MENÜ

A STELA gabonaszárítók üzemeltetése és szervizelése egy gyakorlati szakember szemével

Oldalszám: 76-77
2014.04.23.

A szakmai cikkeket általában cégvezetõk, tudományos munkatársak írják.

Szerettünk volna eltérni ettõl és egy olyan gyakorlati embert kérdeztünk saját pályafutásáról, a szakmát érintõ gondolatairól, aki nap mint nap gabonaszárítók mûködtetésével, szervizelésével foglalkozik, és ruhája, haja gyakran lesz poros a mûködõ szárítótelepek mellett. Ez a személy Dindli Lajos, aki immár tíz éve elkötelezett kiszolgálója a Pannonagri KFT. által értékesített STELA szárítótelepeknek, amelyek száma mára meghaladja a százat. Kérem fogadják szeretettel gondolatait, rövid történetét.

 


Szeretném a történetem azzal kezdeni, hogy szüleim gyermekkoruk óta a mezõgazdasági kombinátnál dolgoztak. Õk még a vasvillát és cséplõgépet tartották fejlett szerszámnak, technológiának. Szorgalmas, kitartó munkájukkal nehéz feltételek mellett álltak helyt életük során. De helytálltak, és eredményeikre joggal büszkék.

Gyermekkoromban sokszor könyörögtem fel magam egy IFA teherautóra és kértem a sofõrt, hogy vigyen ki édesapám kombájnjához. Imádtam a gépeket, és ahogyan apám kezelte… Már akkor mondtam neki, hogy én is ezt fogom csinálni! Figyelmeztetett, hogy nem könnyû munkát választok magamnak, könnyebb életet képzelt nekem.

Amikor pályát kellett választanom, a villamos jármû szakra jelentkeztem, 14 évesen nem igazán voltam tisztában azzal, hogy mi lesz a jövõm, ha levizsgázom.

1982-ben sikeres szakmunkásvizsgát tettem és jelentkeztem a Mezõgazdasági Kombinát Agárd zichyújfalui gépmûhelyébe jármûvillamossági szerelõ beosztásba. Egy év eltelte után a kombinát beiskolázott, majd mint autóvillamossági szerelõ levizsgáztam. Éveken keresztül javítottam a mezõgazdasági gépeket, munkagépeket, amikor bevittek katonának. Pápán szolgáltam 18 hónapig. Leszerelésem után kiutaztam külföldre dolgozni, ahol megtanultam a villanyszerelés rejtelmeit. Többéves távollétem után újra a kombinát elzamajori Növénytermelõ és Állattenyésztõ KFT. villamossági szerelõje lettem.

A fejlesztési program keretében 1996-ban cégünk szerzõdést kötött a Pannonagri Kft-vel egy modern, STELA szárítótelep építésére, mivel elõtte mindig bérszárítást vettünk igénybe. A cég vezetése rendelkezett úgy, hogy amennyiben a beruházás megvalósul, én leszek a berendezés egyik kezelõje. Gyakorlatom a szárítókról-szárításról nem volt, de a forgalmazó cég magabiztossága abban, hogy alkalmasnak talál a feladat elvégzésére, örömmel töltött el. A beruházás megvalósításában nem vettem részt, mivel a kombinátnál kampány munka folyt, feladatom volt, hogy az üzemben lévõ gépek megállás nélkül termeljenek.

1996 õszén elkészült a STELA szárító és az azt kiszolgáló technológia. Elkezdõdött a beüzemelés és a kivitelezõ Pannonagri KFT. oktatást tartott a gép kezelésérõl, mely eredményeként szélesebb látóköröm lett, és érdekes információkkal gazdagodtam. – Itt ez a csodálatos gép és technológia, ami minden mag szárítására alkalmas. Feltettem a kérdést: De hogyan tudom, illetve meg tudom-e tanulni a gép kezelését? A gép minden gondját jelzi, mint egy csecsemõ, de én tudok-e anyja lenni, hogy mikor és miért jelez, hogy segítsek rajta, tudunk-e együtt dolgozni?

Nagyon nehéz idõszak volt ez, mivel a nyugodt munkám mellé bevállaltam az új technikát, ezzel a megszokott életem fordulatot vett. Vezetõimnek is új volt a helyzet, érzésem szerint egy kicsit féltek is tõle. Mint egy tolmács álltam a gép és közöttük, holott még magam sem ismertem a rendszer minden kis mozdulatát. A beüzemelés alatt sok kérdést tettem fel, a válaszokat megpróbáltam memorizálni, mivel tudtam, hogy 3-4 nap után bizony ezzel a géppel egyedül közös nevezõre kell jutnom, és kezelnem is kell. Magamra maradtam…

A STELA szárító – ahogy már említettem – mint anyjának a gyermeke mindig jelzett valamit felém.

– Nem vagyok tele…. – a szõnyegégõ és a kitárolás megáll… Kérdésem: de miért nem?

– Nincs a garaton mag – aha, most már értem. Jó rendben, feltöltelek.

– Magas a maghõfok, mondja a gép. Ismét kérdem: miért? Megmérem a kilépõ nedvességtartalmat. Hát bizony az 11,5% – köszönöm az információt, gyorsítunk.

