MENÜ

A kondíció hatása a tejtermelésre az egymást követõ laktációk során

Oldalszám: 82
Muzsek András, Báder Ernõ 2014.04.24.

A kondíciópontozás (Body Condition Scoring vagy BCS) egy jó eszköz ahhoz, hogy a tehenek és üszõk energiafelvételét kontrolálhassuk. Ez egy szubjektív bírálat, amely egy gyors mérése az élõ állat energia tartalékainak. Független vizsgálatok bizonyítják, hogy a test tartalékainak mértékét a BCS jobban mutatja, mint az élõsúly változása (Jan C. Plaizier, Brain.W. McBride, and Carlos Lamothe Zavaleta (1998)).

Számos szerzõ (Bines, Suzuki and Balch (1969), Baile and Forbes (1974), Bines and Morant (1983), Neilson, Whittemore, Lewis, Alliston, Roberts, Hodgson-Jones, Mills, parkinson and Prescott (1983)) mutatta be a tanulmányaiban, hogy a kövér kérõdzõ kevesebbet eszik, mint a sovány társa. Garnsworthy és Topps (1982) ugyanezt bizonyította be a tehén esetében is, kiegészítve azzal, hogy az elléskor soványabb tehén gyorsabban képes a szárazanyag felvételét növelni mint a kövér tehén.

Tanulmányok hosszú sora bizonyította a kondíció pontszámok, a reprodukció, és a laktációs teljesítmény a pozitív kapcsolatát. Pedron et al. 1993; Waltner et al. 1993; Domecq et al. 1997) szerint a magas tejtermelésû tehenek mindig vékonyabbak, mint az alacsonyabb tejtermelésû társaik. Azt hogy ez miért lehetséges Veerkamp and Brotherstone, (1997); Wildman et al., (1982) azzal magyarázták, hogy azok a tehenek, amelyek magas tejtermelésûek közvetlenül több alkotórészt és kevesebb testtartalékot használnak fel a termeléshez a laktáció alatt, így folyamatosan alacsonyabb a BCS értékük. 1968-ban a Cornell Egyetemen végezték a következõ kutatást: 3 csoportot válogattak össze, amelyek csak az állatok kondíciópontszámában tértek el egymástól. Az elsõ csoport 3,7-es, a második 4,1-es, míg a harmadik 4,5-ös kondíciópontszámmal rendelkezett a szárazonállás idõszaka alatt. Ezután megvizsgálták hogy a három csoportnak, hogy alakult a szárazanyag-felvétele és a tejtermelése az elsõ 14 hétben. A kapott eredmények szerint a kisebb kondíciós pontszámmal rendelkezõ egyedek 1,5 kg-al több száraz anyagot fogyasztottak el, és 1,8 literrel több tejet adtak, mint a kövér társaik. Más vizsgálatok szerint is ellés után a kisebb kondíciópontszámmal értékelt tehén gyorsabban képes növelni a szárazanyag-felvételét mint a kövér társa. A magasabb szárazanyag-felvétel, pedig valószínûleg magasabb tejtermeléssel is fog párosulni.

A soványabb tehenek perzisztencia görbéjének csúcsa magasabb a kövérebb társaiknál. Egyes szerzõk úgy találták (Kunz et al. (1985)), hogy a tehenek alacsonyabb kondícióval alacsonyabb csúcstejtermelésre képesek, viszont ezt a csúcsot tovább megtartják. Mások szerint. (Jeffrey K. Reneau and James G. Linn (1989) a tehenek 3 fölötti elléskori BCS ponttal korábban érik el a tejtermelési csúcsot, és magasabb lesz ez a csúcs. A magasabb BCS pontú tehenek relatíve alacsonyabb perzisztencia görbét írnak le, mint az alacsonyabb kondíciójú pontszámú társaik görbéi. A kövér tehenek alacsonyabb tejtermeléssel kezdenek, és ezt a lemaradásukat a laktáció közben sem tudják behozni.

A nem megfelelõ takarmányozás és a magas tejtermelés következménye a testsúlyvesztés. A laktáció eleji testsúlyvesztésnél – átlagos tejtermelésnél – a testszövet-mobilizáció megfelel 7 kg tej termeléséhez szükséges energiaszintnek naponta. Más vizsgálatok szerint 1 pont vesztése a kondíciópontszámban 3200 MJ metabolikus energiafelhasználást jelenthet, viszont ugyanezen pont visszaszerzése már 6500 MJ metabolizálható energia bevitelét jelenti a takarmányon keresztül. Költségoldalról vizsgálva, azt állapították meg, hogy egy 3 kondíciópontos egyed takarmányozási költsége fele akkora, mint egy másik egyedé, amelyet 1,5 pontról szeretnénk 3 pontra felvinni.

