MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2007/01 > Szántóföld szárazborsó borsó zöldborsó

A borsó termesztése

A hüvelyes növények közül hazánkban a borsó a legnagyobb vetésterülettel rendelkezõ növényfaj. Az utóbbi évek vetésterületi adatai meglehetõsen nagy ingadozást mutatnak, hiszen 1999. és 2005. között az évenkénti terület 44 és 66 ezer ha között változott.

Szakfolyóirat > 2007/01 > Szántóföld Mezőgazdaság állattartás telep

A vizek mezõgazdasági eredetû szennyezéssel szembeni védelmérõl szóló nemzeti szabályozás és annak változásai

Az állattartók részérõl jelentkezõ általános problémák feloldása érdekében a kormány vállalta az állattartók versenyképességének javítását, amelynek egyik eleme, hogy enyhíti az állattartókat érintõ, az EU-ban alkalmazottnál szigorúbb környezetvédelmi és trágyakezelési szabályokat.