MENÜ

MEGFOSZ hírek: CLIMMAR-közgyûlés Berlinben

Oldalszám: 2
2014.04.28.

Az Európai Unió 14 tagállama és Svájc mezõgép kereskedõinek szövetségeit összefogó szervezet megtartotta immár 54. közgyûlését. A közgyûlésre Berlinben, október 12–14. között került sor.

A vendéglátó német szövetség (H.A.G.) különös jelentõséget tulajdonított annak, hogy a közgyûlésre az egyesített Berlinben kerüljön sor. A kísérõ programok között szerepelt az újjáépített Reichstag és a „Megosztott város” nevû kiállítás megtekintése is.

A közgyûlés védnöke a szövetségi Élelmezési, Mezõgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium minisztere, Horst Seehofer volt. Külön figyelmet érdemel a minisztérium nevében fellelhetõ „fogyasztóvédelem” kiemelése.

A MEGFOSZ-t Nagy Miklós elnök és dr. Bánáti István tanácsadó képviselte. Harsányi Zsolt a CLIMMAR elnökhelyettese minõségében volt jelen.

Az ülésen elõször vett részt Lengyelország és Lettország képviselõje mint leendõ tagszervezetek küldöttei, ami a CLIMMAR tekintélyének elismerését jelzi, valamint elõre vetíti annak az új EU-tagországok szervezeteivel való bõvülését.

A szokásos napirendi témák mellett kiváló elõadások hangzottak el elsõsorban a német mezõgazdaság fejlesztési irányairól, azon belül különösen a megújuló energiaforrások szerepérõl valamint a világ élelmezési gondjainak megoldását célzó törekvésekhez való igazodásról.

Változatlanul sokat tanulhatunk a gépkereskedelem tendenciáinak elemzésébõl, a szolgáltatási üzletág súlyának növekedését jelzõ törekvésekbõl. Az új tagországokkal együtt elsõsorban „megfigyelõk” vagyunk, kevésbé tudjuk tapasztalatainkkal meglepni a többi tagországot.

Az állandó napirendi témák feldolgozása az ülés után is folytatódik. Kiemelt figyelmet kapott a szakember kérdésköre, szinte minden tagországban megoldatlan probléma a mezõgépek javításához szükséges szakemberek hiánya, illetve szakmai felkészültségének gyengesége. Ebbõl következik, hogy az országok külön-külön is keresik a megoldást, de a CLIMMAR is kiemelten kezeli ezt a kérdést.