A legtöbb szerzõ átlagos testsúlyváltozásnak a 42–55 kg-ot adja meg kondícióegységenként. Tehát ha az ellés után a 700 kg-os tehenünk 3,5 kondícióponttal indítja a laktációt, és hetven nap elteltével már csak 2,5-re bíráljuk ugyanezen állatunkat, akkor minden valószínûség szerint a tehenünk lefogyott 42–55 kg-ot.

Szakirodalmi adatok szerint az üszõknél elléskor az ideális kondíció 3,5 pontos, elfogadható a 3,0 és 4,0 pont közötti is. A szárazraállításkori kondíció az irodalmi adatok szerint akkor ideális a legtöbb szerzõ szerint, ha 3,5 pont, és elfogadható még a 3,0 és 3,5 pont között, de ettõl kissé eltérõ véleményekkel is találkozhatunk, így 3,5 és 4,0 pont közötti, valamint 3,0–3,75 pont közötti ajánlások is vannak, emellett 2,5 pontos szárazraállításkori kondícióról is olvashatunk.

A tehenészetekben dolgozó gyakorló szakemberek gyakran végeznek kondícióbírálatot. Csoportosításkor az aktuális tejtermelésen kívül a kondíciót is figyelembe véve alakítják ki az új tehéncsoportokat. A takarmányozás – fõleg az energiaellátás – hatékonyságának ellenõrzésére is a kondícióbírálat adhat gyors információt. A tejtermelés csökkenésekor, állategészségügyi állapotromlás esetén szintén az egyik elsõ lépés az egyedi, vagy állományszíntû kondícióbírálat.

Gyakori kérdés a tenyészetekben, hogy mennyi az ideális kondíciópont a laktáció végén, ellés elõtt a magyar takarmányozási, tartástechnológiai és termelési viszonyok között adott fajtaösszetételt is figyelembe véve? Kérdéses továbbá az is, hogy milyen erõs összefüggés van a kondíció és a termelés között? Ezekre a kérdésekre szeretnénk megbízható válaszokat adni egy adott gazdaság adatai alapján.

A kísérletek Bicsérdi Aranymezõ Rt tehenészeti telepén folytak. Vizsgálatainkban 752 magas holstein-fríz vérhányadú tehén vett részt. A kondícióbírálatot az 5 pontos módszer alapján végeztük. A kondíciót az ellés elõtt az elõkészítõbe való bekerüléskor bíráltuk le. Vizsgáltuk az adott laktációs tejtermelést majd bíráltuk a tehenek kondícióját a laktáció végén az ellés elõtt. Elõször azt vizsgáltunk, hogy az adott laktációs termelés után a laktáció végén hogyan alakul a kondíció, majd arra kerestünk a választ, hogy az ellést követõen hogyan alakul következõ laktációs tejtermelés az ellés elõtti kondíció hatására. Az elsõ és második, a második és harmadik valamint a harmadik és negyedik laktációs tejtermeléseket vizsgáltuk így a kondíció függvényében.

1. táblázat 401 olyan egyedet tartalmaz, melyeknél az elsõ laktációs termelés után az elõkészítõben megtörtént a kondíció bírálat, majd ezt követõen vizsgáltuk a 2. laktációs tejtermelést. Arra kerestük a választ, hogy az elsõ laktációs tejtermelés után milyen kondícióval kerülnek az egyedek elõkészítõbe és ez a kondíció milyen második laktációs tejtermelést eredményez.

Magas illetve jó tejtermeléssel az egyedek a laktáció befejezésével sovány vagy normál kondícióval rendelkeznek. Sovány kondíció után a következõ laktációban kisebb tejterméssel számolhatunk, mint a normál kondíció esetén. Ideális kondícióban lévõ egyedek a 9100 kg-os tejtermelést a következõ laktációba 732 kg-mal még emelni is tudják. Ilyen magas termelésnövekedés figyelhetõ meg 3,3–3,4 pontos kondíció esetében is, úgy hogy az elsõ laktációs tejtermelés valamivel kisebb. A gyenge elsõ laktációs tejtermelés után figyelhetõ meg, hogy a laktáció végére a tehenek plusz kondícióban kerülnek (4,2–5,0 pont), viszont ez a plusz kondíció közel 1000 kg-mal jobb tejtermelést eredményez a 2. laktációban úgy, hogy ez a 2. laktációs termelési szint a legalacsonyabbak közé tartozik a többi második laktációs tejtermeléshez viszonyítva. A legnagyobb napi tejtermelésben a 2. laktációban az elsõ laktációhoz képest a növekedés 4–10 kg között alakul.

