MENÜ

TRIOLIETA takarmányozás modern technológiája HOLLANDIÁBÓL

Oldalszám: 98-99
2014.04.15.

A Trioliet a teljes keverékkel történõ professzionális szarvasmarha-takarmányozás számára gyárt keverõ-kiosztó berendezéseket.

A tömeg- és szálas takarmányokból, abrakfélékbõl és a szarvasmarhák biológiai igényei szerint meghatározott kiegészítõkbõl összeállított komplett takarmányozási elmélet a harmincas évek közepén az Amerikai Egyesült Államokban kezdett kibontakozni. A kutatókat a mûszaki fejlesztések során az a cél motiválta, hogy az eltérõ szárazanyag-tartalmú, különbözõ méretû és konzisztenciájú összetevõkbõl az állatok által szívesen fogyasztott, a válogatás lehetõségét kizáró, homogén, laza szerkezetû takarmányt állítsanak elõ. Ma már globálisan megállapítható, hogy a gyakorlati megfigyelésekre épülõ elmélet és a folyamatosan fejlesztett technikai megoldások sikerét az elmúlt évtizedek eredményei valamennyi szarvasmarhatartó országban igazolják. A Trioliet vállalatcsoport az erõteljes nemzetközi piacipozícióját a komplett takarmányozási technológiák korszerûsítése terén szerzett több mint ötvenéves tapasztalatának köszönheti. Gépeit saját kísérleti farmján új technikák és technológiák alkalmazásával folyamatosan fejleszti. E fejlesztések legfõbb célkitûzése a szélsõséges környezeti hatások alatt és a legkülönbözõbb takarmányokkal is megbízhatóan mûködõ, egyszerûen üzemeltethetõ takarmánykeverõ-kiosztó kocsik elõállítása. Valamennyi Trioliet takarmánykeverõ-kiosztó kocsi sajátossága, hogy vertikális elhelyezésû, alvázra épített, rendkívül erõteljes kettõs áramú keverõcsigával rendelkezik. Befogadóképességük függvényében egy, kettõ és háromcsigával látják el a berendezéseket. A keverõkamrában a takarmánykeverék így vertikális és horizontális irányban is mozog. A szálas takarmányok felaprítása egy menetben, a legértékesebb levélkomponensek megõrzése mellett történik. A kettõs áramú keverõcsiga átmérõje felfelé haladva csökken, így a keverõkamra és a csiga közötti kibõvülõtérben a keverés hatékonysága számottevõen megnõ, ideje pedig lecsökken. Kis mennyiségû takarmányösszetevõ is biztonságosan keverhetõ el. A vertikális keverésnek köszönhetõen kisebb a súrlódás, ami jelentõsen csökkenti a keverõkamra elhasználódását .A kettõs áramú csigára esõ terhelést elsõsorban a megerõsített alváz viseli. A keverõkamrára és a hajtómûre kisebb nyomás nehezedik, ezáltal a berendezések mûszaki megbízhatósága és élettartama kedvezõ. A Trioliet keverõ-kiosztó kocsik meghajtása egyszerû erõátadó rendszerrel történik, karbantartásuk kívülrõl könnyen elvégezhetõ. A speciálisan kialakított kettõs áramú csiga gyors és egyenletes keverés és kijuttatás mellett alacsony üzemanyag-felhasználást eredményez. A Trioliet fejlesztõmérnökei mindenkor a szarvasmarhatartók igényei szerint korszerûsítik berendezéseiket. Termékeik között megtalálhatók a keverõ-kiosztó, az önrakodó keverõ-kiosztó és az önjáró-önrakodó keverõ-kiosztó berendezések, valamint a szalmaszóróval szerelt kiosztókocsi is. Helyi igényeket is figyelembe vesznek a gyártás során. (Szélesség, magasság, kiosztó-magasság.)

 

 


 

 

A Trioliet etetõkocsik jellemzõi:

• stabil innovációs háttér, folyamatos fejlesztések

• függõleges kettõs áramú keverõcsiga

• nagy mûszaki megbízhatóság

• alacsony szervizigény, könnyû szerelhetõség

• egyszerû tölthetõség

• gyors és homogén keverékképzés

• az összetevõk struktúrájának megõrzése, levegõs szerkezet

• egyenletes takarmánykiosztás

• nagyszámú méret- és technikai változat

 


1165 Budapest, Rajka u. 7.

Telefon: 1/402-1010

Fax.: 1/402-1011

[email protected]

www.intermix.hu