MENÜ

Hígtrágya tározók szigetelése

Oldalszám: 92-93
2014.04.15.

a FIRESTON Building Products USA által gyárott (ÉME: A-847/1/2001/2007 alkalmazási engedéllyel rendelkezõ) EPDM mederszigetelõ gumilemezzel
ÉS A TRÁGYAKEZELÉS GÉPÉSZETE
a német RECK AGRARTECHNIK GmbH., ill. az F. EISELE GmbH cégek által gyártott
és az FVM agráreszköz-katalógusban is regisztrált termékeivel.

 

Cégünk a „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT. 2003 óta – számos hazai referenciával rendelkezõ – komplex kivitelezõje új földmedrû vagy rekonstrukcióra szoruló föld- és/vagy betonmedrû hígtrágya, csurgalékvíz, tüzivíz és folyékony mûtrágya tározók mederszigetelésének, beleértve ezek tervezésének és engedélyeztetésének lebonyolítását, ill. a trágyakezelés gépészeti eszközeit is.

 

Hazánk EU-csatlakozásával – azonosulva a Ny-Európában már évek óta egyre szigorodó környezetvédelmi elõírásokkal – a magyar hatóságok is úgy rendelkeztek, hogy a talajszennyezõdés jövõbeni kiküszöbölése érdekében az agrogazdasági (és egyéb célú) tározókat szivárgásmentesen szigetelni kell. Elõírás az, hogy a tározók szivárgásmentes szigetelése olyan anyaggal készüljön, amely biztosítja a különbözõ rendeletek, ill. irányelvek által támasztott igények – mint pld. a NITRÁT-RENDELET-nek (27/2006 (II.7.), ill. ennek módosításának 81/2007. (IV:25.), a FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELMÉRÕL szóló kormányrendeletnek (219/2004. (VII. 21.), továbbá az Európai Tanács integrált szennyezés-megelõzésrõl és csökkentésrõl (IPPC) szóló 96/61/EK Irányelvnekvaló megfelelést.

Ezeknek a jogszabályoknak a betartása komoly improduktív beruházások megvalósítását követeli meg az agrogazdasági vállalkozásoktól. A környezetvédelmi hatóságok minden állattartó telep számára határidõt is megszabtak a hígtrágya- és az esetleg talajszennyezést okozó egyéb anyagok kezelésére szolgáló tározók elõírásszerû szigetelésére.

Az elmúlt év óta „Pályázati rendszerben“ az EU is támogatja a különbözõ mederszigetelési munkákat. A pályázati feltételeket a magyar hatóságok az elmúlt évben rendeletileg is szabályozták. Egyéb elõírások mellett a 27/2007 (IV.23) rendelet 1.2.2.2.7 kódszámában az újépítésû, vagy meglévõ és felújításra szoruló föld- vagy betonmedrû hígtrágya tározók szigetelésnek minõségére a rendelet (többek között) elõírja, hogy:

• mederszigetelésre ÉME engedéllyel és gyártómûvi minõség tanúsítással rendelkezõ olyan anyagok használhatók fel, amelyekre a gyártó a hígtrágyával való vegyi ellenállóságot és elvárható élettartamot, UV-állóságot, illetõen 20 évet meghaladó garanciát ad, továbbá

• a szigetelõ bevonat szivárgásmentes kivitelezését, beleértve a szigetelõanyag leplesítõ egyesítését, ill. a mûtárgyakhoz, és egyéb csatlakozó elemekhez való szivárgásmentes illesztését minõségtanúsítással igazolni kell;

• a hivatkozott rendelet egyértelmûsíti, hogy a földmedrû hígtrágya tározók medrét elegendõ egyrétegû szigetelõanyaggal bevonni, azonban be kell építeni a trágyalével érintkezõ szigetelõanyag esetleges szivárgását ellenõrzõ rendszert.A hígtrágya tárolása legolcsóbban földmedrû tározók kialakításával és megfelelõ szigetelésével oldható meg. Az egyik legmegfelelõbb mederszigetelõ anyag a FIRESTON Building Products USA által 9,25–12,20 és 15,25 méter széles és 30,5 méter hosszú tekercsekben gyárott (ÉME: A-847/1/2001/2007 alkalmazási engedéllyel, a FIRESTONE gyár 21 évet meghaladó anyagszavatossági tanúsítványával rendelkezõ) 1,14 mm vastag EPDM – GEOMEMBRAN mederszigetelõ gumilemez.

