MENÜ

Saaten-Union: innováció, teljesítmény és biztonság a repcetermesztõk számára

Oldalszám: 16-17
2014.04.10.

Az olajos növények globális piaca folyamatos növekedést mutatott az elmúlt években, a növényi olajok iránt fokozódó kereslettel a termelés alig tud lépést tartani.

Emellett a készletek is rendkívül alacsony szintre süllyedtek, azaz a repce továbbra igen keresett és jól megfizetett termék lesz.
Pénzben mérhetõ elõvetemény hatása a magas gabonaárak következtében tovább

emelkedett. A repce után jellemzõ alacsonyabb talajmûvelési költségek, takaré-

kosabb mûtrágya- és növényvédõszer-felhasználás elérheti a 15 000–20 000 Ft

ráfordítás-csökkenést hektáronként, emellett pl. a búza akár 10%-kal is többet teremhet repce után, ami aktuális árakon további 15 000–20 000 Ft-ot tesz ki. Összességében tehát a repce kedvezõ elõvetemény hatása hektáronként a 30 000–40 000 Ft-ot is elérheti. A magyar termelõk akkor tudnak ebbõl a kedvezõ piaci helyzetbõl igazán profitálni, ha nagyobb vetésterület mellett magasabb termésszinten képesek repcét termeszteni.

A Saaten-Union innovatív repcenemesítése a nagyobb termõképesség, a magasabb olajtartalom, a jobb állóképesség és betakaríthatóság valamint a meghatározó betegségekkel szembeni javuló ellenállóság célokat szem elõtt tartva folyamatos termékfejlesztéssel biztosította jövedelmezõbb termesztés genetikai alapjait. Hibridrepcéink az elmúlt 6 évben közel 6 millió ha vetésterületen bizonyítottak Európa-szerte. Piacvezetõ szerepüket Európa más országaihoz hasonlóan Magyarországon is kimagasló termõképességük mellett számos olyan agronómiai tulajdonságukkal – fejlõdési erély, télállóság, állóképesség, magas olaj- és alacsony glükozinolát-tartalom – alapozták meg, melyek a valódi termésbiztonságot jelentik szélsõséges termesztési viszonyok között is. Mert minél nagyobb a kihívás a termesztés körülményeiben, annál inkább megmutatkozik a Saaten-Union hibridek elõnye. Sikerük elõnyeik összességébõl fakad:

• Több termés: hibridjeink évek óta bizonyítják, hogy a bennük rejlõ többlettermés-potenciál nem csupán a hivatalos fajtakísérletek eredményeiben jelentkezik. Az elmúlt évek változó körülményei között a köztermesztés, a mindennapi gyakorlat igazolta hibridjeink kiemelkedõ termõképességét. Újabb anyavonalak felhasználásával sikerült létrehozni azt az új MSL-hibridgenerációt, mely számottevõ elõrelépést hoz a repcék teljesítményében, az új generáció elsõ képviselõje a ROHAN az idei évben már elérhetõvé válik hazánkban. Ezzel párhuzamosan már a hivatalos fajtakísérletekben teszteljük azon hibridjeinket, melyek szülõi vonalai – több, mint 15 éves fejlesztési munka eredményeként – teljesen függetlenek már az eddigi fajtanemesítéstõl, új korszakot elindítva a hibridrepcék nemesítésében.

• Magas olaj-, alacsony glükozinolát-tartalom: legkorszerûbb hibridjeinkben a termõképesség mellett az olajtartalom növelésében is komoly elõrelépést sikerült elérni. A legmagasabb olajtartalmú hibridek a Saaten-Union portfóliójában találhatók meg.

A Saaten-Union hibridnemesítése elkötelezett a glükozinolát-tartalom további csökkentésében. Hibridjeink száraz, aszályos körülmények között is biztosan teljesítik a legszigorúbb normák elõírásait, a termény minõsítésekor felmerülõ kockázatok kizárásával.

• Vitalitás: robosztus hibridjeink nagyobb gyökér- és zöldtömeget fejlesztenek, ezzel biztosítva az erõteljes õszi fejlõdést, ill. a kora tavaszi gyors regenerálódást.

