MENÜ

Támogatások

Oldalszám:
2014.04.17.

Ezen kívül szeretném felhívni a figyelmüket a termelõi csoportok támogatására is.

 

Támogatás mezõgazdasági szaktanácsadásra

Évente három támogatott csoport – mezõgazdasági termelõ, erdõgazdálkodó és kertészeti termelõ – kaphat támogatást szaktanácsadási szolgáltatásokra. A pályázaton a tanácsadás 80 százalékát, de legfeljebb – termelõnként – 350 ezer forintot lehet elnyerni.

Az erdõgazdálkodónál a támogatás az erdõ hektárban meghatározott méretéhez, míg a másik két kategóriában az európai méretegységhez (EUME) kötött. Erdõgazdálkodónál 1–50 hektár között 40 ezer forint jár, a maximális, 350 ezer forintos támogatás 1001 hektár felett jár. A mezõgazdasági termelõnél az alsó kategória 2–5 EUME, míg a maximális támogatás 150 EUME felett jár. A kertészeti termelõknél 1–2 egység között jár évi 40 ezer forint, míg 101 egység felett a 350 ezer forint. A szaktanácsadás széles területet ölel fel. Bele tartozik például az energetikai- vagy gépesítési terv készítése, a pályázatírás, a közvetlen támogatási kérelem elkészítése stb.

Annál a termelõnél, aki a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében kapott támogatást, nincs alsó gazdaságméret határa a tanácsadási támogatásnak. Azok a szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok, amelyek a rájuk vonatkozó keretbõl kaptak támogatást, tanácsadásra dupla összegre jogosultak (de a 350 ezer forintos felsõ határ esetükben sem léphetõ át).

A támogatási kérelmeket a területi szaktanácsadási központhoz (TSzK) kell benyújtani szeptember 15-ig.

Termelõi csoportok támogatása

A termelõi csoportok létrehozásához és mûködtetéséhez az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból – a termelési érték arányában – igényelhetõ támogatás.

A támogatás célja a termelõi csoport létrehozása és adminisztratív mûködtetése. A támogatás az elõzõ évi termelési érték alapján kerül kiszámításra, a rendelet mellékletében szereplõ táblázat alapján. A támogatás 5 évig jár és degresszív. Például, ha a csoport termelési értéke nem éri el az 1 millió eurót, akkor az elsõ évben 5 százalék, míg az ötödikben már csak 2 százalék támogatás jár számára. Nem jár támogatás a dohány-,

illetve a halászati ágazatban tevékenykedõ csoportoknak, és azoknak sem, amelyek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján más uniós forrásból jutottak ilyen célú támogatáshoz.

A támogatási kérelmet szeptember 1. és 30. között kell benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) központjához. Ez egyben kifizetési kérelmet is jelent, de csak az elsõ évre, mert utána a maradék négy évben június 1. és 30 között kell kérni a kifizetést.

A hamis termelési értéket megadó termelõi csoportokat szankcionálja a rendelet. Amelyik csoport 10–20 százalékkal magasabb értéket jelent, annak a támogatását az MVH 50 százalékkal csökkenti. A 20 százaléknál magasabb „tévedés” szankciója az adott évi támogatás megvonása.

Szeretném az önök figyelmébe ajánlani a www.fvm.hu honlapon megtalálható új rendeletek és rendeletmódosítások közül a következõket:

A Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet módosítására;

83/2007.(VIII.10.) FVM rendeletet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl.

75/2007.(VII.27.) FVM rendeletet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl.

Berta Dávid MVH kérelem-kezelési szakreferens

–Hegedûs Szilvia NyME-MÉK Ph.D hallgató