MENÜ

Permetezõ fúvókák kiválasztása és szakszerû használata

Oldalszám: 65-66
Dr. Dimitrievits György 2014.04.24.

A permetezés hatékonyságát alapvetõen befolyásolják a gépeken alkalmazott szórófejek és fúvókák.


A folyadékot a kívánt mennyiségben, nagy pontossággal kell kiadagolni, megfelelõ méretû cseppekre kell bontani, és a célfelületre minél egyenletesebben elosztva kell eljuttatni. Ezeknek a feladatoknak a megoldására sokféle rendszerû és kivitelû szórófejet, fúvókát forgalmaznak. Az eredményes védekezés érdekében ismerni kell a fúvókák fõbb jellemzõit, a mûködésüket meghatározó legfontosabb tényezõket és az alkalmazásukkal kapcsolatos alapvetõ követelményeket. Az alábbiakban a fúvókák kiválasztásához és célszerû használatához kívánunk néhány tanácsot adni.

A különbözõ kivitelû és gyártmányú szórófejek és fúvókák jelenleg nagy választékban állnak rendelkezésre. A gyártók és forgalmazók termékeikrõl részletes ismertetõket és katalógusokat bocsátanak ki, amelyekbõl tájékozódni lehet az alkalmazható szórófejekrõl és fúvókákról valamint ajánlott alkalmazási területükrõl. Az egyes fúvókák szórásteljesítményét a nyomás függvényében a kezelési utasításban és a gépen táblázatban is megadják. Az adatokat rendszerint az alkalmazni kívánt fajlagos permetlé-felhasználás és munkasebesség figyelembe vételével közlik.

A választásnál a legfontosabb szabály, hogy csak az ismert és elismert gyártók jó minõségû termékeit alkalmazzuk. Ezek a cégek több évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek, jelentõs kutató munka eredményeként rendkívül pontos gyártás és alapos ellenõrzés után hozzák forgalomba termékeiket. Ennek megfelelõen ezek szórási jellemzõi kielégítik a permetezés-technikai és környezetvédelmi követelményeket. Kaphatók igénytelen kivitelû, olcsó szórófejek és fúvókák is, ezektõl azonban nem várható megfelelõ mûködés és kellõ pontosság.

Az szórófejek és fúvókák kiválasztása már a permetezõgép megvásárlásánál kezdõdik. A gépek többsége ma már különbözõ szórószerkezettel kapható. A választáshoz a kezelendõ növények permetezés-technikai igényeibõl, és a megvalósítandó technológia jellemzõibõl (például hektáronként kiszórandó permetlé mennyiség) kell kiindulni. A gyártó, illetve a kereskedõ rendszerint egy adott felszereléssel értékesíti a gépeket, célszerû azonban a védekezési feltételeknek megfelelõ szórófej és fúvóka garnitúrával vásárolni, mert így elkerülhetõ a nem megfelelõ technológia kényszerû alkalmazása, vagy jelentõs költséggel újabb fúvókák beszerzése.

Szántóföldi permetezõgépeket rendszerint többféle célra és különbözõ körülmények között használják, ezért különbözõ fúvókák alkalmazására lehet szükség. Ezért már a gép vásárlásánál célszerû ezt a szempontot is figyelembe venni. Ha gyakran kell más technológiára áttérni, akkor jól alkalmazhatók a több (általában 2–5 db) fúvóka befogadására alkalmas szórófejek. Ezek lehetõvé teszik, hogy a tábla szélén végzett nehézkes és idõigényes szerelést elkerülve a revolver rendszerû szórófej tartókat elforgatva egyszerûen és gyorsan lehessen a kívánt méretû vagy rendszerû fúvókákat mûködési helyzetbe hozni.

Mérlegelni kell a szórófejekben elhelyezhetõ szûrõk szükségességét. A fúvókák eldugulását (különösen a gép mögött elhelyezett szórófejeknél) mûködés közben nehéz észrevenni, és ez kezeletlen sávok kialakulásával jár. A fúvókák kitisztítása idõigényes munka, gyakori elõfordulása esetén – a bosszúság mellett – a védekezések elhúzódásával, az esõzések, vagy szél miatt szûkre szabott idõ következtében a permetezések elmaradásával kell számolni. Ezért minden olyan esetben, amikor a permetlé tisztasága, homogenítása nem kifogástalan, feltétlenül szûrõket kell a szórófejekbe szerelni.