A FIRESTONE gyártmányú EPDM gumilemez a piacon egyedülálló minõséget, és technológiát képvisel (lásd részletesen:

www.suni-kft.hu honlapunkon), egyrészt kiváló fizikai, és kémiai tulajdonságainak köszönhetõen, másrészt azért mert az egyetlen EPDM anyag, melyre vonatkozóan 2006 év tavaszán a FIRESTONE levédette – a hígtrágyát és egyéb agresszív adalékokat tartalmazó elegyek tározására szolgáló medrek EPDM szigetelésének szivárgásmentességét garantáló – továbbfejlesztett szabadalmát.

Ez a szabadalom elsõ sorban azzal mutat túl technikailag minden más EPDM gyártó szigetelési metódusán és a HDPE kettõs varratos hegesztésen, hogy a minden anyagillesztésnél (tehát a szivárgás szempontjából leginkább veszélyeztetett felületeken) az átlapolást lefedõ 15 cm széles „hidegen vulkanizálandó gumilemezzel“ dupla réteges szigetelést alkalmaz, mely a kivitelezést követõen rövid idõn belül egységes „gumitömbbé” válik.

A földmedrû tározók FIRESTONE technológia által elõírt mederszigetelési rétegrendjének része az esetleges talajvíznek, és gázoknak elvezetésére, ill. a mechanikai behatásra esetleg elõforduló mederszivárgás érzékelésére szolgáló „dréncsöves érzékelõ – monitoring” rendszer (1.ábra), mely a mederágyat fedõ kavicsrétegben kerül elhelyezésre az EPDM anyagot védõ 300 gr/m2 minõségû geotextil védõréteg alatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FIRESTONE EPDM gumilemezes technológia azzal is egyedülálló a világon, hogy ún. „hidegen vulkanizálható, formázható gumilemezes” megoldást biztosít a tározóba építendõ mûtárgyak, csõáttörések, szivattyúházak, stégek stb. szigetelésére. Mely részletfeladatok a szivárgásmentes szigetelés sarkalatos pontjai!

A FIRESTONE által gyártott EPDM gumilemez minõsége és a világszabadalmát képezõ technológia lehetõvé teszi azt is, hogy a FIRESTONE EPDM gumilemezzel szigetelt tározók a kivitelezést követõen akár 10–12 év múlva is „átszabhatók-bõvíthetõk” legyenek. Ennek a specifikumnak a jövõben akkor van/lehet nagy jelentõsége ha – az állatlétszám fejlesztés miatt – egy állattartó telepnek a keletkezõ többlet trágya elhelyezésrõl a tározókapacitás növelésével gondoskodnia kell!

Bár Magyarországon nem hatósági elõírás a trágyatározók bûzelzáró lefedése, de ilyen igény esetén cégünk, a holland STEENBERGEN BV által szabadalmaztatott „flexibilis úszó zárófóliával” bármely méretû tározót megfelelõ élettartam- garanciával le tud fedni.

Az elõgyûjtõkben lévõ hígtrágyának a fõtározóba, vagy távolabbi gyûjtõ/kijuttató állomásokra történõ átpumpálására a német

F. EISELE GmbH által gyártott és az FVM agráreszköz-katalógusban is regisztrált nagy teljesítményû készülékeket forgalmazzuk. E sokféle és korszerû, több típusnál „multifunkciós” készülékek kaphatók aprítókéssel szerelt kivitelben is, mely igen üzembiztos és hosszú élettartamú mûködést garantál.

Hígtrágya homogenizálására, a hígtrágyában lévõ szilárd fázis leülepedésének megakadályozására célszerû keverõ berendezéseket alkalmazni.

Cégünk az egyik legismertebb ny-europai gyártó, a RECK AGRÁRTECHNIK GmbH által gyártott hígtrágya keverõ gépeket forgalmazza. A RECK cég az EPDM szigetelésû, nyitott földmedrû hígtrágyalé tározókhoz fejlesztette ki a TAIFUN, JUMBO típusnevû, traktormeghajtású így akár több medernél is alkalmazható, ill. BLIZZARD típusnevû fix betonalapra szerelt elektromos keverõit.

A RECK cég által gyártott keverõ berendezések, nagy teljesítményû szívó / nyomó üzemmódban mûködõ, robosztus kialakítású, 3 lapátos „TURBO” propellerrel szerelten kerülnek forgalomba. Különbözõ típusú berendezések nagy választékban kaphatók. Az igen tartós homogenizáló berendezések – a készülékek szerkezetébõl adódóan – csak minimális karbantartást igényelnek. Gondos kezeléssel a készülékek hosszú évekig szervizmentesek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További információk:

„SUNI” SERVICE UNIVERAL KFT.

Budapest 1103, Noszlopy u. 2.

Tel/Fax.: 06-1/262-6446 • [email protected] 

www.suni-kft.hu • www.suni.addel.hu