MENÜ

Szántóföldi permetezõgépek fogáscsatlakoztatása

Oldalszám: 25-26
Dr. Csizmazia Zoltán 2014.04.23.

A szántóföldi permetezés hatékonyságát jelentõsen befolyásolja a gépek szakszerû üzemeltetése, ezen belül a munkaszélesség tartása.

A gépek keresztirányú szórásképének jellege megkívánja a menetek pontos csatlakoztatását. A csatlakoztatás elvárt minimális pontossága ± 20–25 cm. Ez a pontosság csak megfelelõ fogáscsatlakoztatási módszerrel biztosítható. Jelenleg a mûvelõnyomos termesztési mód, a párhuzamosan vezetõ rendszer, és az automata kormányzás kínál hasonló pontosságú, de eltérõ költségigényû megoldást.A szántóföldi permetezõgépek keresztirányú szórásképe trapéz alakú, kétoldalt csökkenõ értékkel (nulláig), ami azt jelenti, hogy az egyenletes fedettség érdekében a gépet átfedéssel kell üzemeltetni. Optimális átfedésnél a csatlakozó menetekben a két szélsõ szórófej között 50 cm (egy szórófej osztás) a távolság. Ettõl való bármilyen irányú eltérés hibát okoz. Az elvártnál kisebb munkaszélességnél, a növényzetre nem kívánt mennyiségû permetlé jut, amely perzseléshez vezethet, az elvártnál nagyobb munkaszélességnél, kezeletlen sáv keletkezhet, ami a kezelés eredményességét kérdõjelezi meg. 50 cm-el csökkenõ munkaszélesség megduplázza a kijuttatott szer mennyiségét, 90 cm-es, vagy ezt meghaladó munkaszélesség-növelés, pedig kezeletlen sávot eredményez. Keretlengés a hibát mindkét esetben fokozza. A kritikus csatlakoztatási távolság a munkaszélesség-csökkenésnél már 50 cm-nél jelentkezik, de a keretlengést figyelembe véve még ennél kisebb hibánál is. ± 20–25 cm csatlakoztatási hiba mérsékeltnek tekinthetõ. Kedvezõbb lenne a hibát ±10–15 cm alá csökkenteni. Ilyen pontos csatlakoztatást azonban csak megfelelõ segédeszközök alkalmazásával érhetünk el. Nem véletlen, hogy a fogáscsatlakoztatási módszereket éppen a permetezõgépek szakszerû üzemeltetésének igénye hozta létre.

Az elsõ komolyabb lépés a 70-es években következett be, amikor Magyarországon is alkalmazni kezdték a habjelzõ berendezést. Széles körû elterjedését gátolta, hogy hazánkban szinte kivétel nélkül vontatott permetezõgépeket alkalmaztak, ahol a keret távol esett a traktoros látómezejétõl. A traktoros így a keret végén kijuttatott habpamacsokon a következõ menetben a keret végét csak nagy hibával tudta követni és a munkaszélességet tartani. Nyugat-Európában, ahol a kisebb táblaméretekhez jobban illeszkedõ függesztett gépeket használták, a habjelzõ berendezések alkalmazása általánosabb volt. Itt ugyanis a permetezõ keret a traktorfülkéhez közel helyezkedik el és a traktorosnak a habsoron vezetéshez „csak” oldalra kell figyelni, ami pontosabb csatlakoztatást tesz lehetõvé. Meg kell azonban jegyezni, hogy a minimálisan elvárt ± 20–25 cm csatlakoztatási pontosságot ezzel a módszerrel nem lehet biztosítani.

Jó megoldást jelentett a 80-as években, hazánkban is bevezetett mûvelõnyomos termesztési mód (1. ábra). A mûvelõnyom a vetéssel egy menetben a vetõgép csoroszlyáinak célszerû elzárásával hozható létre. Fontos, hogy három gép, a vetõgép, permetezõgép és a mûtrágyaszóró gép munkaszélességét összhangba hozzuk. Szerencsés, ha a permetezõgép és a mûtrágyaszóró gép azonos munkaszélességgel üzemeltethetõ és ez egészszámú többszöröse a vetõgép munkaszélességének. Ebben az esetben a vetõgép megfelelõ csoroszlyáinak elzárása meghatározott számú fordulás után történik például a nyomjelzõvel együtt mûködtetve. A fordulók számához illeszkedõ menesztõ tárcsával a mûvelet automatizálható és a hiba kizárható. Amennyiben a mûvelõnyom kialakítását végzõ vetõgép munkaszélessége nem teszi lehetõvé a permetezõgép munkaszélességéhez illeszkedõ mûvelõnyom pár távolság biztosítását, úgy a pontos illeszkedést szórófejek célszerû elzárásával is érdemes megvalósítani. Az így nyerhetõ pontos fogáscsatlakoztatás csökkenti a vegyszerfelhasználást, növeli a terméshozamot, javítja a termény minõségét és csökkenti a környezeti terhelést, amely bõven kárpótolja a szórófejek lezárása következtében elõálló munkaszélesség és az ezzel együtt járó területteljesítmény-csökkenést. A mûvelõnyom pár már a kelés elõtt is használható, ha az elzárt csoroszlyák nyomában nyomjelzõ tárcsapárt járatunk. Amennyiben lehetõség van mûvelõnyomos termesztési mód alkalmazására, úgy ma ez tekinthetõ a legolcsóbb megfelelõ módszernek.

