MENÜ

Új termékek az Agrár-vállakozási Hitelgarancia Alapítvány palettáján

Oldalszám: 14
2014.04.23.

Hazánkban az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány az elsõk között felelt meg azoknak a szigorú feltételeknek, amelyek alapján egy-egy szervezet megkaphatja az EIF viszontgaranciáját.

Az alábbiakban az új garancia lehetõségekkel ismertetjük meg olvasóinkat, amelyek mindegyike a vidékfejlesztés perspektivikus céljait szolgálják.Kaláka garancia

Az alapítvány a program keretében Kaláka garancia néven kedvezõbb feltételekkel nyújt hitelgaranciát a 100 fõnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató kis- és középvállalkozások számára. Olyan nem agrár célú kölcsönhöz igényelhetõ, amelyek a vidéki szolgáltatások létesítését, a vidéki kezdõ vállalkozások beruházását, a fiatal vállalkozók vidéki beruházását, a vidéki turizmus létesítését, innovatív és falufejlesztési beruházások megvalósítását szolgálják. A támogatható beruházási hitelek futamideje 3–10 év közötti lehet. Az alapítvány a Kaláka garanciát rendkívül elõnyös, egyszeri 0,25%-os díjon kínálja a hitel összegétõl, futamidejétõl és a garancia mértékétõl függetlenül. Az alapítvány a garanciaigényt három napon belül bírálja el. A vállalkozók a Kaláka garanciát az alapítványhoz csatlakozott hitelintézeteken keresztül igényelhetik.Gyors garancia

Az alapítvány a 2007–2013 évek közötti EU és a hazai forrásból származó támogatások igénybevételének elõsegítése érdekében a kölcsön-, a bankgarancia-, faktoring- és a lizingszerzõdésekhez egyszerûsített ún. „Gyors garancia” kezességet vezetett be. Ennek lényege: az alapítvány a kezesség igénylésekor teljes egészében elfogadja a pénzügyi intézmény adósminõsítési, hitel-, illetve ügyletvizsgálati eredményét, ezért külön pénzügyi kockázati elemzést nem végez. A kezesi kérelem bírálatakor az alapítvány kizárólag a vállalkozással szemben fennálló ún. jogi jellegû kizáró okokat vizsgálja (pl. a cégnyilvántartásba való bejegyzés tényét, csõdeljárás hatálya alatt állást).

Az alapítvány a garanciakérelem benyújtása elõtt a bank kérésére vállalja az elõzetes normakontrollt, azaz megvizsgálja, hogy a kezesi kérelemnek van-e kizáró oka. Errõl a kérelem beérkezése után legkésõbb a második munkanapon írásban tájékoztatja a pénzügyi intézményt.

A kezességért egyszeri díjat kell fizetni. Mértéke a garantált összegtõl és a kezesség mértékétõl függetlenül éven belüli lejáratnál a garantált összeg 0,25%-a, éven túli lejáratnál a garantált összeg 0,50%-a. Az alapítvány a kérelmeket a beérkezéstõl számított harmadik munkanapon belül bírálja el.Kezesség plusz

Az alapítvány a kisebb méretû vállalkozások hitelfelvételének könnyítése érdekében bevezeti a Kezesség plusz garanciaterméket. Célja, hogy a vállalkozások a 10 millió forint vagy annál kisebb összegû, éven túli lejáratú, beruházási célú kölcsönszerzõdésekhez elõnyösebb feltételek mellett jussanak hozzá.

A termék lényege: a kezesség beváltásakor az alapítvány kielégítési elsõbbséget ad a hitelintézeteknek a fennálló garantált összeg 100%-os megtérüléséig.

Figyelemmel arra, hogy a kedvezményes kezesség nyújtásának a hitelintézetekkel fennálló bizalmi viszony is a bázisa, ezért az alapítvány a hitelintézetekkel való egyedi megállapodáshoz köti a termék alkalmazhatóságát. A Kezesség plusz a vállalkozás egy projektjéhez kapcsolódhat, nincs lehetõség egy beruházás több tízmillió forintos szerzõdésekre bontására. Egy vállalkozás több, önálló kölcsönéhez viszont kapcsolódhat a Kezesség plusz. A hitelintézetekkel kötendõ egyedi megállapodás határozatlan idõre szól azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a beváltási és megtérülési tapasztalatok alapján e hitelek kockázata elér egy meghatározott %-os mértéket, azt az alapítvány 30 napos felmondással jogosult felmondani. A felmondás utolsó napjáig nyújtott kezességhez kapcsolódó beváltási kérelmeket az alapítvány teljesíti.