MENÜ

Észrevételek az EU-hatóanyag engedélyek kapcsán

Oldalszám: 9
2014.04.15.

„Az elõzõ lapszámban olvasóink találkoztak Baranyi Tibor az EU hatóanyag engedélyezés hatása az alkalmazott növényvédelmi technológiákra – címû írásával.

 A cikk 2. számú mellékletében a szerzõ felsorolta az EU hatóanyag értékelést követõen Magyarországon visszavont készítményeket, 2004–2007. években. A valóságban ezek engedélyokirat visszavonások voltak. A gyakorlatban a termék visszavonása több lépcsõben történik, vagyis az engedélyokirat visszavonását követõen rövid ideig a készítmény forgalmazható, további néhány hónapig a termelõnél felhasználható. Ebbõl következõen néhány készítmény, amely a listán található, még 2008-ban megvásárolható, illetve felhasználható. Az egyes termékekre vonatkozó konkrét határidõkrõl az MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai tudnak felvilágosítással szolgálni. Olvasóinktól elnézést kérünk a félreérthetõ információért!”

Szintén erre a táblázatra reagálva a DuPont Magyarország Kft. a következõ határozatot küldte el szerkesztõségünknek:

Uniós határozat a fluzilazolról

Az 2006 decemberében az EU Bizottság felvette a fluzilazol hatóanyagot az EEC91/414 EU Direktíva I. mellékletébe. Ezzel annak biztonságos alkalmazhatóságát igazolták, és azt, hogy a fluzilazolt az uniós tagországok szabályzó hatóságai a növényvédelmi termékekben való alkalmazásra engedélyezhetik a továbbiakban. Azonban, a felvételt a Bizottság szokatlan korlátozások közé szorította. A DuPont képviselõi szerint ebben a korlátozásban a kulcsfontosságú probléma az volt, hogy az EU Bizottság a felvétel idõtartamát 10 év helyett 18 hónapban állapította meg, és bizonyos haszonnövényekre (gabonafélék, repce, cukorrépa és kukorica) korlátozta.

A DuPont az Elsõ Fokú Európai Bíróságon kifogásolta ezt az indokolatlan idõbeli és a haszonnövényekre vonatkozó korlátozást. Ezzel egyidejûleg átmeneti enyhítésért folyamodtak, melynek célja, hogy a korlátozások negatív hatásai elkerülhetõek legyenek mindaddig, amíg az ügyben érdemi döntés nem születik.

2007 június 25-én az Elsõ Fokú Európai Bíróság Elnöke úgy határozott, hogy a fluzilazolra vonatkozó haszonnövény-korlátozást felfüggeszti addig, amíg az Európai Bíróság az ideiglenes könnyítés alkalmazására vonatkozóan döntést nem hoz. Ennek következményeként a fluzilazolt tartalmazó termékeknek a fluzilazollal kapcsolatos direktívában meghatározott, és az azoktól eltérõ haszonnövényeken történõ alkalmazásának az egyes tagállamokban történõ engedélyezése érvényben marad addig, amíg az Elsõ Fokú Bíróság további döntést nem hoz (a regisztráció normális lejártáig, vagy ha az adott idõpontig kapott szabványos helyi hatósági értékelés eredményei nem igazolják a visszavonást).

A DuPont készítményeket – Alert® S, Harvesan™, Charisma® – mindenféle korlátozás nélkül lehet felhasználni 2008-ban is, a kalászosok, a napraforgó és az õszi káposztarepce védelmére.

A DuPont az Európai Unió Szakbizottsággal, és a tagállamok illetékes hatóságaival továbbra is együttmûködve fenntartja a fluzilazolt tartalmazó termékek engedélyét így azok rendelkezésre állnak a gazdálkodók részére, a széles körû alkalmazásra.