MENÜ

A Saaten-Union repce innováció 2007-ben is folytatódik

Oldalszám: 76-77
2014.04.18.

A jelenleg felvázolható trendek szerint a káposztarepce piaci helyzete az Európai Unióban továbbra is kedvezõnek, stabilnak ítélhetõ meg.

A bioüzemanyagok térnyerése az EU-ban oly mértékben felgyorsult, hogy napjainkban az EU-27 tagországokban elõállított repce több, mint felébõl motor hajtóanyag készül. A közismert gazdasági racionalitás mellett mára már a politika is a bioüzemanyagok további elõretörését támogatja: már meghozott törvényi rendelkezések biztosítják a bioüzemanyagok felhasználásának kötelezõen minimális szintjét, amely az elkövetkezendõ 10–15 évben jelentõs mértékben tovább növekedhet.Az EU 2007-re elõrejelzett 5,3–5,4 millió t biodízel gyártókapacitás kielégítésére az európai repcetermelés messze nem lesz elegendõ, több mint 9 millió t növényi olaj importjával számolnak a szakértõk. Tehát a javuló piaci értékesíthetõség mellett számolni kell a harmadik országok által elõidézett erõsõdõ versenyhelyzetre is. Azaz a termelési hatékonyság további növelésére van szükség, mind a biológiai alapok (fajták), mind az alkalmazott termesztés technológia esetében.

A Saaten-Union repcenemesítõi, az NPZ és a Raps GbR, a fent említett hatékonyságnövelés meghatározóiként továbbra is a következõ nemesítési célokat tekintik elsõdleges fontosságúnak:

• a beltartalmi minõség,

• a termõképesség,

• a termésstabilitás további javítása.
Igen, a repce vonatkozásában a beltartalmi minõség javítása szándékoltan továbbra is a legfontosabb cél, hiszen a termelõ számára a legmagasabb termés sem jelent gazdasági hasznot, ha a hozzá kapcsolódó minõség nem vagy csak korlátozottan piacképes.

A termõképesség javítására nemesítõink a legmodernebb technológiákat alkalmazzák. Napjainkban 234 ha tenyészkert, évente több ezer új keresztezés, 5000 m2 üvegház, 60 000 beltartalmi vizsgálat, a legmodernebb dihaploid és markertechnológia jellemzi a repcenemesítés nagyságrendjét. A Saaten-Union repcenemesítése alapvetõen meghatározta és megalapozta azt a fejlõdést, ami az európai repcetermelés felvirágzásához vezetett az elmúlt 10–15 évben. A Saaten-Union hibrideinek európai térhódítása töretlen, 2006/2007-ben a hibridek vetésterületének több, mint 90%-án, 1,3 millió hektárt meghaladó területen termeltek MSL-hibrideket.
A Saaten-Union hibridrepcéi Magyarországon is hamar közkedveltté váltak. A már széles körben ismert ARTUS, BALDUR és VECTRA mellett új generációs hibridek jelentek meg 2005 õszén hazánkban: az ELEKTRA, TITAN, TENNO, majd 2006-ban a korai HERKULES. A hibridjeink által a valós termesztés viszonyai között mutatott teljesítmény, a kedvezõbb beltartalmi mutatók iránti elkötelezettségünk, továbbá a Saaten-Union által egyedülállóan biztosított termesztés-technológiai információs háttér eredményeként az idei szezonban már a Saaten-Union hibridek rendelkeznek – az európai trendnek megfelelõen – Magyarországon is a legnagyobb vetésterület részesedéssel.

A hibridnemesítés legújabb kihívásai napjainkban már nem csak a termõképesség további növelésérõl, hanem olyan beltartalmi és agronómiai tulajdonságok javításáról is szólnak, amelyek a termelõ számára kézzelfogható jövedelemnövekedést jelentenek. A termésstabilitás rendkívül komoly gazdasági értékkel bír, hiszen ez biztosítja, hogy a legkülönbözõbb környezeti feltételek esetén is a lehetõ legnagyobb termés elérése legyen lehetséges. Legfontosabb összetevõi az állóképesség, télállóság, regenerálódó-képesség, aszály- és stressztûrés, betegségekkel szembeni rezisztenciák valamint a tápanyag-hasznosítás.


 

A minõség szempontjából a magasabb olajtartalom mellett továbbra is az alacsony glükozinolát-tartalom alapvetõ fontosságát kell hangsúlyozni. A Saaten-Union nemesítõinek a minõség és a kedvezõbb agronómiai tulajdonságok iránti elkötelezettségét a hazai kísérleti eredmények is egyértelmûen megerõsítik.

Nemesítési filozófiánknak megfelelõen 2007-ben is folytatjuk a korábbiaknál is nagyobb termõképességû, kedvezõ agronómiai és beltartalmi tulajdonságokkal rendelkezõ hibridek és fajták piaci bevezetését.

A MERANO a legújabb képviselõje annak a hibridgenerációnak, amelyben a termésszint-növekedés mellett látványosan javul az olajtartalom, így a termesztés össz jövedelmezõsége is. Erõteljes kezdeti fejlõdése, kiemelkedõ stressztoleranciája alkalmassá teszi a nem klasszikus, gyengébb talajadottságú termõhelyeken történõ termesztéshez éppúgy, mint mulcsvetésekhez.

