MENÜ

Ajánló

Oldalszám: 3
2014.04.11.

Amikor ezek a sorok papírra kerülnek, országosan, de határainkon túl is a kalászos vetések összehasonlíthatatlanul jobb képet mutatnak, mint egy évvel ezelõtt.

Az utóbbi évek idõjárási anomáliái (enyhe telek, szárazság, aszály, hõségnapok, egyenlõtlenül sok csapadék stb.), nem egy esetben országosan, esetenként lokálisan, komoly termés- és minõségi eltéréseket okozott a kalászos gabonák betakarítása során. Az idõjárási viszonyok változásával és azok következményeként a hagyományosnak mondható betegségek erõteljesebb megjelenése, illetve újabb kórokozók gyakoribb elõfordulása (vírusok, levél- és kalászbetegségek, rovarkártételek) komoly kihívást jelent, melyek kordában tartása a helyes agronómia gyakorlat és nem utolsó sorban a jó fajtaválasztás és annak magas biológiai értékû fémzárolt vetõmagja adhat esélyt. Összességében, a biotikus és abiotikus stressztûrés növelése egy összetett feladat, hiszen az eredményes és jövedelmezõ termelés záloga a termés és annak minõségének stabilizálása, a fajta és a termesztéstechnológia által nyújtott potenciális lehetõség mindenekelõtti kihasználásával.

Sok szó esik arról, hogy a világ gabonakészletei erõsen lecsökkentek, ami nem csak a termésátlag elmaradásával valamint a vetett terület csökkenésével függ össze, hanem azzal is, hogy jelentõsen nõtt a fogyasztás (Ázsia) és a gabonafélék ipari felhasználása (etanol) is.

Az elmúlt év hazai és közép-európai búza termésátlaga nem mondható magasnak, és soha nem látott kellemes árak alakultak ki, melyek kedvezõen érintették a bevételi oldalt, bár esetenként az alacsony hozamok csak szinten tartották az eredményességet. Lehet, hogy az idei évben a termésátlagok jobban alakulnak, de akkor a környezõ országokban is, ami a felvásárlási árakat negatívan érintheti, a minõségi elvárásokat pedig generálhatja.

A fentiek értelmében, ezért a termelõknek függetlenül attól, hogy még csak a tenyészidõ derekán és az aratás elõtt állunk, már most el kell kezdeni az információk begyûjtését a fajta, a vetõmag, a termesztéstechnológiában beállott változások és a piaci lehetõségek vonatkozásában.

Az elõzõek értelmében hívjuk meg tehát Önöket a szegedi és táplánszentkereszti bemutatóinkra, hogy ott személyesen kapjanak információkat a sikeres régi és az újabb fajtáinkról, technológiákról, piaci lehetõségekrõl, árakról elõadóinktól, kollégáinktól, a kiállítóktól és nem utolsó sorban egymástól (idelátogató vendégeinktõl) hiszen „a szomszéd földje mindig zöldebb” annál is inkább mivel GK fajtát termeszt.

Viszontlátásra Szegeden!Üdvözlettel: Beke Béla