MENÜ

Minõségi silókukorica - szilázs készítése korszerûen, Pioneer termékekkel

Oldalszám:
2014.04.17.

 

Silókukorica-elõállítás

A sikeres kukoricaszilázs készítése már a vetõmag megválasztásával kezdõdik, ahol döntésünkkel mintegy 10%-ban befolyásoljuk a leendõ szilázs energiatartalmát. A minõségi kukoricaszilázs alapanyag elõállításához speciális silóhibrideket ajánlunk, melyeknek tulajdonságai nem feltétlenül egyeznek meg a jó szemes hibridek tulajdonságaival. Ezek: a szem lassú vízleadása, zöld száron érés, kevésbé hangsúlyozott szilárd szár – mely a nehezen emészthetõ növényalkotók mennyiségével van összefüggésben. Az alapvetõ minõséget, az energiatartalmat meghatározó tulajdonságban a csõ/szár arány tekintetében vezetõ helyet tudhatnak magukénak az ajánlott hibridjeink. A növény összetételével kapcsolatban az emészthetõséget is hangsúlyozzuk a rostanalízis eredményeivel (ADF, NDF). Ezekre vonatkozóan is rendelkezünk széles körû hazai és külföldi adatbázissal.

A silókukorica hibridhasználata a tenyészidõ tekintetében a közép és késõi érésû hibridek irányába tolódott el. Ezt a tendenciát követve a fent említett éréscsoportokban ajánlunk hibrideket.

A 400-as éréscsoportban az ajánlott hibridek közül a legjobb emészthetõségi mutatóval rendelkezõ 37K85 és a portfolió legmagasabb keményítõtartalommal rendelkezõ 36P85 hibridek mellé 2007-ben bevezettük a 37T24-et, melyet átlag feletti növénymagasság, szárazságtûrés és golyvás üszög ellenálló képesség jellemez, valamint magas a NEL-hozama, alacsony az ADF-tartalma és jó az emészthetõsége.

Az 500-as éréscsoportbeli ajánlatunk, melyet a jól bevált és népszerû, Magyarországon a legnagyobb területen termesztett területegységrõl a legtöbb energiát szolgáltató CORALBA és mellette az alacsony ADF-tartalommal és ezért jó emészthetõséggel jellemezhetõ 34A92 alkot.

Silókukorica-tartósítás (Az erjedési folyamat biológiai irányítása)

Minden szilázskészítés egy természetes konzerválás. A konzerválószer a tejsav, amelyet tejsavbaktériumok állítanak elõ a szilázs alapanyag szénhidrátjából. A természet szigorú törvényei szerint még a kukoricaszilázs készítése során is mindhárom tényezõ minimumban lehet. Jó esetben a szilázskészítés számára minden rendelkezésre áll ellenben egy technológiai elem természetes körülmények között mindenképpen minimumban marad. Ez az optimális „induló” tejsavtermelõ baktérium létszám. A silókukoricán található természetes mikroorganizmus-tömegnek csak 1%-a tejsavtermelõ baktérium és ennek csupán 8%-a a tejsavas erjedésben generális szerepet játszó Lactobacillus plantarum. Ahhoz, hogy egy szilázs jól erjedjen, legalább 100 000 élõ, növényfajspecifikus tejsavtermelõ baktériumra van szükség 1 gramm silózandó takarmányon. Természetes körülmények között ennek csupán 1–20%-a áll rendelkezésre.

Az optimális erjedéshez szükséges mikroszervezetet csak oltóanyagokkal lehetséges biztosítani. Az optimális tejsavbaktérium számának biztosítása elvén alapuló erjesztett takarmány beoltását nevezzük az erjedési folyamat biológiai szabályozásának.

A PIONEER oltóanyagok alkalmazásával biztosított a megfelelõ baktérium és annak koncentrációja.

1132 kukoricaszilázs oltóanyag

A 1132 oltóanyag fermentációval elõállított liofilizált, élõ Lactobacillus plantarum és Streptococcus faecium speciálisan csak a kukorica levelén tenyészõ tejsavtermelõ baktériumfajok törzseinek keverékét tartalmazza.

