MENÜ

Új motordiagnosztikai fékterem Baján

Oldalszám: 46
2014.04.14.

Amivel nem tudnak az elsõ háromba bekerülni, azzal nem érdemes foglalkozni! – jelentette ki Harsányi Zsolt, a bajai AXIÁL Kft. tulajdonos ügyvezetõ igazgatója, a cég új féktermének átadásakor.

Pintér Zsolt ügyvezetõ pedig azt emelte ki, hogy mennyire fontosnak tartják a cég tudatos szerviz- és alkatrész-szolgáltatási hátterének együttes fejlesztését. Elmondták, hogy az eddigi munkát folytatva, a jelen feladatait befejezve, a jövõ kihívásait felmérve próbálják azt az ideológiát követni, hogy meglévõ és leendõ partnereik egyaránt az AXIÁL névvel fémjelzett szolgáltatási minõséget kapják meg.

 

 


 

 

Az egy évvel ezelõtt megálmodott motordiagnosztikai fékterem és a kapcsolódó motor szét- és összeszerelõ mûhelykomplexumot márciusban adták át a cég központjában. Az új beruházással céljuk egyrészt az ország minden pontjáról elérhetõ, továbbá külföldi leányvállalataikat is kiszolgáló újabb minõségi szolgáltatást kínálni.

A fékterem kivitelezését az Energotest Kft. szakembereivel három ütemben tervezték meg – ezt már Torma Tamás, a szerviz üzletág igazgatója mondta. Az elsõ – egyben legnagyobb lélegzetvételû – szakasz 2007 novemberében zárult, amikor a fékgép 400 kW teljesítmény határral, különbözõ motormûködési jellemzõk mérési és dokumentálási lehetõségével (így: motorolaj nyomás és hõfok, a belépõ levegõ, üzemanyag, a be- és kilépõ hûtõvíz jellemzõi, továbbá kipufogógáz részleges elemzése) elkészült. Ettõl kezdve alkalmassá vált mezõgazdasági, ipari és haszongépjármû motorok mechanikus töltésszabályzású rendszereinek mérésére. Ez év elején már túl voltak az elsõ teszteken, valamint ezek kiértékelésén. Az Axiál Kft. szerviz- és alkatrész üzletága – s ezt piaci elemzések is alátámasztják – a cég életének legmeghatározóbb tevékenységét végzi.

Az alkatrész-forgalmazást az 1991-es cégalapításkor mindössze három fõvel kezdték, 2008-ra az alkatrész és szerviz üzletág együttes létszáma elérte a 340 fõt – adta a tájékoztatást Mezõfi Gábor, az alkatrész üzletági igazgató. A szorosan összefûzött közös munka eredményeként a magyar mezõgazdasági gépalkatrész forgalmazásában több, mint egy évtizede 50% feletti piaci részesedést tudhatnak magukénak. A kínálatukban megtalálható mintegy 160 000 különbözõ cikk, több, mint 45 000 állandó alkatrész-pozíciójának értékesítésébõl származó forgalom 60%-át partnereik közvetlenül a felhasználás helyén kapják meg, illetve igény esetén azokat akár a helyszínen be is építik.

A projekt megvalósításért felelõs szakembereik most már azon dolgoznak, hogy elsõsorban az Axiál Kft. által értékesített gépekben mûködõ és már a jövõ generációt képviselõ, elektronikusan szabályozott motortípusokhoz illesszék a rendszert, úgy alakítsák annak mûködést, hogy a bemért gépek majd a legújabb környezetvédelmi elõírásoknak is maximálisan eleget tegyenek.

A teljes körû szolgáltatásnak köszönhetõen alkatrész kínálatukból természetesen elérhetõek a különbözõ gyártmányú motorok eredeti gyári pótrészei, illetve sok esetben alternatív megoldást kínálnak más gyártók termékeibõl is. Egy-egy javítás után egyetlen motor sem fogja elhagyni telephelyüket dokumentált mérési jegyzõkönyv nélkül, ami a motor minõségi alkalmazhatósági garanciáját jelenti.

A szakmai és üzleti tevékenységen túl, a fékterem üzemeltetésén belül kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kezelõi oktatások alkalmával a gépszerelõik mindenre kiterjedõ ismeretekhez jussanak a karbantartási hiányosságokból fakadó hibalehetõségek szimulációjának segítségével. A fékterem hivatott a legteljesebb mértékben kielégíteni egyrészt a gépszerelõi, másrészt a gépészmérnöki szakemberképzés során felmerülõ igényeket is. Elmondhatják, hogy már jelenleg is, de 2008 végére – a fejlettségi szintet figyelembe véve – mindenképpen Magyarország egyik meghatározó motordiagnosztikai laborja az AXIÁL Kft. bajai telephelyén mûködik majd.

A két üzletág – a szerviz és az alkatrész -- továbbra is azon dolgozik, hogy csaknem 20 ezer partnerét alkatrésszel, illetve szervizszolgáltatással közvetlenül és minél gyorsabban kiszolgálja. Ennek érdekében már korábban az üzletági struktúrába illesztették az ügyfélkapcsolati vezetõi (népszerû nevén „segítõ kéz”) hálózatot. Ez sikeres lett. Feladatuk a direkt vevõi megrendelések kezelése, az ügyfelek informálása, a szervizszerelõi munka és alkatrészkiszolgálás koordinálása.

Az üzletágak közös munkájának eredményét az is jól tükrözi, hogy a szervizszolgáltatás forgalmában az átalánydíjas szerzõdések kötésébõl származó bevétel az elõzõ évhez képest 43%-kal nõtt. Amikor e szolgáltatási forma kapcsán az AXIÁL megkeresi partnereit, minden esetben próbálják az adott vállalkozás egyéni adottságaira szabni a megállapodás feltételrendszerét. Partnereik véleménye szerint is nagyon fontos a költségek elõre tervezése.

A szervizmérnökök és a szervizszerelõk napi alapvetõ munkája mellett a jövõben egyre nagyobb hangsúlyt kap a közös érdekeket érintõ gépkezelõi képzések rendszerének továbbfejlesztése. A gépkezelõknek a kor modern gépeinek használata során egyre teljesebb ismeretanyaggal kell rendelkezniük. A képzés (amelyre saját dolgozóink mellett partnereink, ill. leányvállalataink dolgozói is benevezhetnek) és a vizsgáztatás a fenti követelményt maximálisan szem elõtt tartva történik.

Mivel a cég mindig kereste és keresi a fejlõdési lehetõségeket, természetes, hogy értékesítési palettánkra 2005-ben felvett építõipari gépkínálathoz, s ezzel az építõipari sajátosságokhoz is igazítani kívánják háttérszolgáltatásukat. Így mind a szerviz, mind az alkatrész kiszolgálás tekintetében – hasznosítva a mezõgazdaság területén tapasztaltakat – céljuk a korábban is jól mûködõ folyamatok hibátlan átültetése erre a területre. A fejlõdéshez mindemellett a létszám folyamatos bõvítése is elengedhetetlen. Tavaly 15%-kal növelték a szervizesek számát, hasonló mértékû fejlesztést terveznek erre az évre is.(fehér)Képgaléria a www.agronaplo.hu/hirek rovatban található.