A 2. táblázat a második és a harmadik 305 napos laktációs tejtermelés eredményeit mutatja a kondíció függvényében 211 egyed vonatkozásában.

Igen magas (9882–9980 kg) 2. laktációs tejtermelés után az egyedek az elõkészítõbe 3,0 pont alatti kondícióval kerülnek. A magas tejtermelés és a gyengébb kondíció a 3. laktációban enyhe tejtermelés csökkenésben nyilvánul meg. Magas tejtermelést realizáló egyedek 3,0–3,5 pontos kondícióval kerülnek az elõkészítõbe, és ez a kondíció teszi lehetõvé, hogy tejtermelésüket a 3. laktációban 315–760 kg-mal növelni tudják. Az ideálistól eltérõ, de nem kövér kondícióra bírált egyedek 9023 kg-mal zárják termelésüket, melyet a következõ laktációban emelni is tudnak. Itt is megfigyelhetõ, hogy az alacsonyabb termelés kövérebb kondíciót eredményez, de ennek a kövér kondíciónak köszönhetõen az egyedek a 3. laktációban 1231 kg-mal növelik termelésüket. A legnagyobb napi tejtermelést vizsgálva megállapítható, hogy a gyengébb kondíció hatására a következõ laktációban a legnagyobb napi tej kismértékben csökken vagy szinten marad. 3,3 pontos kondíciótól figyelhetõ meg hogy a legnagyobb napi tej a 3. laktációban emelkedik úgy, hogy, ahogy emelkedik a kondíció pontszám úgy lesz egyre nagyobb a legnagyobb napi tejtermelésben kapott különbség is. Kövér kondíciónál a legnagyobb napi termelésben a különbség már 7 kg.

A 3. táblázat a harmadik és a negyedik 305 napos laktációs tejtermelési eredményeket mutatja az elõkészítõben lebírált kondíció függvényében.

Ebben a vizsgálatban 140 egyed vett részt. 10000 kg-os 3. laktációs tejtermelés után az egyedeket 2–2,5 pontos kondícióra bíráltuk az elõkészítõben. A magas tejtermelés és gyenge kondíció hatására a 4. laktációban a tejtermelés 1457 kg-mal csökkent, ami legnagyobb napi tejtermelésben 6 kg-os csökkenésnek felel meg. A 2,6–3,5-ös kondíció pontszám között a két egymást követõ laktációs tejtermelés között egyértelmû összefüggések nem állapíthatók meg. Jó tejtermelés után a következõ laktációban megfigyelhetõ tejtermelés-csökkenés és -növekedés is, akkor, amikor a két laktáció között lebírált kondíciót jónak tartjuk. A leggyengébb 3. laktációs tejtermelések azt eredményezik, hogy a kondíció pontszámok növekednek és elérik a kövér kondícióminõsítést. Itt is megfigyelhetõ a legkövérebb kondíciójú egyedek képesek a következõ laktációjukban a tejtermelésüket nagymértékben növelni.

A kapott eredmények alapján összefoglalásképpen megállapítható, hogy az adott laktációs átlagokhoz viszonyítva magasabb tejtermelés után a laktáció végén a kondíció lényegesen gyengébb lesz, de az is megfigyelhetõ, hogy a magas termelés mellett kívánatos kondíció pontszámmal kerülnek az egyedek az elletõbe. Lényegesen gyengébb termelés után plusz valamint kövér kondíció figyelhetõ meg. Az ellés elõtti kondíció a következõ laktációs tejtermelést már nem befolyásolja ilyen egyértelmûen, ha a termelést az adott laktáció átlagához viszonyítjuk. Gyenge és kövér kondíció után is lehet átlag alatti termelés. Az ellés elõtti kondíció a következõ laktációs tejtermelést annak függvényében befolyásolja elsõsorban, hogy az elõzõ laktációt milyen színvonalon termelte végig Gyenge tejtermelés után kövér a kondíció a laktáció végén, viszont a következõ laktációban nagymértékû tejtermelés emelkedés figyelhetõ meg. Magas tejtermelés és gyenge ellés elõtti kondíció után a következõ laktációban már számíthatunk tejcsökkenésre is. A kétszer vagy többször ellett tehenek esetében a kondíció vizsgálatára még nagyobb hangsúlyt kell fektetni.