Szántóföldi kezeléseknél leggyakrabban síkpermetezést végzünk. A permetlevet a talajra, vagy a növények felszínére igyekszünk minél egyenletesebben kijuttatni. Erre a célra legalkalmasabbak a 110–120° kúpszögû réses fúvókák, amelyek szabványos 50 cm osztás esetén ugyancsak 50 cm-rel a célfelület felett elhelyezve kétszeres átfedést biztosítanak. Ez biztosítja a megfelelõ keresztirányú szórásegyenletességet álló helyzetben végzett vizsgálatnál, és a legkisebb hibát, amikor haladás közben a szórókeret lengésbe jön.

Ha az átlapolásra nincs szükség, például a tábla beszegésénél a szélsõ szórófejek esetében, akkor úgynevezett záró fúvókákat lehet alkalmazni.

Sorközök gyomirtó permetezésénél használhatók a 65°-os, 80°-os vagy 90°-os fúvókák. Ugyanezek állománykezelésre is használhatók a sorokba belógatható vezetékekre szerelve.
Elsõsorban kalászosok állománypermetezésénél lehet hatásos a kettõs réses fúvókák alkalmazása. A haladási irányban elõre és hátra kiszórt permet a vizsgálatok szerint nagyobb penetrációt biztosít.

Egyes gyomirtási feladatoknál igény van különleges fúvókákra, amelyeket permetvezetéken a sorközökben a talaj közelébe lehet elhelyezni. A szimmetrikus vagy asszimmetrikus fúvókákkal a sorköz mellett a növénysorok is megpermetezhetõk, mivel a termesztett növények szára a gyomirtó szerre már nem érzékeny. Ezek az úgynevezett levél alá permetezõ fúvókák.

Egyenletes szántóföldi permetezésre a réses fúvókák a legalkalmasabbak, ezek azonban hagyományos kivitelben igen apró cseppeket képeznek. Ez elõnyös a permetlé eloszlatása szempontjából, de a kisméretû cseppek könnyen elsodródnak, elpárolognak. Az elsodródás mérséklése céljából különbözõ kivitelû fúvókákat fejlesztették ki. Az egyik megoldásnál a fúvókába olyan betétet építettek be, amely az áramlási viszonyokat megváltoztatva durvább cseppek kialakulását eredményezi. Ma már széles körben alkalmazzák az injektoros fúvókákat is, amelyek a furatokon át beszívott levegõ hatására még nagyobb cseppeket állítanak elõ (1. ábra). Az utóbbi idõben jelentek meg a kompaktnak nevezett injektoros fúvókák, amelyek lényegesen kisebb méretûek, csökkentve így a sérülés veszélyét. Kaphatók már olyan fúvókák is, amelyeknél a mérettõl függetlenül adott nyomáson azonos a cseppek mérete. A fúvókák kiválasztásánál tehát a szórásteljesítmény és szóráskép mellett a cseppképzési jellemzõket is figyelembe kell venni. Amennyiben a védekezések során szeles idõszakokkal gyakran kell számolni, feltétlenül javasolható az injektoros fúvókák alkalmazása. Ezekkel 4–5 m/s szélsebességnél is dolgozhatunk, míg a hagyományos fúvókák csak 2 m/s-ig használhatók biztonsággal.

A réses fúvókák mellett a gyártó cégek kínálnak ütközõlapos fúvókákat is. Ezek szórásképe általában nem olyan egyenletes, szabályos, mint a réses fúvókáké, ezért csak olyan védekezési feladatokra lehetnek alkalmasak, ahol a keresztirányú szórásegyenletesség nem alapvetõ követelmény. Hasonló a helyzet a szántóföldi permetezésnél és ajánlott egyes cirkulációs fúvókák esetében is.

A fúvókák használati értékét és árát jelentõsen meghatározza anyaguk. A rézfúvókák élettartama a legkisebb, a legtovább a kerámiabetétes kivitelûek használhatók. Legdrágábbak az acél fúvókák. Nagy igénybevétel esetén mindenképpen célszerû és gazdaságos kopásálló anyagot választani. Kopott fúvókával permetezni nem szabad! A kopás következtében nõ a szórási teljesítmény, durvább cseppek képzõdnek, és romlik a szórásegyenletesség (2. ábra). Ez vegyszerpazarlással, a védõhatás romlásával, vagy elmaradásával jár. Ezért a fúvókák cseréjét mindig idõben el kell végezni. Erre akkor van szükség, ha a folyadékkibocsátás a gyári értéket több, mint 10%-kal meghaladja. Ez az érték a folyadék 1 percig történõ felfogásával és a kapott mennyiség, illetve a kezelési utasításban szereplõ névleges adat összevetésével könnyen ellenõrizhetõ.

