MENÜ

Hogyan hasznosíthatja a baromfink jobban a takarmány összetevõket, és ezáltal hogy lesz a termelésünk gazdaságosabb?

Oldalszám: 110-111
2014.04.18.

Napjainkban nagyon sok különbözõ témával kell foglalkoznunk.

Az egyik oldalon áll a klímaváltozás és az ezzel együtt járó bioenergia termelésnek erõteljes növekedése, illetve a környezetvédelem. A másik oldalon több élelmiszert kellene termelnünk természetesen kedvezõbb áron. Ezeknek a kihívásoknak ha meg szeretnénk felelni, más, az eddigiektõl sokszor különbözõ megoldásokban kell gondolkodnunk.A utóbbi években az energiatermelés hatása a mezõgazdasági termelésre egyre érzékelhetõbb volt. Világviszonylatban a kõolaj, illetve az energiaárak drasztikus emelkedése felvetette több és több mezõgazdasági terület kizárólag energiatermelés céljára termesztett növényekkel való hasznosítását. Ezáltal a takarmányozási célra szánt gabonamennyiség csökkent. Pl. a cukor világpiaci árának a növekedésének hátterében az egyre nagyobb brazil cukornád alapú bioetanolgyártás húzódik. Már a gabonatõzsdéken is érezhetõ a növekedõ bioetanol-, és biogázgyártás hatása. A legnagyobb befolyásoló tényezõ ebben a szektorban az Amerikai Egyesült Államok. Több, mint 40%-a az USA teljes exportjának ebbe az új szektorba használódik fel. Ezáltal az utóbbi hónapokban a gabonának a világpiaci ára 50–60%-kal emelkedett.

A gabonának az árváltozása természetesen a takarmányozási szektorban is jelentkezett. S mint ismeretes a takarmányozási költség a legmeghatározóbb költség, ha az állattenyésztés költségstruktúráját vizsgáljuk. Ameddig a felvásárlási árak követik a takarmány árának változását, addig ez nem jelent olyan nagy problémát, de egy jogos kérdés azonnal felmerül. Ez mindig így történik?A takarmányozási költségek csökkentése

Egy lehetõség a baromfitartás gazdaságosságának a növelésére, ha csökkenteni tudjuk a takarmányozási költségeket. Egy ilyen lépésnél természetesen az is nagyon fontos, hogy az állatainknak a teljesítménye legalább ugyanazon a szinten maradjon. A következõkben be szeretnénk mutatni Önöknek, hogy lehet egy fitogén (=növényi alapú) takarmány kiegészítõvel takarmány alapanyagokat megtakarítani.

A Biostrong 510 egy természetes hatóanyag tartalmú termék, amelynek alkotó elemei illóolajok, keserû anyagok, csípõs anyagok és szapponinok. A különbözõ hatóanyagok kombinációja, és ezeknek a különbözõ hatásmechanizmusa egy jobb takarmány alapanyag hasznosulást eredményez. Az illóolajok és keserû anyagok közös munkájának hozadéka az emésztõnedvek termelõdésének fokozódása. Ez az emésztõenzim növekedés vezet az állatok javuló alapanyag hasznosításához. Ez a javuló emészthetõsége az alapanyagoknak vezet a majdani teljesítmény növekedéshez. Ezzel párhuzamosan a bélhámnak is megnõ az átjárhatósága, így a nagyobb molekulájú anyagok (ásványi anyagok) könnyebben felszívódnak. Ezen hatások miatt állítjuk nagy biztonsággal, hogy a takarmányalkotók értékesülése jelentõsen javul.A mátrixértékek használata

Sok kísérletben bebizonyosodott, hogy a Biostrong-gal az energia, fehérje és az ásványi anyagok emészthetõsége és felszívódása jelentõsen javult. A kísérletekben tapasztalt javulásokat egy úgynevezett mátrixérték táblázatba foglaltuk össze. Ezek az értékek a Biostrong 510-nek a látszólagos táplálkozási értékét adják meg (pl. 1 kg Biostrong 510 felhasználásával 35 kg nyersfehérjét spórolhatunk meg) (1. táblázat).
Magas emészthetõségû szójára átszámolva ezt az értéket 73 kg szóját kapunk. Ez az a mennyiség, amelyet meg tudunk takarítani anélkül, hogy az állományunkban teljesítménycsökkenés lenne tapasztalható, s ami ebben az esetben nem elhanyagolható, csökkentettük a takarmányunk árát is.

A Biostrong felhasználhatósága rendkívül sokoldalú. A legegyszerûbb módja, hogy egyszerûen hozzáadjuk a jelenlegi takarmányunkhoz. Így egy magasabb teljesítményt várhatunk el az állományunktól, igaz a takarmányozási költségünk is emelkedik egy kicsit, de az állataink magasabb teljesítményével realizált visszatérülési faktor jóval magasabb, mint az invesztíciónk.