A fogáscsatlakoztatás további lehetõsége a GPS-re (Global Positioning System: Általános Helymeghatározó Rendszer) alapozott párhuzamosan vezetõ, amelyet a 90-es évek második felére fejlesztettek a mezõgazdaság számára használhatóvá. A GPS támogatta módszerrel megfelelõ körülmények között elérhetõ a korábban igényként megfogalmazott 10–15 cm-es csatlakoztatási pontosság is. A módszer lehetõvé teszi, hogy a táblán felvett 2 bázispont alapján, a beállított munkaszélességnek megfelelõen a gépcsoport a felvett pontok által meghatározott iránnyal párhuzamosan haladjon. A jelenleg alkalmazott párhuzamosan vezetõ az optimális iránytól való eltérést fénysávval (ledsor) jelzi (2. ábra).
 Az optimális irányt jelzõ középsõ fény, és az eltérést jelzõ jobb-bal fénysáv alapján az erõgép vezetõje korrigálni tudja az eltérést. A kezelés közbeni hibát befolyásolja az erõgép vezetõjének reakcióideje, koncentráció képessége, fizikai állapota, a terepviszonyok stb. A hiba a sebesség növekedésével nõ. A párhuzamosan vezetõ alkalmazásakor a pontosság korlátozó tényezõje az ember és nem a technika. Ez egyben azt is jelenti, hogy a párhuzamosan vezetõ esetén a technika oldaláról csak olyan pontosságra célszerû törekedni, amelyet a vezetõ nem korlátoz. Egy vizsgálat során összehasonlították a habjelzés, az 1 m-nél kisebb pontosságú és a centiméter pontosságú párhuzamosan vezetõ alkalmazásával adódó csatlakoztatási hibát 10–14 km/h sebesség esetén. Habjelzõvel átlagosan 1,61 m, egy méter alatti pontosságú párhuzamosan vezetõvel 0,57 cm, míg centiméter pontosságra beállított párhuzamosan vezetõvel 0,23 cm átlagos csatlakoztatási hibát kaptak. A vizsgálatok szerint elsõsorban a túlfedés volt a jellemzõ, ami többlet-vegyszerfelhasználást jelentett. A párhuzamosan vezetõvel elérhetõ vezetési pontosság és ezzel a felesleges átfedések okozta többlet vegyszerfelhasználás elmaradása következtében, a módszer bevezetésének költsége megtérül. Nem beszélve arról, hogy gyakorlásával a pontosság javítható. A párhuzamosan vezetõ mûködése látási viszonyoktól független, sötétben épp úgy biztonságos irányítást tesz lehetõvé, mint ködben, illetve különbözõ domborzati viszonyok mellett. Alkalmazásával kiterjeszthetõ tehát a kezelés ideje.

Ma a legpontosabb fogáscsatlakoztatás az automata kormányzással valósítható meg. Az automata kormányzáshoz a jelet a párhuzamosan vezetõhöz hasonló rendszer biztosítja, a jel alapján azonban elektromos, hidraulikus vagy elektrohidraulikus egység közvetlenül a kormánymûre hat, így az embert, mint pontosság-korlátozó tényezõt kikapcsolja. Ennek megfelelõen a ± 2–5 cm pontosság is megvalósítható. További elõny, hogy a sebesség a hiba jelentõsebb növekedése nélkül fokozható, így a gépek teljesítménye, a kezelés idejének csökkentése teljesen új dimenziókat teremt. Az automata kormányzás hazánkban, 2005-ben önjáró permetezõgépeken jelent meg elõször (3. ábra), mára azonban már egy sor traktoron és önjáró betakarító gépen megtalálható.


 

Megállapítható tehát, hogy a növényvédelemben megkívánt csatlakoztatási pontosságnak a mûvelõutas termesztési mód, a párhuzamosan vezetõ és az automata kormányzás felel meg, hiszen e három rendszer képes a beállított munkaszélességet és ezzel a keresztirányú szórásegyenlõtlenséget a megengedhetõ eltérésen belül tartani. A párhuzamosan vezetõ és az automata kormányzás megvalósításának, csatlakoztatási pontossága növelésének azonban jelentõs anyagi vonzata van, ezért ma még a mûvelõ- utas termesztési mód jelentõségét hangsúlyozni szükséges.