Kertészeti ültetvényekben leggyakrabban cirkulációs rendszerû szórófejeket használnak. Míg szántóföldön rendszerint a szórás teljes szélességében az egyenletességre törekszünk, itt a kezelendõ lombozatnak megfelelõ, gyakran változó mennyiségû permetlevet kell kijuttatni. Ennek megfelelõen jellemzõ, hogy a szórószerkezeten különbözõ méretû, vagy beállítású szórófejeket alkalmazunk. A leggyakrabban használt típusok a pörgetõ betéttel felszerelt és az örvénykamrás rendszerûek. A fúvókák a kiviteltõl függõen teli kúpban szórják a permetlevet, vagy pedig kúppalást mentén permeteznek. Az utóbbiakat üreges kúpos szórófejeknek is nevezik. Elsõsorban a ventilátor nélküli, hidraulikus rendszerû gépeken gyakran használnak állítható szórófejeket, amelyeknél csavarorsós szerkezettel lehet a pörgetõtest helyzetét a szórólaphoz képest állítani, és ezáltal a szórás kúpszögét változtatni. Ennél a kivitelnél a kúpszög változtatásával lehetõség van arra, hogy szórásnál a lombozat távolságát figyelembe vegyük. Ha kevés a távolság a lombozat és a növényzet között, akkor fennáll a veszélye, hogy a növényzet csak sávokban kap permetet. Ilyenkor növelni lehet a szórási kúpszöget. Gondot jelenthet az is, ha a távoli növényi részekre nem jutnak el a cseppek. Ebben az esetben a kúpszög csökkentésével a hatótávolság megnövelhetõ. Az állítható szórófejek alkalmazásánál azonban figyelembe kell venni, hogy kúpszög változtatásával más lesz a szórásteljesítmény és a cseppméret. A kúpszög növelése a kijuttatott permet mennyiségének és a cseppek méretének csökkenésével jár.

Az ültetvénypermetezõ gépeknél figyelni kell arra is, hogy a szórófejekben a folyadék kilépését biztosító lapka mellett gyakran adagoló lapka is elhelyezhetõ. Ebben az esetben az adott nyomáson kijuttatható permet mennyiségét a két lapka együttesen határozza meg, és ezért a szórásteljesítménynél ezt az értéket kell figyelembe venni. A korszerû, igényesebb gépeken gyakran iker szórófejeket találunk, amelyek 180°-os elforgatással lehetõvé teszik a szórásteljesítmény vagy a szóráskép megváltoztatását. Ezeknél esetenként mód van kisebb elfordítással a szórás irányának változtatására, vagy 90°-os elfordítással a szórás megszüntetésére is.

A kertészeti szórófejek üzemeltetésénél fontos feladat az üzemi nyomás helyes megválasztása. Az ültetvény-permetezõgépekbe gyakran nagynyomású szivattyúkat építenek be. A korszerû cirkulációs szórófejek azonban általában megfelelõ porlasztást érnek el már 10–20 bar-nál is, tehát szükségtelen nagyobb üzemi nyomás alkalmazása. Ez ugyanis indokolatlanul terheli a permetezõgépet, és a szórólapkák gyorsabb kopását okozza. A fúvóka kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy az ültetvény permetezõgépeken a nagy igénybevétel miatt különösen indokolt a kopásálló, elsõsorban a kerámiabetétek alkalmazása.

Az utóbbi idõben gyakrabban alkalmazzák a kertészeti gépeken is a réses, elsõsorban az injektoros fúvókákat, amelyektõl a kedvezõbb cseppképzési tulajdonságok kihasználása révén az elsodródás mérséklése és jobb penetráció várható. Ezeknél az ajánlott nyomástartomány 8–15 bar. Lehetõség van cirkulációs injektoros fúvókák alkalmazására is az elsodródás csökkentése céljából, amelyek üreges kúp alakban szórnak. Üzemi nyomásuk általában 8–30 bar között változhat.

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a permetezõgépeken alkalmazott szórófejek és fúvókák alapvetõen meghatározzák a permetezés munkaminõségét és a környezetre gyakorolt hatását. Ezért fontos feladat a megfelelõ típusok kiválasztása és szakszerû használata. Jelenleg igen nagy választék áll a felhasználók rendelkezésére. Csak megfelelõ minõségû termékeket célszerû használni. Mivel a szórófejek és a fúvókák rendszerint erõs koptató hatásnak vannak kitéve, folyamatosan ellenõrizni kell állapotukat, és elhasználódás esetén cseréjüket idõben végre kell hajtani.