Az 1132 alkalmazásának elõnyei, az optimális erjedés következményei:

• a nettó energia megtartás (+0,30 MJ NEL/kg szárazanyag azáltal, hogy az erjedési folyamat lerövidítésével ennyivel kevesebb az energiafelhasználás.);

• emészthetõség javulása (nyersfehérje +3,1%, nyersrost +8,3%);

• optimálisabb szerves sav mennyiség és arány;

• ízletesebb takarmány, nagyobb szárazanyag-felvétel (+1–2 kg/nap/állat);

• többlet hús- és tejtermelés (30 és 48 kg/tonna szilázs, 0,7 és 2,0 kg/állat/nap.

Javasolt: silókukorica-szilázs készítéséhez. Növényfajspecifikus oltóanyag.

11A44 Stabilizáló oltóanyag – új!

A 11A44 Stabilizáló a természetes körülmények között elõforduló Lactobacillus buchneri heterofermentatív tejsavtermelõ baktérium szelektált törzseit tartalmazza, amely csökkenti a lassú kitárolás során jelentkezõ melegedést és utóerjedést, vagyis növeli az „aerob stabilitást” számos silózott növényféleségnél. („Aerob stabilitás” = a szilázs utóerjedéséig, melegedésig eltelt idõ a depó megbontása, levegõbehatolás után.)

A L. buchneri újdonság. Minden más Pioneer oltóanyag csak homofermentatív baktériumot tartalmaz, amely a glükózt és fruktózt tejsavvá alakítja. A heterofermentatív L. buchneri a glükózt és fruktózt egyenlõ arányban fermentálják tejsavvá és ecetsavvá. A L. buchnerivel kezelt szilázs pH csökkenése lassúbb, mert az ecetsav nem olyan erõs sav, mint a tejsav, ezért a lassúbb pH csökkenés miatt növekszik a szilázs szárazanyag vesztesége a fermentáció elején, de az utóerjedés csökkentésébõl származó elõny ezt kompenzálja.

A 11A44 Stabilizáló alkalmazásának elõnyei:

• megõrzi a szilázs takarmányértékét a penész és felmelegedést okozó mikroorganizmusok tevékenységének csökkentése által;

• biztonságos, biológiai megoldása az utóerjedés csökkentésének a költséges és problematikus felhasználású savtartalmú termékekkel szemben (1. ábra).


 

Javasolt: silókukorica, roppantott szemeskukorica-szilázs, CCM, fû- és lucernaszenázs készítéséhez.

11C33 Kombi kukoricaszilázs oltóanyag – új!

A 1132 irányítja az erjedést és az állatok teljesítményének növelését szolgálja.

A 11A44 Stabilizálót a szilázs melegedésre és utóerjedésre való hajlamának csökkentésére fejlesztették ki.

A 11C33 Kombi alkalmazásának elõnyei:

• mindkét oltóanyag elõnyeit egyesíti. A L. plantarum és E. faecium a fermentációt irányítják, a L. buchneri pedig növeli az aerob stabilitást (2. ábra).

 


 

Javasolt: silókukorica-szilázs készítéséhez. Növényfajspecifikus oltóanyag.

11B91 Kombi nedves kukoricaszem, CCM oltóanyag – új!

Kombinált termék melyben a Lactobacillus plantarum a fermentációt irányítja, a Lactobacillus buchneri pedig növeli az aerob stabilitást roppantott szemeskukorica és CCM erjesztésekor.

A 11B91 alkalmazásának elõnyei:

• kisebb az energia-, szárazanyag- és tápanyag-veszteség, ezáltal magasabb a szilázs energiaszintje a kezeletlennel szemben,

• többlet állati termék (3. ábra).

Javasolt: nedves-roppantott szemeskukorica, CCM készítéséhez. Növényfajspecifikus oltóanyag.

 

 


 

 

Dr. Knódel János

Termék- és takarmányozási menedzser, Kelet-Európa