MENÜ

Idõtálló napraforgók a KWS-tõl!

Oldalszám:
2014.04.15.

A 2007. évi rendkívüli nyári szárazság minden növényt megviselt. Ez alól nem volt kivétel a napraforgó sem.

 

Az elmúlt évben a már régóta köztermesztésben lévõ, stabil hozamot biztosító KWS napraforgó hibridek jól vizsgáztak a szélsõséges idõjárási körülmények között is! Elmúlt évi üzemi termesztési tapasztalatairól kérdeztem a termelõket.

 

Elsõként Lisztmáyer Istvánt a Dunakömlõdi Mg. Zrt. növénytermesztési ágazatvezetõjét kérdeztem a HELIASOL RM termesztési tapasztalatairól.

„A részvénytársaság Paks környékén gazdálkodik közel 1000 ha-on, amibõl minden évben 90–100 ha-t napraforgóval vetünk el, melyet mindig vetésforgó szerûen helyezünk el a vetésszerkezetben, tehát nem keressük a gyengébb vagy jobb adottságú területeket.

Az 5 éves vetésforgót a napraforgó összterülethez viszonyított arányában meg tudjuk tartani. A gazdaság területein belül a napraforgót blokkokban próbáljuk elhelyezni.

Az idei évben ez a blokk a halastó környékén volt, így ide olyan hibridet kerestünk, amelyeket a vegetáció során bármilyen fenológiai fázisban tudunk kezelni szántóföldi géppel vagy hidas traktorral. A fajtaválasztásnál szempontként fogalmazódott meg, hogy az idekerülõ hibridet állományszárítás nélkül kell betakarítani. Ezeket a szempontokat figyelembe véve került a HELIASOL RM üzemi termesztésre.

A területen õsszel mélyszántást végeztünk, amelyet tavasszal fogas+simítóval elmunkáltunk. A magágy-elõkészítést forgóboronával vagy kombinátorral végeztük el. A napraforgó termesztésében a korai vetéseket részesítjük elõnyben, a minél korábbi betakarítás és a már említett állományszárítás elkerülése miatt.

A HELIASOL RM mély fekvésû területre került, ahol a korai vetésre jól reagált, egyenletesen kelt és kezdeti fejlõdése is erõteljes, kiegyenlített volt. A tenyészidõ folyamán a hibrid egészséges képet mutatott, a növényállományon gombabetegségek nyomait nem találtuk. A fajtára az alacsony, erõs szár volt a jellemzõ, amelyen nagy tányérokat hozott. A virágzás és termékenyülés jó volt, a tányérban a kaszatok a közepéig megtermékenyültek, léha szemeket nem fedeztünk fel. A fajtára a nagy tányérméret a jellemzõ, amelyet az idei évben üzemi körülményeink között is jól bizonyított.

Területeinken a 2,5 t/ha-os napraforgó termés az a szint, amelyet minden évben meg tudunk termelni. Ebben az aszályos évjáratban a HELIASOL RM üzemi körülményeink között 3 t/ha kaszatterméssel lett betakarítva, amely körülményeink között figyelemre méltó!”A KWS napraforgó kínálatában található a BAROLO RM, amely az elmúlt években kísérleti és üzemi körülmények között is stabilan, kiválóan teljesített. Az a termelõnk, aki a BAROLO RM mellett döntött, kiváló genetikai tulajdonságokkal felvértezett napraforgó hibridet választott, amely kiváló alapja az intenzív napraforgó-termesztésnek.A sikeres napraforgó-termesztés titkáról kérdeztem Vajda Benõt, a Gerjeni Agrár Kft. ügyvezetõjét.

„A Kft. Tolna megyében, a Duna mellett folytat növénytermesztést. Gazdaságunk 1073 ha bérelt területen gazdálkodik, amelybõl a napraforgó minden évben 200 ha-on van bent a vetésforgóban. A napraforgót mindig kukorica után helyezzük el. A talajaink dunai öntéstalajok, amelyek könnyen kiszáradnak, repedeznek.

A KWS BAROLO RM hibridjével 3 éve találkoztam elõször, amikor a környékbeli üzemi tapasztalatok alapján úgy döntöttem, hogy bizalmat szavazok neki saját területeinken.

Az eltelt évek termesztési tapasztalatai azt mutatják, hogy jó döntést hoztam, amikor a BAROLO RM-el számoltam! Üzemi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a BAROLO RM a mögöttünk hagyott 3 évben, alkalmazkodva az eltérõ évjárati hatásokhoz, mindig megbízható, stabil kaszattermést adó hibrid. Rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel egy napraforgónak birtokában kell lennie, a kiszámíthatóságával együtt.

A napraforgó termesztését mi õsszel a mélyszántással kezdjük, amit az idei évben nehéz fogassal és simítóval munkáltunk el kevés sikerrel, mert télen nem fagytak szét a rögök. Ezért még egyszer rámentünk a területre tárcsával és hengerrel.

A vetést április elején végeztük el 58–60 ezer tõvel. A napraforgó kelése – köszönhetõen a nem optimális talajállapotnak – egyenetlen, elhúzódó volt. Ez a heterogenitás egész évben megfigyelhetõ volt a hibrideken amelyet nem tekintek fajtahibának, pusztán a körülmények negatív befolyásának.

A BAROLO RM a kezdeti egyenetlenség ellenére jó habitusú, erõs szárú állományt mutatott a vegetációban. Tányérnagysága a fajtára jellemzõ közepes méretû, amit mind a három évben megbízhatóan kinevelt. Az idei évi szárazságban a BAROLO RM virágzása egyenletes volt, a kaszatok jól termékenyültek egészen a tányér közepéig. Az elhúzódó virágzás lehetõvé tette, hogy méhek hosszabb ideig tudták gyûjteni a virágport, összességében elmondható, hogy a BAROLO RM jó méhlegelõ.

Az idei évben nem voltak jelentõs fertõzések a napraforgóban, de ezzel együtt is elmondható, hogy a BAROLO RM kórtani tulajdonságai megfelelnek a mai termesztési kívánalmaknak! A Magyarországon elõforduló peronoszpóra rasszokkal szembeni rezisztenciája mellett jól ellenáll a Diaporthe és a Sclerotinia fertõzéseknek is.

Az idei évben is – mint az elmúlt években – a BAROLO RM üzemi átlagunk szintje felett termett. A nálunk termesztésben lévõ hibridek közül a legjobb eredménnyel, 2,9 t/ha kaszatterméssel takarítottuk be szeptemberben.

Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy az új fajták elõretörése mellett a BAROLO RM még mindig megbízható, stabil hibrid, amely a KWS meghatározó fajtája kell, hogy maradjon a következõ években is.Pletzer Imre

Regionális értékesítési vezetõ

Somogy-Tolna-Baranya megye

Telefon: 20/388-7336

e-mail: [email protected]