A FINESSE középérésû hibrid a 2005–2006 közötti idõszakban 103,4%-os termésszintet ért el az összehasonlító hibridekkel szemben, 45% feletti olajtartalom mellett. Erõteljes gyökérzete, kiváló kompenzáló képessége, robosztussága a hazai termesztési viszonyok között kiválóan érvényesül, fóma-rezisztenciája átlag feletti.

Azok számára, akik 2007/2008-ban továbbra is a fajtákra alapozzák repcetermesztésüket igazi „nagyágyút” jelenthet az ASGARD fajta megjelenése. Az elmúlt két év átlagában a legnagyobb termõképességû fajtajelöltként rel. 110%-os teljesítménnyel részesült állami elismerésben. 3,85 t/ha termése mellett 45% feletti olajtartalma valamint kiemelkedõen alacsony pergési hajlama teszi az egyik legígéretesebb középérésû fajtává. Korai virágzása és érése, valamint erõteljes felépítése biztosítja, hogy aszályos viszonyok között is kiemelkedõ teljesítményt érjen el.

További újdonságunk az ATOLL fajta, mely szintén a középérésû csoport elején virágzik és érik. Átlagos növénymagassága kiváló állóképességgel párosul, gépi betakaríthatósága problémamentes. Kiváló termõképessége mellett betegségekkel szembeni rezisztenciája, ill. mulcsvetésre való alkalmassága figyelemreméltó. Valamennyi termõhelyre ajánlott.

Korábbi gyakorlatunkat folytatva legújabb fajtáinkhoz és hibridjeinkhez is konkrét technológiai javaslatokat teszünk, ezek megalapozzák a fajta, a termõhely és az alkalmazott technológia olyan összhangját, amely lehetõvé teszi az adott évben elérhetõ maximális jövedelem elérését.

Idei kínálatunkban már klasszikusnak számít az ARTUS valamint a BALDUR. Mindkét hibrid folyamatos területnövekedése igazolta az elmúlt években, hogy a Saaten-Union hibridek egyesítik magukban mindazon genetikai és agronómiai tulajdonságokat, amelyek a szántóföldön, valós termelési körülmények között, nem csupán kisparcellás kísérletekben biztosítják a legmagasabb árbevétel elérésnek lehetõségét. Míg az ARTUS kiváló növekedési erélyének, robosztusságának, regenerálódó képességének köszönhetõen továbbra is a „legigénytelenebb” hibrid, kiválóan tolerálva a kedvezõtlen termõhelyi és idõjárási körülményeket, addig a BALDUR kimagasló termõképessége mellett a hibridek között egyedülállóan magas olajtartalmával és kiváló télállóságával vívta ki a termelõk elismerését. Intenzív és extenzív körülmények között egyaránt otthon érzi magát.

Az ELEKTRA MSL-hibrid a korai éréscsoportban kapott állami minõsítést 2004-ben. Kompakt, a jelenlegi hibridek között a legalacsonyabb magasságú állománya, kiemelkedõ állóképessége biztosítja a növényvédelmi kezelések hatékony elvégzését, ill. a gyors, problémamentes betakaríthatóságot. 4 t/ha feletti termõképessége átlag feletti olajtartalommal párosul. Sem genetikai, sem agronómiai szempontból nincsen gyenge pontja.
A TITAN MSL-hibrid bevezetésének elsõ évében Németország második legnagyobb területen termelt hibridjévé vált. Eddigi kísérleti eredményei valamint rendkívül kedvezõ hazai termesztési tapasztalatai alapján elmondható, hogy az elkövetkezendõ idõszak egyik meghatározó hibridévé válhat, hiszen rendkívül erõteljes gyökérzete, robosztus felépítése, kimagaslóan jó télállósága elsõsorban a közepes vagy gyengébb területekre predesztinálja. A hazai termesztési viszonyok között oly sokszor elõforduló kései vetés, kedvezõtlen talajviszonyok, kemény tél, szárazság okozta stresszhelyzetben még a kezdõ hibridrepce termelõk számára is a legmagasabb szintû termésbiztonságot biztosítja.

A TENNO középérésû MSL-hibrid szintén elismerésének évében 4,88 t/ha hozama 12%-kal múlta felül a st. hibridek teljesítményét, olajtartalma 1%-kal magasabb volt az összehasonlító hibridek szintjénél. Kiváló télállósága, egyedülálló fejlõdési erélye valamint állóképessége új szintet teremt a termésbiztonság terén.

A Saaten-Union ogura-nemesítésének sikerességét igazolja az egyre nagyobb területen köztermesztésbe került VECTRA, amely az eddigi hibrideknél alacsonyabb magasságú. Erõteljes kezdeti növekedésû, õszi szárbaindulásra nem hajlamos, kiváló télállóságú hibrid. Sûrûn berakott elágazásai, jellemzõen magas ezerszemtömege erõsítik generatív jellegét.

A tavalyi év újdonsága volt a HERKULES hibrid a korai éréscsoportban. 2004-2005 eredményei alapján a st. hibridek termésszintjét közel 3%-kal, a versenytárs korai fajták teljesítményét több, mint 15%-kal múlta felül. Olajtartalma átlagos, 44-45% körül mérhetõ. Extenzív és intenzív körülmények közé egyaránt ajánlott.

Blum Zoltán

Saaten-Union Hungária Kft.