A másik felhasználási lehetõség, amikor a Biostrong-ot szinten maradó teljesítmény mellett takarmányozási költségcsökkentésre használjuk (kedvezõbb alapanyag-hasznosulás) (1. ábra).
A Biostrong 510 minden egyes esetben, igaz másként, de segít a termelés gazdaságosságát fokozni.

Egy aktuális tudományos kísérletben bebizonyítottuk, hogy a fitáz enzimet és a Biostrong-ot lehet kombináltan is használni.

A Putrai Agrártudományi Egyetemen (Malajzia) zajlott ez a broilerkísérlet. A kísérlet célja, hogy vizsgálja a Biostrong, a fitáz enzim, és kombinációjuk hatását a broilerek teljesítményre és a termelés gazdaságosságára.

Összesen 5 csoportot alakítottak ki: kontroll, T1: fitáz (mátrixértékeket használva), T2: Biostrong 510 (mátrixértékeket használva), T3: fitáz (mátrixértékeket hsaználva)+ Biostrong 510, T4: fitáz (mátrixértékeket használva)+Biostrong 510 (Ca és P értékeket használva) (2. táblázat).


 

Ahogy a leírásból kitûnik a kísérlet során mind a fitáz mátrixértékeit, mind a Biostrong 510 mátrixértékeit felhasználták a takarmány beltartalmi paramétereinek a csökkentésére.

A beltartalmi paraméterek elemzése mutatja, hogy a fehérje, Ca és P értéket erõteljesen csökkentették. Ezek a T2-es Biostrong csoportban kb. 9% nyersfehérje, 3,5% energia, 10% P és 6% Ca megtakarításához vezettek.

Minden kísérleti csoportban a takarmány költségét 1,5–2,5% közötti értékkel csökkentették. Ezzel az elsõ eredményt a gazdaságosság fokozásában elérték. Fontos azonban, hogy a beltartalmi paraméterek csökkenésével a broilereknek a teljesítménye ne csökkenjen (2. ábra)!
Az ileális emészthetõség meghatározása egyértelmûen bizonyította, hogy a Biostrong és a fitáz is egyaránt szignifikánsan kedvezõbb értékeket produkált a kontrollcsoporttal szemben. Azok a csoportok, amelyeknél a két termék kombinációját használták, különösen jó eredményt értek el mind az ileális emészthetõség, mind a teljesítményparaméterek tekintetében. A kontroll csoporthoz viszonyítva a napi takarmányfelvétel a kísérleti csoportokban megnövekedett (3. ábra).
 A fitáz 3% mennyiségbeli növekedést ért el, míg a Biostrong-nál +4%-os szignifikáns hatás volt megfigyelhetõ. A két termék kombinációjánál kb. 7%-os, illetve 5%-os szignifikáns javulás volt tapasztalható. Ezzel párhuzamosan a Biostrong az állatok teljesítményére is szignifikáns hatást gyakorolt. Habár a kísérleti csoportokban a broilerek takarmányának a beltartalmi paraméterei kedvezõtlenebbek voltak, mégis a teljesítményük növekedett. Ezt bizonyítja az ileális emészthetõségi vizsgálat is. A takarmány értékesítésben a kísérleti csoportok a kontrollhoz képest mennyiségi javulást értek el.

Mindezeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a broilerek teljesítménye a csökkentett beltartalmi paraméterek ellenére tovább növekedett. Mindenekelõtt a Biostrong takarmányba való bekeverése hozott szignifikáns javulást a fent említett paraméterek tekintetében.

A kísérleti tapasztalatok gyakorlati felhasználását, miszerint a Biostrong 510-nek és a fitáz enzimnek egymást segítõ, szinergista hatása van, kukoroca-szója alapú receptúra esetén javasoljuk felhasználni, mivel ezekben a receptúrákban a felvehetõ foszfor szintje alacsony, és ezért szervetlen foszfort kell kiegészítésként felhasználnunk, mely ezzel a kombinációval részben kiváltható.

Summa summarum a Biostrong használatát mátrixértékek használatával vagy nélkül pozitívan értékelhetjük. Fitáz enzimmel való kombinációja egyértelmû javulást mutatott az alapanyagok emészthetõségének terén, illetve a takarmányfelvételben és a takarmány értékesítésben. Mindemellett csökkentették a takarmányozási költséget, illetve növelték a termelés gazdaságosságát.

A kombinált felhasználás révén aktívan védhetjük környezetünket. A fitáz csökkenti a foszforkibocsátást, a Biostrong pedig az ammónia termelõdését. A Biostrong használatával akár 50%-kal is csökkenthetjük az ammóniaképzõdést anélkül, hogy egyéb adalékanyagokat használnánk. Megállapíthatjuk, hogy két termék használatával két olyan egyre súlyosbodó környezetvédelmi kérdést is megoldhatunk, melyre folyamatosan a súlyosbodó törvényi szabályozások miatt egyébként is rákényszerülnénk.
Delacon Biotechnika Kft. H-2600 Vác, Cházár A. u. 17.

Tel.: +36-27/511-422, fax: +36-27/511-420

[email protected], www.delacon.com