MENÜ

Építéssel nem járó gabonaszárító telepek létesítése Stela alapgéppel

Oldalszám: 60-62
2014.04.22.

A napokban vált hozzáférhetõvé az interneten az FVM rendelet tervezete a mezõgazdasági gépberuházások támogatásáról.

A tervezet szerint az „építéssel nem járó” beruházások nyerhetnek majd támogatást.

Hazánkban 1600–1800 szárítótelep található, amelyek 40%-a jóval húsz év feletti, zömében Bábolna típusú gép. Ezek mind környezetvédelmi szempontból, mind mûszaki színvonalukat illetõen cserére érettek.

A tulajdonosok nyilván beruházási támogatás igénybevételével kívánják az új technikát beszerezni. A rendelet tervezetbõl nem világos, hogy az „építéssel nem járó” kitétel pontosan mit jelent. Mind a szárítógép forgalmazók mind a beruházók bíznak abban, hogy a támogatás körébõl nem zárják majd ki azokat a szárítóberendezéseket, amelyeket a leendõ tulajdonosok gépként fognak megvásárolni, csak az ehhez kapcsolódó építészeti munka nem nyer majd támogatást. Pontos információnk azonban még nincs, ezért a Pannonagri Kft. minden lehetõségre felkészülve több változatban is ajánl megoldást partnereinek.

Korszerû szárítótelepeket tudunk létrehozni, pl. úgy, hogy a cserére ítélt szárítótelepet elbontjuk és annak alapjait felhasználva hozzuk létre az új üzemet.

A Pannonagri Kft. 1995 évi megalakulása óta több, mint 120 szárítótelepet hozott létre német gyártmányú STELA és francia gyártmányú LAW alapgépekkel. Ezen beruházások közül több, mint húsz – elbontott Bábolna és Kolmann szárítók helyére – került felépítésre, azok alapjainak felhasználásával.

Sikeresnek bizonyult az Universal szárító típus is, amelynek felállításához úgyszintén nem szükséges feltétlenül alapozás, elegendõ a megfelelõ erõsségû térbeton. Ez a szárítóberendezés elõszerelt állapotban szállítható a megrendelõ telephelyére egy speciális vontató kerettel, majd a helyszínen traktor hidraulika segítségével állítható fel üzemi helyzetbe. Ennek a termékcsaládnak a legelterjedtebb változata a hét szekciós, mint egy 30 tonna befogadó képességû berendezés, amelynek teljesítménye kukoricában 20–15%-ra történõ szárítás esetén 10 t/h.

Általánosságban a STELA szárítóberendezésekrõl elmondható, hogy nagyon sok változatban készülnek a megrendelõk igényeinek megfelelõen, választékuk az óránként 4 tonna teljesítményû kisméretû gépektõl egészen az ötven tonna teljesítményû gépekig terjed, de a cégnek különösen nagy tapasztalata van 20–30 tonnás berendezések gyártásában.

A STELA berendezések kiváló minõségû anyagok felhasználásával készülnek, szekcióik anyaga speciális alumínium ötvözet. A korrózióval szemben gyakorlatilag teljesen ellenállóak.

Minden esetben meg kell felelnünk a környezetvédelem szigorú elõírásainak a porkibocsátás és a zajkibocsátás tekintetében, ezért a gépek axiális vagy radiál ventilátorral is rendelhetõk.

A radiál ventilátoros változat az átszívott szárító levegõt egy centrifuga szerû porleválasztó berendezésen keresztül fújja ki a szabadba, amely a szárítóberendezés porkibocsátását 20 mg/m3 levegõ szint alá csökkenti. Ebben a portalanítóban nincs szûrõ, amely eltömõdhetne, így gyakorlatilag karbantartás mentesen üzemeltethetõ. Ez a rendszer nem csökkenti a szárító átáramló levegõ mennyiségét, így a szárító teljesítményét sem befolyásolja negatív irányban.

Az optimális energia felhasználást aktív hõvisszavezetés biztosítja, amely a felmelegedett hûtõlevegõt nem engedi eltávozni, hanem visszavezeti az égõfej feletti térbe. Így téli idõben a berendezésnek nem csupán a szabadból beszívott levegõt kell felmelegítenie, hanem ehhez hozzákeveredik a már elõmelegített 30–35 fokos levegõ.

