MENÜ

A 2008-as év Pioneer kukoricahibrid újdonságai

Oldalszám:
2014.04.15.

A 2007-es aszályos esztendõ alaposan megválogatta a kukorica hibrideket stressztûrés vonatkozásában.

Most láthattuk igazán melyek azok, amelyek egy átlagos és jó évben, és egy a tavalyihoz hasonló szélsõséges évben is nagy biztonsággal teremnek. A hibridválasztásnál ezért nagyon fontos, hogy a korábbi évek tapasztalatai mellett nézzük meg a 2007-es eredményeket is, olyan hibridet válasszunk, ami nem fog cserbenhagyni akkor sem, ha szélsõségesre fordulnak a körülmények.

A Pioneer több, mint 80 éves nemesítõi munkája, az itt folyó szerteágazó kutatások adnak kellõ alapot az ilyen nagy biztonságot adó és egyben rekordtermõ hibridek termesztésére.Az intenzív nemesítõi munkának köszönhetõen az idei évtõl is több új hibriddel jelentkezünk, ezért ezt a cikkünket a korai PR38A79, PR37N54, PR37N01, a középérésû PR36D79 és késõi PR35F38 bemutatására szenteljük. A korrekt, részletes eredményközlés miatt igyekeztünk több év eredményeit is bemutatni, hogy láthatóvá váljon a termésbiztonság eltérõ évjáratokban is. Arra törekedtünk, hogy ne csak a saját kísérleteinket jelenítsük meg, hanem a független és hivatalos vizsgálatokon keresztül is érzékelhetõ legyen az adott hibrid teljesítménye.Az említett hibridek a PR37F73-al kiegészülve a Pioneer legújabb ajánlata, melyek a 2007-es kísérleti rendszerekben rendre az élen végeztek.FAO 300-as éréscsoportPR38A79

A 300-as éréscsoport legkorábbi hibridje, FAO száma 300. Termés – betakarítási nedvességaránya egészen egyedülálló, jóval késõbbi hibrideket is megelõz szemtermésével. A rendkívül aszályos 2007-es évben azt is bizonyította, hogy extrém körülmények között is megállja a helyét, a sztenderd fajták átlagát 910 kg-mal (!) haladta meg. A másodéves fajtajelöltek között elért eredményét mutatja az

1. diagram.

A PR38A79 tökéletes választás az õszi kalászosok elõveteményének, minden termesztési körülmények között megállja a helyét. A hibridnek kiváló a csõegészsége, növénymagassága ideális, jó a korai fejlõdési erélye. Alkalmas korai vetésre is, amivel még elõrébb hozhatjuk virágzását (ez által esetlegesen megelõzheti a július derekára jellemzõ légköri aszályt), illetve még korábbra tervezhetjük a betakarítását.

A PR38A79-et ajánljuk minden termõhelyre, 65–75 ezer termõtõ/ha körüli tõszám optimummal.PR37N54

A 300-as éréscsoport második felében érik, FAO száma 380. Ezt a hibridet ajánljuk mindazoknak, akik jó körülmények között gazdálkodnak. A PR37N54 intenzív hibrid, igényli a megfelelõ tápanyag ellátást. Kiemelkedõen jó a betegségekkel szembeni ellenálló képessége, csõegészsége kiváló. Javasolt termõtõszám 68–75 ezer növény/ha, a magasabb tõszámokon képes a legnagyobb termésre. Korai vetésre szintén alkalmas, kezdeti fejlõdési erélye gyors.PR37N01

A 300-as éréscsoport termésbajnoka. A 2007-es évben a Pioneer sorokban elért eredményét mutatja a 2. diagram.

 


 

 

Azonban nem csak az aszályos évben teljesített kiemelkedõen, hanem a 2006-os csapadékos évben az OMMI vizsgálataiban, a másodéves fajtajelöltek között is a legnagyobb termést adta – FAO 380-as besorolással. Ez az eredménye látható a 3. diagramon.

 


 

 A 2007 évben a független VSZT-GOSZ Kukorica Posztregisztrációs kísérletekben is az N01 lett az elsõ helyezett. Megállapíthatjuk, egyetlen kísérleti helyen sem talált legyõzõre.

