MENÜ

Fordítsunk figyelmeta repcére már kora tavasztól!

Oldalszám:
2014.04.14.

 

Gyakorlati tapasztalat, hogy a repce teljes termésének kb. 70%-a – a virágzás kezdetétõl a teljes érésig tartó 70–75 napos érési idõszak alatt – kb. a betakarítás elõtti 14. napig alakul ki: ekkor alakulnak ki az oldalhajtások, a becõtermés fala és a magok. Az intenzív növekedés biztosításához az adott idõben, megfelelõ mennyiségben rendelkezésre álló fényre, hõmérsékletre, vízre, valamint tápanyagokra van szükség. Ezért tavasszal nem engedhetõ meg, hogy a repce magára maradjon!

A csekély számú oldalelágazást fejlesztõ, megdõlésre-kipergésre hajlamos repce 10–15%-kal kevesebbet terem, míg egy közepes vagy erõsebb mértékû rovarkártétel esetén a várható termés akár 20–25%-át is elveszíthetjük!

Az egyre intenzívebbé váló repcetermesztési technológiák egyik sarokpontja a tavasszal célzottan elvégzett gombaölõ és regulátor hatású kezelés(ek). A Bayer CropScience tebukonazol hatóanyag tartalmú gombaölõ készítménye, a FOLICUR SOLO, hazai alkalmazása már 10 éves múltra tekint vissza. Kora tavasszal – a repce szárbaindulásának kezdetén alkalmazva elsõsorban a regulátor hatás érvényesül: a növényi hormonok arányainak változása (auxin- és citokinintartalom nõ, a gibberelin- és etiléntartalom csökken) azt eredményezi, hogy több és erõteljesebb oldalelágazódás képzõdik a növényeken. Ennek a folyamatnak a fontosságát nem lehet figyelmen kívül hagyni, ugyanis a repcebecõk 60–70%-a az oldalelágozásokon található! A regulátor hatására az érési idõ is meghosszabbodik és a becõkben a magok biztosabban ülnek. A szilárdabb növényállomány esetében csökken a betakarításkori termésveszteség, a növények ellenállóbbak lesznek a záporokkal, a széllel szemben. A Folicur Solo hatása kiterjed a repce fõbb gombabetegségeire (Phomás gyökérnyak és szárrothadás, Sclerotiniás betegség, Alternariás, ill. Cilindrospóriumos betegségek). Alkalmazása számos kísérlet és a gyakorlati tapasztalatok alapján termésnövekedést eredményezett.

Az ipari növények közül a repcének van a legtöbb rovarkártevõje! Tavasszal a rovarkártétel tünetei a következõk lehetnek: hervadó-lankadó növények, a becõk súlya alatt megroppanó szár, hiányos becõképzõdés, becõfelnyílás és a korai magpergés. Tavaly, az átlagosnál rövidebb fejlõdési ciklusok a repce esetében is elõbbre hozták és felborították a megszokott rovarölõ szeres védekezési stratégiákat. Ennek hatására megnõtt a tavaszi védekezések száma is (átlagosan 2,5–3 kezelés). A leggyakrabban alkalmazott készítmények között ott találjuk a Bayer CropScience tiakloprid hatóanyag tartalmú rovarölõ szerét, a Calypso-t.

 


 

 

2008-ban már Magyarországon is új formában lesz kapható ez a készítmény. A BISCAYA ugyanazt a – kloronikotinilek/neonikotinoidok csoportjába tartozó – tiaklopridot tartalmazza mint elõdje. Ez a készítmény kielégíti a modern, hatékony, ugyanakkor környezetkímélõ inszekticiddel szemben támasztott követelményeket. A hatóanyag igen erõs felszívódó hatással, kiemelkedõ hatékonysággal és jó ökotoxikológiai tulajdonságokkal rendelkezik. A repce védelmére általánosan használt piretroid hatóanyagcsoporttal szemben a tiakloprid eltérõ hatásmechanizmussal rendelkezik, ezért a BISCAYA jól beilleszthetõ a repcekártevõk elleni hatásos védekezést szolgáló rezisztencia menedzsmentbe.

A készítmény hatása egyaránt kiváló, akár táplálékfelvétellel, akár érintkezéssel kerül a rovar szervezetébe. A beporzást végzõ rovarokra, mint a méhek és poszméhek, nem veszélyes, ezért a termék a teljes virágzásban és nappal is alkalmazható. Magyarországi körülmények között a BISCAYA kifejezetten alkalmas a repce virágzása körül fellépõ (repcefénybogár, repcebecõ-ormányos) kártevõk elleni védelemre.

A BISCAYA a Bayer CropScience új, O-TEQ szertípusának egyik elsõ tagja. Az olajos diszperzió egyedi formulációja a hatóanyag mellett különbözõ segédanyagokat és egy növényi olajat tartalmaz. Az O-TEQ tökéletes fedettséget biztosít, viaszos felületû kultúrákban is. Hatására jobb esõállósággal, gyorsabb felszívódással és hosszabb hatástartammal számolhatunk.

A fenti két készítményünk idén korlátozott számban a Bayer Repce Csomagban is hozzáférhetõ, amely 10 hektárra elegendõ mennyiségû FOLICUR SOLO-t és kétszeri kezelésre elegendõ BISCAYA-t tartalmaz. A Bayer Repce Csomagot keresse a növényvédõ szer forgalmazóknál.

Csorba Csaba, Bayer CropScience