Összhangban dr. Herdovics Mihály publikációival, aki a korszerû szárítók energia felhasználását 3,8–4 MJ körüli értékben határozta meg, elmondhatjuk, hogy a STELA gabonaszárító ezeknek a követelményeknek megfelel, az aktív hõvisszavezetés következtében rendkívül gazdaságosan üzemeltethetõ.


Az energia takarékossághoz hozzájárul a rendkívül jó minõségû, egységes hõelosztású, folyamatos szabályzású szõnyegégõk alkalmazása, amelyek segítségével a szárítólevegõ hõmérséklete rendkívül pontosan beállítható, és a beállított értéket képes egyenletes szinten tartani.

Meg kell említenünk, hogy a berendezés teljes egészében hõszigetelt, ami szintén elõsegíti az energiatakarékos üzemeltetést.

A STELA nagy erõssége, a saját mérnökök által kifejlesztett szárításfolyamat-szabályzás.

Ez két változatban készül: az olcsóbb és hagyományos változat a hõmérséklet alapú szárító szabályzás, amelynek a STELA mérnökei az FRA 420 nevet adták. Ugyanezt az elvet más szárítógyár is alkalmazza több-kevesebb sikerrel. A Steláról elmondható, hogy ez a konstrukciója rendkívül megbízhatóan mûködik és képes 6–8% bemeneti nedvességtartalom-változást úgy kezelni, hogy a szabályozás eredményeként a kijövõ száraz mag nedvességtartalmának eltérését 1%-on belül tartja.

Létezik egy ennél korszerûbb nedvességszabályzó rendszer is, amelynek típusa FRA 450.

Ez a berendezés nem a maghõmérséklet mérése alapján szabályoz, hanem közvetlenül a szárítóban levõ gabona nedvességét méri. Mûködése a radarhullámok terjedésének sebességmérésén alapul. Mivel a radarhullámok terjedésének sebessége egyenes arányban változik a közeg nedvességtartalmának változásával ezt az elvet volt legcélszerûbb alkalmazni a gabona nedvességének mérésére. A szerkezet így valós víztartalom értéket mér a gabonában. További elõny, hogy a mérés nem egy ponton, hanem egy bizonyos térfogatban, – mintegy két dm3 – átlagos nedvességtartalmat határoz meg.


 


Ez a szerkezet képes 10–12% nedvességeltéréssel beérkezõ gabona szárítását úgy vezérelni, hogy a kijövõ száraz gabona nedvességtartalom eltérése 0,5%-on belül marad. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy nyilvánvalóan minél homogénebb nedvességtartalmú termény beszállítására kell törekedni. Ez az automatika és a kezelõ feladatát is megkönnyíti.

Az FRA 450 alkalmazásával rendkívül kedvezõ tapasztalatokat szereztünk. Az alábbiakban közlöm a Hungária Közraktár Rt. által megrendelt SGS vizsgálat ellenõrzési gyorsjelentésének adatait. A gyorsjelentés száma: NY 06-06408, a jelentés készítésének ideje: 2006. augusztus 2.; a STELA szárítóval szárított és MAROT tisztítóval tisztított termény tárolásának helye Zichyújfalu 4-es magtár (Elzamajor Kft.); a mintavétel ideje: 2006. október 30., mennyiség: 4000 t

Az alábbi eredmények magukért beszélnek, egyértelmûen bizonyítják, hogy milyen minõségû áru elõállítására képesek a Pannonagri Kft. által forgalmazott és kulcsrakészen felépített berendezések, amelyek a következõk:

STELA vagy LAW típusú gabonaszárítók, MAROT típusú hengerrostás tisztítók és légtisztítók, SKANDIA típusú serleges felhordók és láncos szállítók, SYMAGA típusú gabonatároló silók.
 

Szakértelmünkkel a továbbiakban is készséggel állunk már meglévõ partnerkörünk és jövõbeni tisztelt vevõink, partnereink rendelkezésére.