MENÜ

Jelentõs átrendezõdések a világ kukorica nemesítésében

Oldalszám: 33
2014.04.16.

Az évek óta dinamikusan fejlõdõ amerikai növénynemesítõ vállalat, a Monsanto, 2007-ben áttörõ sikert ért el a világ több meghatározó kukoricatermelõ országában.

Amerikai Egyesült Államokban 2007-ben a kukorica vetésterület 33%-án a Monsanto vállalat két márkáját, 23%-án a DEKALB és 10%-án az ASI (American Seed Inc.) hibrideket használták az amerikai farmerek (forrás: Merill Lynch, 2007, elemzõk Don Carson és Steve Byrne). Ezzel az eredménnyel a Monsanto a világ legnagyobb kukoricatermelõ országában a legnagyobb kukoricanemesítõ vállalat lett. Az amerikai sikerekkel párhuzamosan a Monsanto Európában is vezetõ pozícióba került a kontinens legnagyobb kukoricatermelõ országában, Franciaországban 17%-os piacrésszel (Kleffmann, 2007), illetve Magyarországon 34%-os részesedéssel (Kleffmann, 2007).

A Monsanto lendületes fejlõdésének oka soktényezõs. Elõször is a vállalat menedzsmentje a 90-es években kiválóan felismerte a XXI. század legfontosabb növénynemesítõi sikertényezõit, melyet a vállalati küldetésében fogalmazott meg:

„A világ mezõgazdasági termelõinek olyan technológiai megoldásokat kíván nyújtani, melyekkel a gazdálkodók a környezet és a társadalom számára fenntartható módon tudják termelékenységüket fejleszteni.”

A cég ennek a küldetésnek az érdekében sikeres stratégiát tervezett és valósított meg. Ennek eredményeként ma a vállalat fejlõdését a legkiválóbb teljesítményû, hagyományos módszerekkel nemesített növények, a biotechnológiai nemesítési módszerekkel kialakított új agronómiai tulajdonságok (szigorúan betartva az egyes országok törvényi elõírásait) és a kiváló szakemberek biztosítják.

A stratégia kivitelezése során a vállalat létrehozta a világ legmodernebb nemesítési technológiáját beleértve az óriási nemesítési alapanyagbázist, a rendkívüli mennyiségû keresztezést és tesztelést, a tulajdonságok átörökítésének gyorsított felismerési technikáját és az adatfeldolgozásnak a legmodernebb informatikai hátterét. A Monsanto a nemesítési technológiai újítások mellett sok figyelmet fordított a szakemberek személyes fejlesztésére is. A vállalat célja, hogy a dolgozók tudásukkal az agrárszektor élvonalában legyenek, és tisztességes módon érjenek el kiváló eredményeket. Ennek a törekvésnek a következménye, hogy a vállalat alkalmazottainak kötelessége a termékek tulajdonságait etikus módon, a valóságnak megfelelõen, a versenytársakat tiszteletben tartva megismertetni a vásárlókkal.

A Monsanto vállalat DEKALB márkájú hibridkukorica újdonságait a gazdálkodók évrõl-évre egyre többen próbálták ki, és miután meggyõzõdtek személyesen saját gazdaságukban a hibridek értékérõl, egyre nagyobb mennyiségben használták fel õket a termelékenység növelése és a termelési kockázat csökkentése érdekében. A nemesítõ vállalatok kukoricahibridjeinek jelenleg kialakult vetésterület megoszlása hosszú folyamat eredménye, mely sok kísérlet, kipróbálás és tapasztalatnak köszönhetõen következett be és megfontolt termelõi döntéseken alapult, amelyhez a Monsanto mérnökei mindig korrekt szakmai támogatást nyújtottak.

A piaci átrendezõdésnek eredményeképp a nemesítõ vállalatok közötti verseny élesedik, ezért ma még nagyobb szükségük van a termelõknek, hogy a hibridek teljesítményérõl szakmailag megalapozott, valós és statisztikailag értékelhetõ információt kapjanak. A Monsanto-t és a DEKALB hibrideket ért támadások ellenére vállalatunk folytatja az eddigi tisztességes kommunikációs gyakorlatát a termelõk érdekében, azaz:

• csak homogén, szakmailag kiértékelt kísérleti helyekrõl származó eredményeket használunk fel kommunikációs anyagainkban;

• az eredmények mérésénél biztosítjuk a lehetõséget a tõlünk független kontrollra;

• a mért eredményeket nem módosítjuk, a valóságnak megfelelõen hozzuk nyilvánosságra.Meggyõzõdésünk, hogy ezek a módszerek segítséget nyújtanak a termelõknek, a hibridválasztás fontos döntéshozatala elõtt. Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy tevékenységünkkel, az általunk ajánlott hibridekkel és technológiákkal javítsuk a gazdálkodók eredményességét és mérsékeljük termelési kockázatukat.

A Magyarországi TOP 10-be tartozó népszerû DEKALB® hibridek az idén is meggyõzõ teljesítményt nyújtottak.

Az újonnan bevezetett kukorica hibridek, a DKC 4860, a DKC 4964 és a kereskedelmi forgalomban jövõre debütáló DKC 5276 mind termés, mind vízleadás tekintetében elõrelépést jelentenek éréscsoportjukban. Teljesítményük igazolja a MONSANTO innovatív nemesítõi munkáját.Kökény Benõ kukorica vetõmag termékmenedzser

–Szeidl Balázs regionális marketing menedzser