, valamint különbözõ kozmetikai termékekben, krémekben, szappanokban alkalmazhatjuk. Õrölt gumóját kávé helyettesítésére is használják.

Kínában tradicionálisan gyógynövényként tartják számon. Az Amerikai Egyesült Államok déli részén, Floridában, mint takarmánynövény hasznosítják a mandulafû zöld növényi részét.

A mandulafû gumójának olajtartalmát, kinyerési technológiát, majd ezt követõen annak minõségi meghatározását európai viszonylatban is, az elsõk között vizsgáltuk. Meghatároztuk gazdasági értékét, felhasználásának fõ irányait. Az olaj viszkozitását, energiatartalmát és jódszámát összehasonlítottuk a szója, a napraforgó, repce és a többi „olajos” gyógynövény magjának olajtartalmával.

Megállapítottuk, hogy a mandulafû gumójának olaja nem csak élelmiszer-, kozmetikai- és gyógyszeripari felhasználásban van kiemelkedõ jelentõsége, de mint ipari célú olajként is nagyon elõnyös tulajdonságokkal bír. Talán esélye lenne arra, hogy a késõbbiekben, mint biodízelt hasznosítsuk, bár e célra kiváló minõségû olaját kár lenne „elpazarolni”.

Az általunk hidegsajtolásos eljárással elõállított mandulaolaj minõségi paraméterei megegyeztek az olivaolaj minõségi paramétereivel (zsírsavösszetétel), sõt E-vitamin tartalom tekintetében minden növényi olajat felülmúl (14,8 mg/100 g), mely fedezi a táplálkozástudomány szakértõi által ajánlott napi 12 mg mennyiséget)!

 


 


 

Összefoglalás és következtetések

A földi mandula termeszthetõségére és hasznosítására irányuló laboratóriumi és üzemi kísérletek eddigi eredményeibõl a következõ következtetés levonására van lehetõségünk:

1. Terméshozama a más növények számára kedvezõtlennek ítélt homokos talajon is kielégítõ, megközelíti az 5 t/ ha-t.

2. A termés minõsége, beltartalmi értékei – különösen a mintegy 27,0% olajtartalma – ilyen terméshozam mellett nagyon biztató, hisz közel 1300 liter olaj lenne elõállítható, mely a zsírsavösszetételét tekintve nagyon jó minõségû.

3. Termesztése során kevés kórokozó és kártevõ ellen kellett védekezni, amely a termesztés költségét nagymértékben csökkenti, ugyanakkor vegyszermentes terméket állíthatunk elõ.

4. Felhasználása az édesipar, – élelmiszer- és kozmetikai iparban nagyon idõszerû és perspektívikus.

A mandulafû magyarországi termesztéstechnológiáját és hasznosítási lehetõségét e cikk szerzõi által kidolgozott szabadalom védi! E publikáció a szerzõk elsõ magyarországi közleménye, az abban leírt információk, képek a szerzõk tulajdonát képezik!

Prof. Dr. Dr. h. c. Makai Sándor–Makai Péter Sándor

NYME MÉK Gyógynövénytermesztési tanszék

Mosonmagyaróvár