• Széles vetésidõ intervallum: az optimálisnak tartott vetésidõ betartását gyakran nehezíti a nem megfelelõ idõjárási körülmények, ill. a talajállapot. A Saaten-Union hibridek késõi vethetõségüknek köszönhetõen több hetes vetésidõ intervallumot biztosítanak a termelõknek a hozamcsökkenés kockázata nélkül.

• Igénytelenség: hibridjeink a közepes, ill. a gyengébb adottságú területeken – ahol különösen nagy szükség van a kiváló elõvetemény hatására – mutatják meg valódi elõnyeiket a fajtákkal szemben. A legjobb területeken pedig magasabb termõképességük maximális kiaknázhatósága jelenti elõnyüket.

• Stressz-tolerancia: szárazság, hõség vagy akár kemény fagyok esetén a hibridek egyszerûen több tartalékkal rendelkeznek, tovább bírják és gyorsabban regenerálódnak. Nagyobb stressztûrõ-képességük következtében jobban kompenzálják a nem optimális termesztési körülményeket.

• Biztonság: sok gyakorló gazda tapasztalhatta már hibridjeink erõteljes fejlõdési erélyét és gyökérképzését. Ezen erények biztosítják, hogy megkésett vagy mulcsvetés esetén is kiváló repceállományok fejlõdhessenek az õsz folyamán, magalapozva ezzel az állományok biztonságos áttelelését, és erõteljes tavaszi fejlõdésüket.

• Mélyen gyökerezés: hibridjeink gyökere gyorsan és mélyen hálózza be a talajt. Nagyobb talajtérfogatot zárnak körbe, így víz- és tápanyaghasznosító-képességük is jobb a fajtákénál. Ez különösen fontos a laza, szárazságra hajló, nem hagyományos repceterületeken.

• Mulcsvetés: hibridjeink kevésbé érzé-kenyen reagálnak a késõi vetésre, szántás nélküli talajmûvelésre, a nehéz talajkörülményekre.

• Gazdaságosság: hektáronként kevesebb mint 1 q többlet-termés fedezi a hibridek magasabb vetõmagárát. A gyakorlati tapasztalatok ennél jóval nagyobb, 2–4 q terméstöbbletet igazolnak, és akkor még nem számoltunk olyan elõnyöket mint pl. a robosztusság, kései vethetõség, stressz-tolerancia. Kedvezõ terményárak, jó értékesítési kilátások esetén feltétlenül érdemes a nagy hozamokat hibridek termesztésével biztosítani. Hibridjeink mellett fajtáinkat is 3 ha elvetésére elegendõ 100% élõ csírát tartalmazó kiszerelésben hozzuk forgalomba. Fajtáink esetében ez 2,1 millió csíra/zsák, hibridjeinknél 1,5 millió csíra/zsák értéket jelent. Az élõ csírára történõ vetõmag-kiszerelés egyértelmû elõnyöket jelent a termelõk számára a „csupán” magra történõ csomagolással szemben. Például egy 92% csíraképességû tétel esetén zsákjainkba 8%-kal több – hibridnél 1 620 000, fajtánál 2 268 000 – mag kerül a zsákba. Az elõny tehát:

• azonos ezermagtömeg esetén 8% több mag a zsákban,

• azonos vetõmagár esetén 8%-kal kedvezõbb ár, vagy

• 8%-kal nagyobb áruérték,

• 8%-kal nagyobb bevethetõ terület egy zsákból.

• Megbízhatóság: mikor és milyen magágyat sikerül elkészíteni, mikor lehet elvetni a repcét, milyen lesz az idõjárás az elkövetkezendõ évben? Számos megválaszolhatatlan kérdés, bizonytalanság jellemzi a fajtaválasztás idõszakát. A Saaten-Union hibridrepcéi bizonyították termésfölényüket és termésbiztonságukat a legkülönbözõbb termõhelyi és idõjárási körülmények között, széles hibridkínálatunk lehetõvé teszi, hogy a mindenkori termõhelyi és technológiai viszonyokhoz legjobban illeszkedõ hibrid kerülhessen kiválasztásra.