MENÜ

Felkészült mezõgazdasági és környezetvédelmi laboratórium a termelõk szolgálatában

Oldalszám: 6
2014.04.28.

A piaci verseny és a folyamatosan dráguló mezõgazdasági inputok következtében egyre több gazdálkodó látja be a tudatos, tudományos alapokon nyugvó gazdálkodásban rejlõ elõnyöket. Egyre többen veszik észre, hogy jövõjük erõforrásaik hatékony kihasználásán múlik.

Az eredményes mezõgazdasági termelés egyik alappillére az akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján folytatott hatékony tápanyag-gazdálkodás. Az AVOP, az NVT programokban, valamint az AKG pályázatokban érdekelt gazdák számára már elõírás az akkreditált laboratóriumi talajvizsgálatok megléte, valamint az ezek eredményei alapján végzett tudatos, környezetkímélõ tápanyag ellátás.

A kiváló minõségû, gyors és kedvezõ ár/érték arányú szolgáltatások iránti igényt felismerve folytatta fejlesztéseit hazánk egyik legfiatalabb laboratóriuma, az UIS Ungarn Kft.

A vállalkozás és szerzõdéses partnerei célja teljes mintavételi, laboranalitikai és szaktanácsadási spektrum biztosítása az ország egész területén a gazdálkodók versenyképességének fokozása érdekében. Munkájukkal növelni kívánják a termelõk pályázati esélyeit is a legfrissebb tudásanyag primer tudásforrásoktól a végfelhasználók (gazdaságok) felé történõ közvetítése révén.

Az UIS Ungarn Laborvizsgálati és Szolgáltató Kft. Németország második legnagyobb privát laborhálózatának, a Synlab csoportnak a magyarországi képviselõje.

Dr. Kalocsai Renátó, a társaság ügyvezetõje elmondta, hogy az AKG programok kapcsán az UIS Ungarn Kft laboratóriumába is az addigi kapacitásukat jóval meghaladó talajminta mennyiség érkezett be. A kialakult helyzetre reagálva, partnereik gyorsabb kiszolgálásának biztosítása érdekében ezért jelentõs kapacitásfejlesztést hajtottak végre. A beruházás eredményeképp 60 000 talajminta/éves kapacitásukkal az ország egyik legnagyobb talajvizsgáló laboratóriumává váltak. A kapacitás növelése egyben a gyorsaság és gazdaságosság növelését is jelentette. Ez alapján az UIS Ungarn Kft kedvezõ árai mellett kedvezõ árai mellett egyedülállóan gyors vállalási határidõkkel dolgozik.

A nagy mértékû fejlesztés során a laboratórium meglévõ fejlett mûszerparkja több új berendezéssel is bõvült.

Az újonnan vásárolt mûszerek a gyors és kiváló minõségû munka mellett lehetõvé tették, hogy a laboratórium a jövõben is rendkívül kedvezõ áron ajánlja ki szolgáltatásait ügyfelei számára.

Dr. Kalocsai Renátó örömének adott hangot, hogy egyre több gazda ismeri fel a tudatos tápanyag-gazdálkodás kézzel fogható elõnyeit és szentel egyre több figyelmet a szakszerû mintavételezésre, valamint a vizsgálati eredmények alapján készített tápanyag-visszapótlási szaktanács betartására.

Sikerként értékelte, hogy a termelõk nagy része megértette, hogy a talajvizsgálatok költségei többszörösen megtérülnek.

Amennyiben kiszámítjuk ugyanis, hogy egy átlagos talajvizsgálat mekkora költséget ró a gazdálkodóra, megdöbbentõen alacsony, 120–160 Ft/ha/év összeget kapunk, mely mintegy 4–8 kg/ha mûtrágya árának felel meg évente.

A laboratórium ügyvezetõje felhívta a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy a tudatos tápanyag-gazdálkodás elõnyeit a termelõk minél korábban élvezhessék, ne hagyják a kötelezõ talajvizsgálatokat a pályázatok utolsó évére, azokat mindenképpen 2007-re ütemezzék.

Így egyfelõl nem egyszerre terheli a gazdálkodókat a laboranalízis költsége, másfelõl elkerülhetõ a laboratóriumi vizsgálatok esetleges ismételt túlzott elhúzódása is.

A laboratórium ügyvezetõje újfent utalt rá, hogy a laborvizsgálati eredmények alapján készített szaktanács eredményességének letéteményese a szakszerû mintavétel. A mintavétel hibái a laboratóriumi analízisen és az ebbõl készült szaktanácson keresztül alapjaiban meghatározzák a gazdálkodás eredményességét. A területet nem kellõen reprezentáló mintákból a területet gyengén, vagy nem jellemzõ laboratóriumi eredmények születnek és az ezen eredmények alapján készült szaktanács nem a valós képet fogja mutatni.

Mintavételre éppen ezért célszerû egy, az erre a célra szakosodott, lehetõleg akkreditált profi szakembert, vagy céget felkérni. Õk professzionális kézi és gépi eszközeikkel szakmai- tudományos hátterükkel akár a modern GPS technikát is felvonultatva minden igényt kielégítõ minõségben mintázzák meg a kijelölt területeket.

Amennyiben a gazdálkodók területeiket maguk kívánják megmintázni, tartsák be a talajmintavétel szabályait (MSZ-08-0202-1977), hiszen az itt elkövetett hiba az egész vizsgálati mûvelet összes hibájának több mint 80%-a!

A mintavételre vonatkozó elõírások az UIS Ungarn Kft honlapján megtalálhatók (www.uis.hu).

A mezõgazdasági laboratórium kapacitásának növelése mellett az UIS Ungarn Kft további 300 négyzetméteres környezetvédelmi laboratóriumot épített ki az év során.

A cég így a már ismert mezõgazdasági és erdészeti talaj- és növényvizsgálatok, ásványi nitrogén (Nmin) vizsgálatok mellett kedvezõ árú akkreditált vízvizsgálattal, környezetvédelmi vizsgálatokkal (talaj – növény, víz – levegõ), szennyvíziszap-vizsgálattal, valamint a hozzájuk kapcsolódó mintavétellel és szakvéleményezéssel is várja a megrendeléseket.

Az ügyvezetõ elmondta, hogy a Kft. állattartó telepek, öntõzõ telepek, trágya-, és hígtrágya telepek, hulladéklerakók, valamint földalatti olajtartályok felülvizsgálatát, környezetvédelmi hatástanulmányok készítését is vállalja.

Az UIS Ungarn Kft természetesen a Synlab-UIS csoport teljes mérési palettáját is a termelõk szolgálatába állítja (GMO vizsgálatok, szermaradék vizsgálatok stb.).

A társaság, valamint a Synlab-UIS csoport szolgáltatásai számos egyéb aktuális szakmai információ, cikk, megrendelõlap kíséretében mindenki által elérhetõek és letölthetõk a www.uis.hu, www.uis.de, illetve a www.synlab.de honlapokról.