MENÜ

A CIB Lízing Csoport a pályázatoknál is partner a sikeréhez!

Oldalszám: 2-3
2014.04.22.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében 2007 áprilisában kerültek  kiírásra az EMVA (Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap) pályázatok.

A pályázati célok közül elsõként a gépbeszerzés illetve a trágyakezelés támogatásának meghirdetésére kerül sor. A két terület lehetõségeinek hatékony kihasználása érdekében, a CIB Lízing a következõ uniós költségvetési idõszakra is kínál megoldást. A lehetõségekrõl kérdeztük Bóna Szabolcsot, a CIB Lízing Csoport Mezõgazdasági gép- és berendezés-finanszírozási üzletágának vezetõjét.

Trágyakezelés, biogáz elõállítással


A CIB Lízing Csoport az önmagában improduktív trágyakezelési mûtárgyak megvalósítása helyett, olyan vállalkozói alapon mûködtetett biogáz-erõmû megvalósítására tesz javaslatot, ami a keletkezõ villamos áram és hõ árbevételébõl megtérül és ezt követõen stabil jövedelmet biztosít üzemeltetõje számára. A beruházás az ügyfél részérõl nem igényel önerõt, ugyanakkor a megtérülést követõen a biogáz-erõmû tulajdonosává válik. A CIB Lízing szolgáltatása magában foglalja a megvalósíthatóság vizsgálatát, a pénzügyi- és mûszaki tervezés, valamint a beruházás koordinációját, és a szükséges pénzügyi források biztosítását.

Fenti szolgáltatásunkat azon partnereinknek ajánljuk, akik nagy létszámú állattartó teleppel rendelkeznek, és biztosítani tudják – megfelelõ földterülettel – a kezelt fermentum (biotrágya) elhelyezését. Célunk hogy az állattartó telepekre kötelezõen elõírt környezetvédelmi normáknak megfelelve a trágya elhelyezéséhez szükséges mûtárgyak és segédberendezések ne terheljék ügyfeleink beruházási kereteit, így több szabad forrás maradjon produktív (tartástechnológiai, takarmányozási, genetikai állományjavító stb.) beruházások megvalósítására.

Gépbeszerzés
A jelenlegi hivatali álláspont szerint, a lízinggel történõ gépbeszerzések nem támogathatók, ezért ügyfeleinknek hitel-konstrukciót ajánlunk.

A finanszírozás fedezete minden esetben a beszerzett gép. A számlavezetõ pénzintézeteknél meglévõ finanszírozási keretek (limitek), további beruházásokhoz is felhasználhatók, így ügyfeleink több pályázaton indulhatnak el.

Pénzügyi feltételek:

-Önerõ: a nettó gépérték minimum 20%-a.

-Futamidõ: 2-5 év (egyedi elbírálással hosszabb futamidõ is lehetséges).

-Finanszírozás deviza bázisa: CHF/EUR/HUF.

-A beruházással beszerzett gépek, berendezések ÁFÁ-ja törlesztésként visszaforgatásra kerül.

-Lehetõség a támogatás elõtörlesztésre fordítására.

A CIB Lízing Csoport szakértõ munkatársai – Budapesten és négy vidéki központban – tanácsadással segítik ügyfeleiket a megfelelõ finanszírozási konstrukció kiválasztásában.

A CIB Lízing Csoport irodái:

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel.: (1) 485 9800, Fax: (1) 489 6700

4025 Debrecen, Bethlen u. 10-12. I. em.5.,

Tel.: (52) 502 243, (52) 502 248, Fax: (40) 200 462

9022 Gyõr, Dunakapu tér 10.,

Tel.: (96) 511 267, (96) 511 268, Fax: (96) 511 269, (40) 200 459

6000 Kecskemét, Csányi J. u. 1–3.,

Tel.: (76) 503 957, (76) 503 948, (76) 503 947, Fax: (40) 200 464

7621 Pécs, Váradi Antal u. 5.,

Tel.: (72) 518 362, (72) 518 359, Fax: (72) 518 369, (40) 200 461