MENÜ

Eltérõ tartástechnológiai rendszerek hatása a malacnevelés eredményeire

Oldalszám: 107-108
Dr. Gács Pál 2014.04.23.

2001-ben felszámolás során vásároltunk egy sertéstelepet,

mely korábban egy – vele fizikailag nem szervesen összefüggõ – telep részeként üzemelt.

Az eredeti kapacitás fázisonként:

• 3 × 600-as hizlalda,

• 22 férõhelyes fiaztató,

• 30 férõhelyes kocaszállás,

• 375 férõhelyes malacnevelõ.Minden használható egységet több-kevesebb technológiai módosítással megtartottunk, új fejlesztéssel és az egyik hizlalda átalakításával:

• 130 kiscsoportos,

• 40 egyedi kocaszállás férõhelyet,

• 40 férõhelyes fiaztatót,

• továbbá 425 férõhelyes malacnevelõt,

• 4 férõhelyes kanszállást és spermalabort alakítottunk ki.

A fejlesztés részeként takarmánykeverõt építettünk.Az örökség és a fejlesztés következtében az a sajátságos – tulajdonképpen kuriózumszerû – állapot állt elõ, hogy egyaránt vannak

• automata klímaszabályzós, lagunás, teljes rácspadlós (1. kép)

• félrácspadlós, lagunás, infralámpával kiegészített melegvizes teremfûtésû, automata szellõztetésû (2. kép), továbbá

• padozatos szalmás, gázinfrával fûtött, természetes szellõzésû malacnevelõ egységeink, termeink (3. kép).
 A malacok teljesítménye között érzékelhetõ különbségek vannak, méginkább a munkaerõ igényben, különösen a munkaerõ igényességében. Egy, a közeljövõben elõttünk álló beruházás – fejlesztés döntés–elõkészítésének részeként vizsgáltuk az egyes tartástechnológiában elért hozamokat annak érdekében, hogy megtudjuk, milyen volumenû beruházást enged meg a hozamok különbözõsége, illetve milyen megtérüléssel kalkulálhatunk.

A malacnevelõk klímáját több-kevesebb sikerrel próbáljuk az optimálist megközelítõ (26–28°C 20°C-os teremhõmérséklet 40–60% rp) szinten tartani, a padozatos termekben a napszakhoz (munkafázisokhoz) köthetõen azonban jelentõs klímakilengések társulnak.

A termek 15 férõhelyes kutricákból állnak, abszolút szinkronban a hizlaldai kutricák méretével, a késõbbiek során nem falkásítunk. Választáskor korábban csak a kort (a beellési idõ 5–7 nap), méginkábban a tömeget vettük figyelembe az egyes falkák kialakításakor. A nõivar hízékonysági handicapje azonban – különösen a hizlalási fázisban – olyan mértékû, hogy néhány hónapja a falkák kialakításakor alapszempont az ivar is.

A választási idõ elvileg 30 nap, általában ezt tartani is tudjuk (27–33 napos kor között ürítjük a termeket).

15 napos kortól kezdjük a malacok etetését prestarterrel, választás után 2 héttel (45 napos korban 3 napos átmenettel térünk át a starter tápra, amit 65 napos korig etetünk.

A takarmányok elsõ két lépcsõje (prestarter, starter) import, granulált késztáp (1. táblázat).

A fiaztató méretek nem azonosak – azért ez gyakran kínos tud lenni – 6, 8, 12,14, férõhelyesek. A választási átlag jellemzõen – huzamosan – 10 feletti, gyakran 11 feletti, éves szinten 10,54 db/alom. A mérések exactságát kis mértékben megkérdõjelezi az egyidejûség hiánya, ami az üzemszerû mûködés következménye (2. táblázat).

A kiesések nem feltétlenül jelentenek elhullást, sokkal inkább a gyengébb, megbetegedett egyedek kiemelését és elkülönítését.

Következtetések:

• A padozatos (3. tálbázat) tartás hátránya nyilvánvalóan látszik. A mi esetünkben egyértelmûen így van, ami nem jelenti ennek a megoldásnak az elvetését. Biztos, hogy a felülrõl sugárzó fûtéssel szemben a padlófûtés valamilyen megoldása teljesen mást eredményezne – komfortérzetben.

• A trágyázó – pihenõtér jobb elkülönülésében.

• Ennek következtében jobb klíma kialakulásában.

• A mindig problémás (mycotoxinok) szalma elhagyásában, végsõ soron termelési eredményekben.

• A nemek szerint elkülönített nevelés bármilyen technológia mellett eredményesebb mint vegyesivarban, ebben a korai életszakaszban is.

• További vizsgálódást igényel a malacnevelési teljesítmény hatása a hizlalási fázisra. Erre vonatkozóan még nincsenek teljes eredményeink, az augusztusi-szeptember elejei szaporulatot még csak részben értékesítettük. A növendékek (hízók) életteljesítményét a telep üzemelése során kezdetektõl mérjük (szállításkor az összes csipkét leolvassuk). Az elmúlt néhány hónap eredményét a 4. táblázatban közlöm.Az értékelt malaccsoportok életteljesítményét, az értékesítést követõen értékeljük és közöljük.