MENÜ

A rezisztencianemesítés folytatódik

Oldalszám: 15
2014.04.14.

A Saaten Union csoport kukorica nemesítõ cége a Südwestsaat GbR (SWS) folytatja Magyarországon az Amerikai kukoricabogárral (Diabrotica virgifera virgifera) szemben rezisztens hibridek nemesítését.

Olvasóink az Agro Napló hasábjain folyamatosan figyelemmel kísérhetik a kutatómunka aktuális állását, eredményeit.

2007-ben a nagyon száraz, és meleg tavasz miatt a kukoricabogár lárvák elleni kémiai védekezés hatása jóval elmaradt a várakozásoktól, ezért az imágók rajzása sokkal intenzívebb volt a szokásosnál. Sok helyen elmaradt az imágók elleni védekezés is, de az elhúzódó rajzás miatt ez a védekezési forma is csak korlátozott eredményt hozott. A kukoricabogár vándorlása intenzív volt, érési táplálkozás idején nem volt „válogatós”, szinte bármilyen növényfaj megfelelt nekik, különösen az elgyomosodott tarlókat részesítették elõnyben. Ezen tények ismeretében valószínûsíthetõ, hogy 2008-ban a fertõzött területek nagysága nõni fog, és a lárvák által okozott gazdasági kártétel is jelentõs lesz. Ez tovább fokozza az aktualitását, a kukoricabogár elleni védekezési módok intenzív kutatásának. Az SWS által keresett egyik védekezési lehetõség, a kukoricabogár lárvával szemben rezisztens hibridek nemesítése.

A Magyarországon 2002-ben elkezdett vizsgálati programot idén is folytatjuk. Az elmúlt évek kutatási tapasztalatait felhasználva folyamatosan finomítunk saját kísérleti metodikánkon, amelynek köszönhetõen mára egy többlépcsõs szelekciós rendszert alakítottunk ki. Ez a rendszer, a legújabb nemesítési eljárások által biztosított nagyszámú kiindulási anyagok megbízható értékelését biztosítja.

A kísérleti területek biztosabb kiválasztása érdekében márciusban a Saaten Union kutatási szerzõdést írt alá a Pannon Egyetemmel, amelyben az egyetem vállalja a kísérleti területek tojásterhelésének vizsgálatát. A vizsgálatok eredménye alapján fogjuk véglegesen kijelölni a konkrét kísérleti tereket az adott táblákon belül. Továbbá az egyetemmel tervezzük a kutatási együttmûködés kiterjesztését in vitro kísérletek beállítására, valamint laborkörülmények közötti tojástermelésre.

2008-ban 4 kísérleti helyet állítunk be, Baranya, Tolna, és Békés megyékben. A kísér-

leti helyeken több száz vonalat, és több tucat hibridet vizsgálunk. A kísérleti terü-

letek együttes nagysága kb. 12 hektár lesz.

A kutatás fõ iránya a rezisztenciavizsgálat, de ezek mellet a vonalak, hibridek agronómiai, egyéb kórtani, és teljesítményvizsgálatát is elvégezzük. A rezisztenciavizsgálat alapja a módosított IOWA skála (Peters, Hill 1971), melynek segítségével a gyökereken okozott lárvakártétel nagysága állapítható meg. Ehhez a vizsgálathoz minden kísérleti helyen az elõzetes szelekció alapján kiválasztott vonalakból, hibridekbõl, ismétlésenként több gyökeret értékelünk ami összesen megközelítõleg 20 000 gyökér vizsgálatát jelenti 2008-ban.Zeitvogel Zsolt