MENÜ

Laureat - egy bevált hibrid az eredményes kukoricatermesztéshez a KWS-tõl

Oldalszám: 16
Sörös Attila 2014.04.23.

Az elmúlt évek szélsõséges idõjárása nagy felelõsséget követel a nemesítõ házaktól a fajtaajánlat során, ugyanakkor a fajtaválasztás nagy körültekintést igényel a termelõk oldaláról is.

Egyre inkább fontos, hogy a megfelelõ hibridet ajánljuk, illetve vessük a saját termõhelyi körülményeinknek megfelelõen.
Jackson Edward, ügyvezetõ, Millburn Kft., HartaA kukorica fajtaválasztásnál számos szempontot veszünk figyelembe: termõképesség, vízleadás dinamikája, stressztûrés, stabilitás, növénykórtani tulajdonságok stb.

A 2003–2005. közötti idõszak azt igazolta, hogy a magyar kukoricatermesztõknek olyan hibridekre van szükségük, amelyek aszályos évjáratokban is megõrzik termésstabilitásukat, illetve a vetésidõ kitolódásával is produkálni tudják a betakarításkori alacsony szemnedvességet.

A KWS kukorica termékpalettáján találunk egy öreg „veteránt” a Laureat-ot, (KWS 353) amely már 1998. óta kiválóan teljesít a szántóföldeken. A Laureat egy korai érésû (FAO 350) hibrid, amely minden termõhelyen magabiztosan megállja a helyét. Szélsõséges termõhelyi és idõjárási körülmények között is stabil partner. Kifejezetten generatív típusú kukorica, amely a szárazság vagy egyéb stressztényezõk mellett is biztosan termeszthetõ. Az üzemi kísérletekben bizonyította kiváló alkalmazkodóképességét szárazabb termõhelyeken is. A Laureat még az aszályos években (2003.) is könnyen és jól termékenyül. Jellemzõ rá, hogy a kukoricacsõ végig hengeres és azonos vastagságú, továbbá a csõ végéig berakódik. Zöld száron érõ kukorica, erõsen antociános szára szilárd, toleráns a fuzáriumos szárkorhadásra, nem dõl meg még akkor sem, ha a betakarítás megkésik. Régebbi elismerése ellenére is komoly vetélytársa a 300-as éréscsoport végén érõ új genetikai hátterû, nagy termõképességû hibrideknek. Mivel zöld száron érik, az anyagcseréje folyamatos, sõt tenyészidõszak végére a vízleadás dinamikája – ellentétben a gyorsan felszáradó hibridekkel – felgyorsul.

A Laureat sok jó tulajdonsága közül talán kiváló alkalmazkodóképességének és stressztoleranciájának köszönheti leginkább, hogy lassan már tíz éve a köztermesztésben szerepel.

Sok üzemben a kukoricatermesztés gerincét képezi vagy legalábbis a vetésszerkezet része ez a hibrid. Ilyen cég a MILLBURN Kft. Hartán, ahol a cég ügyvezetõjével, Jackson Edward-dal beszélgettem, a Laureat-ról.

„Cégünk Bács-Kiskun megyében, a Duna mellékén közel 2000 hektáron gazdálkodik, melyen kukorica, napraforgó, repce, õszi kalászosok és burgonya egyaránt megtalálható. Földjeink 25–30 aranykorona értékûek, jellemzõen középkötöttek. Adottságainknak köszönhetõen a termésátlagaink jók és kiegyenlítettek, viszont a Duna közelsége miatt számos problémával is szembesülünk.

A kukorica vetésterülete – a vetésforgót természetesen szem elõtt tartva – évente 400–600 ha. Természetesen fontos számunkra is a nagy termés realizálása, de még fontosabb szempont a stabilitás és a kiszámíthatóság. 2004-ben próbáltuk ki elõször nagyobb területen a KWS Laureat hibridjét. Meggyõzõ teljesítménye ellenére nem vetettük teljes területre, de a 2005-ös esztendõben már vetésterületünk közel felét adta. Két év tapasztalatainak ismeretében – bízva elõnyös tulajdonságaiban – bátran mertük 2006-ra a teljes vetésterületre a Laureat-ot vetni.

Tavaly a Laureat-ot burgonya és õszi kalászos elõvetemény után termesztettük. Vetés elõtt 10 nappal 15:15:15-ös NPK mûtrágyát juttattunk ki a területre. A vetés idõpontja március 25-e és április 3-a közé esett, és a vetéssel egy menetben 120 kg 34% hatóanyag tartalmú nitrogén mûtrágyát juttattunk ki. A hûvös, nyirkos tavasz ellenére a Laureat igen gyorsan kikelt, és robbanásszerû növekedést produkált. A májusi kultivátorozás folyamán juttatunk ki ismét 120 kg ammónium-nitrátot. A gyomirtást 2,5 liter/ha dózisú Monsoon-al végeztük. A nyári csapadékban szegény hetek sem vetették vissza fejlõdésében a Laureat-ot. Ismerve a Laureat 2003-as IKR üzemi kísérletekben mutatott teljesítményét (108,9% 6 kísérleti hely átlagában: 3. hely a vizsgált 18 korai hibrid közül) a tenyészidõszak közben jelentkezõ hõstressztõl sem féltünk. Kifejezetten jól termékenyült és egyöntetûen berakódótt. Annak ellenére, hogy a tábláink nagy része víznyomásos volt, nagyon homogén állományt produkált. Folyamatosan vizsgáltuk a vízleadás ütemét, hogy optimalizálni tudjuk a betakarítás kezdetét. Október 10-én végül is elkezdtük, mivel egyes táblákba még õszi kalászost akartunk vetni. A betakarítással október 28-án végeztünk, és a terméseredményekkel nagyon elégedettek voltunk. A Laureat 600 ha átlagában 10,2 tonnát termett 16,5%-os átlagos szemnedvességgel.

Úgy gondolom, megtaláltuk a számunkra ideális kukorica-

hibridet, amelyet a mi agrotechnikai és környezeti adottságainkra sikerrel adaptáltunk.

2007-ben is a KWS Magyarország Kft. Laureat hibridje fogja adni a kukoricavetésünk gerincét.”

Minden kukoricatermelõnek hasonló sikereket és eredményes gazdálkodást kívánok az elõttünk álló évre!KWS Magyarország Kft. 20/4995-150