– Üres vagyok, jelzi a gép… és az égõt, kitárolást ismét megállítja. Már itt tudtam, hogy gyorsítottam a kitárolást, de ezt a betárolási oldalon nem tettem meg, és ezt a legjobb társam, a STELA azonnal jelezte.

Kezdtem rájönni, hogy a gép, amit kezelek, ha figyelek rá, mindent elmond és megmutat nekem. A továbbiakban így figyeltem rá, és amikor eljutottunk oda, hogy segítsen nekem, és bekapcsoltam az automata nedvesség szabályzót, csodát láttam, dolgozott helyettem. Az 5–8% eltérõ nedvességtartalommal beérkezõ magot 1%-on belüli értékre szárította.

Amit a gyártó elõírt nekem, azt betartottam. A gépet ellenõriztem, tisztítottam, karbantartottam. Gazdaságunk vezetésétõl folyamatos elismerést kaptam, ami nagyon jól esett. Igaz, vezetésünk csak engem dicsért, mivel a gépet nem ismerték úgy mint én. Nem tudták, hogy nagyrészt ennek a csodálatos technikának köszönhetõ a minõségi munka.

Nagyon jó érzés volt, mikor év végén az állattenyésztés és a növénytermelés után a szárító is bekerült a nyereségforrások közé mint ágazat. Szárítómat – mondhatom így – folyamatosan figyeltem, ellenõriztem és akkor is vizsgáltam, amikor erre nem lett volna szükség. Egy koppanást hallottam, ami nem illett az üzemi hangok közé, és bizony azt azonnal megkerestem, az okot megtaláltam és a hibát elhárítottam. Két év után én és a szárítógépem összeforrottunk, és a figyelmet a telep meghálálta. A vezetés erkölcsi és anyagi elismerésben részesített.

Megszerettem a technológiát és a szárítást. Akik a kezelésére megtanítottak, mindenben segítettek, átadtak minden tudást, amit lehetett – köszönetem érte.

Gazdaságunkban én voltam az elsõ számú szárítókezelõ és jármûvillamossági szerelõ. A szárítás közben, ha kellett az MTZ traktor teljes kábelkötegét legyártottam és kicseréltem. A jármûvillamossági feladatomat a STELA szárító biztonságos üzemeltetése mellett el tudtam látni, mivel a gép automatikus üzemeltetése során, a nedvességmérésen kívül nem volt feladatom.

Életem egyik fordulópontjává vált, amikor a Pannonagri KFT. részérõl felkerestek, és munkát ajánlottak számomra. Ezután mindig foglalkozhatom a szárítókkal, ha elromlanak, javíthatom õket. Az új telepeken a kezelõket kioktatom, tanfolyamokat szervezek, amikor éppen nincs szárítási szezon. A gépeket indulás elõtt átvizsgálom, ha kell, mint egy doktor meggyógyítom õket, hogy megállás nélkül mûködhessenek repcében, gabonában, napraforgóban, kukoricában. Pályafutásom nagy részét mezõgazdaságban dolgoztam, tudom mit jelent a termelõnek a szárító leállása szezonban, ezért azon vagyok, hogy ez ne történjen meg.

Munkám során rengeteg emberrel, szárítókezelõvel találkozom, és sok esetben nemcsak a szárítóberendezést, de az õ problémáikat is meg kell értenem. Szerencsémre a gyakorlatból tudom, hogy amit õk elmondanak nekem, az miért úgy van, mi a problémájuk lényege és hogyan tudják elhárítani.

Villamos alapképzésemnek köszönhetõen a vezérlést, az elektromos kapcsolásokat a gyártókkal folyamatosan egyeztetni tudom, és javaslatokat tudok tenni a fejlesztésekre, amelyek a mindennapi üzemeltetést könnyítik meg.

Örömmel tölt el az érzés, hogy azokkal a kollégákkal dolgozhatok együtt, akiktõl a gép kezelését és a termények szárítását elsajátíthattam. A gyártó cég partnerként kezel, elismeri szakmai tudásomat, felvetéseim felkeltették a figyelmüket, tárgyalnak róla, és amennyiben megállják a helyüket, az új gépek már fejlesztett változatban készülnek el.

Kívánok minden szárítótulajdonosnak és további partnerünknek sikeres terményszárítást és nem utolsósorban a szárítókezelõknek jó munkát! Ne feledjék, a jó szárító önmagában még kevés, kell hozzá a kezelõ. A szakszerûen dolgozó szárítókezelõ és a minõségi szárító energiát és pénzt takarít meg. A mezõgazdaságban dolgozó kollégáimnak üzenem, hogy olyan szerencséjük legyen, mint nekem, mert szeretem a munkámat, és örömmel tölt el, amikor meg tudok felelni az újabb és újabb kihívásoknak.

A STELA terményszárító kiváló technika és azt látom, hogy egyre több szárítókezelõ gondolkodik hozzám hasonlóan. Összhangba kerülnek az általuk kezelt kitûnõ technikával, a STELA gabonaszárítókkal.

Ilyenkor érzi az ember, hogy a munkájának értelme van, mert közre tud mûködni abban, hogy partnerei sikeresek, megelégedettek legyenek.

Dindli Lajos