Korai fejlõdési erélye kiváló, korai vetésre ezért javasolható. Tipikusan zöldszáron érõ hibrid, az aszályos évben ez a tulajdonság nagy elõnye volt. A PR37N01-es a forró és aszályos júliust a legtöbb zöld levéllel vészelte át. Azonban nem csak kinézetre viselte jobban a szélsõséges idõjárást, hanem szemtermésében is rendre az elsõ helyeken végzett. Fontos tulajdonsága továbbá magas hektoliter súlya. Javasoljuk minden termõhelyi körülmények közé, széles tõszám intervallumban. Termõhelytõl függõen 68–80 ezer termõtõ/ha a javasolt növényállomány, magasabb növényállományt a jó területeken és jó tápanyag-ellátási viszonyok között rekordterméssel hálálja meg.

 

FAO 400-as csoportPR36D79

A tavalyi esztendõ egyik nyertes hibridje, mely már 2007-ben piacra került, kisebb mennyiségben. FAO száma 440, vízleadásban viszont nála korábbi hibrideket is megelõz, azaz rendkívül jó a termés-szemnedvesség aránya. Jól bírja a magasabb tõszámokat, termõtõ optimuma 65–75 ezer között van, termõhelytõl, tápanyag ellátottságtól függõen. A csapadékos 2005-ös és 2006-os éveket fajtajelöltként az MgSzH (OMMI) kisparcellás kísérleteiben töltötte, ezen évek eredménye látható a 4. diagramon. A 2007-es évben a Pioneer saját kísérleteiben a D79 is látható a 2. diagramon. A független VSZT-GOSZ Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérletekben a FAO 400-as éréscsoportban is nagy fölénnyel nyert a PR37F73-al fej-fej mellett.PR37F73

Az elõbbi hibrid esetében már megszólításra került, nem véletlenül. Az F73-as két éve szerepel a köztermesztésben, FAO száma 410. Az elmúlt két év eredményei mutatják rendkívüli termésbiztonságát, olyan kukoricáról van szó, ami minden évjáratban, minden körülmények között a legjobban szerepelt. A 2004-es csapadékos év MgSzH (OMMI) eredményét láthatjuk az 5. diagramon. Az F73-as „plasztikus” hibrid, az ország hûvösebb részei kivételével minden termõhelyre ajánljuk. Tõszám optimuma 65–75 ezer termõtõ/ha között van, talaj- és tápanyag viszonyoktól függõen.FAO 500-as csoportPR35F38

A déli országrész új, rekordtermõ kései kukoricája. FAO száma 510, termés-szemnedvesség aránya kiváló, ezért gazdaságosság szempontjából is a legjobb FAO 500-as választás. A Pioneer bemutató kísérletekben az idei aszályos évben az abszolút elsõ helyen végzett, (2. diagram). A csapadékos években is rendkívüli termõképességérõl és jó vízleadásáról tett tanúbizonyságot, ezt szemlélteti az MgSzH (OMMI) kísérletekben fajtajelöltként való szereplésének 2005–2006 évi átlaga a 6. diagramon.

 

 


 

 

Javasoljuk korai vetését, kezdeti kiváló fejlõdési erélye erre alkalmassá teszi. Széles tõszám optimumon termeszthetõ, 55–75 termõtõ/ha közötti növényállomány számára a kedvezõ. Száraz viszonyok között 55–60 ezres növényállományra törekedjünk, míg a jobb körülmények között, esetleg öntözött viszonyok között a 70–75 ezres tõszám fogja a rekordtermést adni.

Kedves Partnereink!Fontosnak tartjuk megemlíteni a Pioneer új hibridjeinél, hogy egy extrém aszályos évben kerültek bemutatásra a Pioneer kísérletekben, itt láthatták elõször szerepelni õket. Eredményeik bizonyították, hogy kiváló aszálytûréssel rendelkeznek, termésükkel tanúsítják mit is jelent a termésbiztonság a Pioneer nemesítõi munkájában. Az aszályos 2007-es év mellett a korábbi csapadékos években is a korai PR38A79, PR37N54, PR37N01, a középérésû PR37F73 és PR36D79 valamint a késõi PR35F38 hibridek szerepeltek az elsõk között az MgSzH (OMMI) fajtajelöltek vizsgálataiban, így biztosak lehetünk benne, hogy minden körülmények között megállják a helyüket!

Fábián László

Termékmenedzser