MENÜ

A Vogel-Noot technológiai ajánlata a forgatásos és forgatás nélküli alapmûvelésben

Oldalszám: 46-47
2014.04.18.

Az idén 135 éves VOGEL-NOOT a fennállása óta állandó fejlesztésekkel igyekszik a mezõgazdaságban dolgozók igényeinek minél nagyobb mértékben megfelelni.

Jelenleg már szinte minden munkamûveletre tudunk kedvezõ megoldást kínálni partnereink számára, legyen szó akár forgatásos, akár forgatás nélküli alapmûvelésrõl.A forgatás nélküli technológiában a VOGEL-NOOT tárcsás boronái, rövidtárcsái és szántóföldi kultivátorai már hazánkban is jól ismertek.

A szántóföldi kultivátorok esetében a VOGEL-NOOT az egyik legnagyobb kínálattal rendelkezik az európai gépgyártók között. A legkisebb típus a TerraMix, amelyen a kapák 2 sorban vannak elhelyezve, 44 cm-es osztással. A gerendelyek egymástól lévõ távolsága és a szabad vázmagasság 80 cm. A TerraMix kapái alapkivitelben nyírócsavaros biztosításúak, de az opciók között megtalálható a spirálrugós, illetve a dupla spirálrugós kivitel is. A TerraMix-en a kapaszekciót egyengetõ tárcsák követik, amelyek rugózott felfüggesztésûek és fokozatmentesen állíthatóak. A felszín lezárásához 3 különbözõ henger opcióból választhatnak az érdeklõdõk.

A VOGEL-NOOT a kisgazdaságoknak kínálja az EcoMix300-at, amely a TerraMix-nél némileg egyszerûbb kivitelben, 4.688 euro-s akciós áron kerül forgalomba.

A TerraMix nagyobb testvére a TerraFlex kultivátor, amelyen a kapák már 3 sorban, 30 cm-es osztással vannak elhelyezve.

A szántóföldi kultivátorok családjában a VOGEL-NOOT zászlóshajója a TerraCult exaktkultivátor. A nagygazdaságok számára is bátran ajánlható munkaeszközön a kapák már négy sorban, 22 cm-es osztással vannak elhelyezve. A gerendelyek osztása ennél a típusnál 65 cm, amely nagy szármaradvány esetében is megfelelõ átömlési keresztmetszetet biztosít az eltömõdésmentes munkához. A kapaszárak ezen típus esetében alaphelyzetben rugózottak, de elérhetõ a költségkímélõbb merev kapaszár is. A kapaszekciót itt is rugózott, 600 mm átmérõjû tárcsasor, illetve lezáró hengersor követi. A szántóföldi kultivátorok felszerelhetõek aprómag szóró egységgel. Az elektromos hajtású, vezérlõ monitorral is felszerelt gép 100 literes tartályában megfelelõ mennyiségû vetõmag fér el a tarlóhántással egy idõben elvégezhetõ zöldtrágyázáshoz.

A forgatásos alapmûvelésre a VOGEL-NOOT a legkisebbtõl a legnagyobb erõgépig tud ekét ajánlani. Mosonmagyaróvárról, Európa második legnagyobb ekegyárából Japántól Új-Zélandon át Írországig minden országba történik szállítás.

A függesztett váltvaforgató ekék hat csoportra vannak felosztva cégünknél a vonóerõ kategóriáknak megfelelõen. A legkisebb LM család a 80 LE-s traktorok munkagépe, míg a legnagyobb XS-Pro akár 260 LE-s erõgépek mögé is biztonsággal kapcsolható. Ennek a gépnek a gerendelye 200 × 150 × 10 mm, a kúpgörgõs csapágyazású fordító tengelye 120 mm, míg az ekeszárak mérete 90 × 35 mm. A fogásszélesség alaphelyzetben 4 fokozatban mechanikusan állítható, de kívánság esetén elérhetõ a fokozatmentes állítási lehetõség is.

Az eke közúti szállításához elengedhetetlen a szállító/átbillenõ kerék alkalmazása, amelyhez ebben a kategóriában a gyár a legerõsebb, dupla szárú, Ø680 × 250mm-es támkereket ajánlja. A késõ õszi, nedvesebb talajokon történõ problémamentes munkavégzéshez ez a támkerék felszerelhetõ dupla sárkaparóval is, amelyre a tavalyi idény folyamán bizony fontos szerep hárult.

A félig függesztett váltvaforgató ekék piacán a VOGEL-NOOT az 5–8 vasú Hektor-ral egy igen kedvezõ ár-érték arányú munkagéppel képviselteti magát. A rendkívül robosztus Hektor eke megbízhatósága és kitûnõ aláforgatási képessége nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a legfelsõbb kategóriában is elismerté váljanak ekéink.

A VOGEL-NOOT a szántás utáni magágykészítésre a Säpak Profi kompaktort ajánlja. Ezen a munkagépen az eszközök nyolc sorban vannak elhelyezve, tökéletes magágyat hozva ezzel létre. Az elsõ sorban rugózott simítólap található lazító tüskékkel szerelve, amely a megtömõdött talajfelszín áttörésére szolgál. A simítót 500 mm átmérõjû hengersor követi, majd pedig három sorban, 105 mm-es osztással rugós kapák gondoskodnak a felszín átdolgozásáról. A tökéletes magágy érdekében a lezárásról nagy átmérõjû hengerek gondoskodnak, amelyek a kompaktor nagy súlya ellenére még nedves körülmények között sem tömõdnek el.

A vetéstechnikában a VOGEL-NOOT a hagyományos gabonavetõgépek mellett már a mulcsvetõgépek piacán is kipróbálta magát. A 3–4 méteres munkaszélességû, TerraDrill elnevezésû, függesztett magágykészítõ vetõgép kialakításánál fogva alkalmas a szármaradvánnyal borított táblákon is a jó minõségû vetésre. A TerraDrill-en két sorban, 460 mm átmérõjû, gumibakolású, csipkézett tárcsák vannak egyedileg rögzítve a szármaradvány elmunkálásához. A tárcsákat 600 mm átmérõjû, TerraPak hengersor követi, amely a lezárásról és ezáltal az egyenletes tömörségû magágyról gondoskodik. A dupla tárcsás csoroszlyák utáni lezárásról és a megfelelõ talaj-vetõmag kapcsolatról lezáró hengergörgõk, illetve egyengetõ pálcasor gondoskodik.

A munkagépek folyamatos fejlesztése cégünk számára legalább olyan fontos, mint a meglévõ vevõink maximális kiszolgálása. Lépjen be Ön is a VOGEL-NOOT munkagép tulajdonosok körébe és gyõzõdjön meg személyesen is errõl!