MENÜ

Limagrain: „Magról magra, magasabbra!”

Oldalszám: 16-17
Hartmann Péter 2014.04.25.

Teljes körû kínálatunkból az idei évben is új kukorica- és napraforgó hibrideket ajánlunk Önöknek.

Ahogyan azt az elmúlt években is tettük, évente újabbakat, és újabbakat, évente jobbakat és még jobbakat, folyamatosan bõvítve vetõmag választékunkat. Ezt a Limagrain Csoport kiterjedt nemesítõ hálózata, illetve az ebben folyó sikeres nemesítési munka alapozza meg.Már kilenc éve, a magyarországi kísérleti és nemesítõ állomás is része a Limagrain egész világra kiterjedõ nemesítési hálózatának, melynek tevékenysége pontosan összhangban áll a többi nemesítõ állomás hasonló feladataival. Továbbá kiterjedt hazai kísérleti hálózat biztosítja az új hibridek tesztelését. A nemesítõi elõkísérletek és a fajtaminõsítõ kísérletek mellett a genetikai elõrehaladás mérésére összehasonlító vizsgálatokat végzünk, melyek a termõhelyek és az évjáratok módosító hatásaira is kiterjednek. Így megalapozottan és bátran mondhatjuk, hogy vetõmagjaink hordozzák magukban a legújabb kutatási és fejlesztési eredményeket. Folyamatosan munkálkodunk a különféle termesztési körülményekhez és idõjárási változásokhoz alkalmazkodó növényfajtákon, a maximális termés és minõség érdekében.

Egyre nagyobb a kínálat a vetõmagpiacon, és egyre nehezebb a választás, mert Önök mindig a legjobbat akarják, és ez így helyes.

A Limagrain kukoricák széles körû kínálatából az új genetikai alapokon nemesített „Aranyszem”-et, a korai éréscsoport közepén érõ LG 33.30 (FAO 340) hibridet emelnénk ki. Kiemelkedõ termõképessége versenyképes az éréscsoport végén érõ hibridekkel, viszont betakarításkori szemnedvessége azokénál alacsonyabb. Korán betakarítható, vetésváltás esetén a kalászosok utána még idõben elvethetõk. Intenzívebb termõhelyen „késõbbiként” viselkedik, ami a termõképesség kedvezõbb kihasználására ad lehetõséget. Ilyen esetekben kiugróan magas termésre képes. Azokon a termõhelyeken, ahol számolunk a szárazság vagy egyéb stressz tényezõk fellépésével szintén biztonságosan termeszthetõ. A korábbi évek fajtakísérleteiben bizonyította kiváló alkalmazkodóképességét a szárazabb termõhelyekhez is. Zöldszáron érõ jellegû, szára szilárd, toleráns a fuzáriumos szárkorhadásra, nem dõl meg még késõi betakarítás esetén sem. Az idei évben az OMMI államilag elismert kísérleteiben az egyik legjövedelmezõbb hibridként szerepelt: a nagy terméshez (11.77 t/ha, 101%) alacsony szemnedvesség (18,07%) párosult (OMMI, 2006).

A jó termõhelyek egyik legújabb LG kukoricahibridje az LG 33.55 (FAO 360) a legnagyobb átlagterméssel került minõsítésre. Az OMMI 2004–2005. évi fajtakísérleteiben megelõzte a sztenderdeket és a többi fajtajelöltet is: 12,88 t/ha (107,7%) elsõ hely. Mély termõrétegû, jobb tápanyag-gazdálkodású, jó termõhelyre ajánljuk.

A középérésû csoport egyik legnagyobb termõképességû kukoricahibridje, az LG 34.75 (FAO 460). Az OMMI fajtaminõsítõ kísérleteiben két év után került elismerésre, 11,73 t/ha-os (105%) eredménnyel (OMMI 2003–2004). Jó stressztûrõ képességének köszönhetõen kiváló termõképességéhez megfelelõ termésbiztonság párosul. Alkalmazkodóképessége és stressztûrése megfelelõ, ahol az érésideje ezt megengedi, ott általánosan termeszthetõ.

A Limagrain egyedülálló napraforgó nemesítési programja továbbra is a legsikeresebbek közé tartozik a világon. A rendelkezésre álló genetikai anyagok sokfélesége biztosítja a hibridek kiváló alkalmazkodó képességét, és a legkülönbözõbb igények kielégítését. A korábbiaknál sokkal hangsúlyosabb szerepet kap a széles körû betegségtolerancia és a korai, biztonságos betakarítás.

Ennek megfelelõen újítottuk meg napraforgó kínálatunkat, melybõl az LG 54.15 (NAPKIRÁLY) hibridre hívjuk fel az Önök figyelmét. A korai éréscsoport legelején érõ, jó kaszattermésû és rendkívüli termésbiztonságú hibrid, amelyet alapvetõen a termés korábbi betakaríthatósága érdekében ajánlunk. A hazai napraforgó piacon kevés olyan hibrid van, amelynél a koraiság versenyképes terméssel és a jó betegség tolerancián alapuló termésbiztonsággal járna együtt. Az LG 54.15 magában foglalja mindezen kedvezõ tulajdonságokat, eredményes megoldást ad azoknak, akik nem akarnak deszikkálni, illetve azoknak, akik nagy területen termesztik a napraforgót és a betakarítást biztonságosan be is szeretnék fejezni. Magyarországon minõsített hibrid, a hazai minõsítés alapján került EU listára, illetve európai forgalomba.

A legújabb LG 56.55 napraforgó hibridünknek a termésben van a fõ ereje. Virágzási ideje átmeneti a korai és a középérésû csoport között, de az érési folyamata gyors, így a teljes tenyészideje alapján inkább a korai éréscsoporthoz tartozik. Termõképessége kiugróan nagy, kedvezõ körülmények között rekordtermésre képes. Az OMMI államilag minõsített fajták kísérletében a második legnagyobb kaszattermést érte el éréscsoportjában: 3,82 t/ha, 107,3% (OMMI, 2006).

A LIMAGRAIN Magyarország munkatársai az elõzõekben megemlített fajtákat is beleértve, a kukorica és napraforgó hibridek teljes körû választékát ajánlják Önöknek. Kínálatunk a fõbb felhasználási területek valamennyi éréscsoportját felölelik.

Keressenek bennünket, segítünk választani!