MENÜ

Kuhn Fastliner – a vetés mûvésze

Oldalszám: 32-33
2014.04.28.

Hazánkban különféle vetési módokat használnak a gazdálkodók. Hagyományos mûvelés esetén száraz és nedves talajon is nagyobb a mûvelés kockázata, mint csökkentett mûveletszámú mûvelés esetén. A különbözõ vetési módok környezeti kockázata, a hagyományos mûvelési eljárások után a legkedvezõtlenebb, míg akár a direktvetés, akár mulcsvetés igen kedvezõ.

Ma már egyre több gazdálkodó használja az egymenetes magágykészítést és vetést, valamint mulcsvetést. A gazdálkodó számára a legfontosabb a talaj kiváló termõképességének megõrzése.
A talajállapot-fenntartó talajmûvelés elõnyei:

• a talajszerkezet, a talaj teherbíró képességének javítása elsõsorban a talaj felsõ rétegében elhelyezkedõ szerves anyag nagy tömege révén
• jobb vízmegõrzés,
• a talajélet – különösen a földigiliszta – életterének intenzív segítése
• csökkenõ tápanyag-kimosódás,
• jobb vízmegõrzés,
• a talajerózió csökkenése.
A fenntartó talajmûvelés alapvetõ feltétele az eredményes, versenyképes, gazdaságos mezõgazdasági gazdálkodásnak. Ennek a feltételnek felel meg az IKR Zrt által forgalmazott Kuhn Fastliner mulcsvetõgép, amely:
• sokoldalúan alkalmazható, akár hagyományos talajmûvelés (szántás), akár mulcsmûvelés esetén;
• nagy területteljesítmény, nagy munkasebesség (15 km/óra munkasebességig), nagy vetõmagtartály;
• pontos magadagolás (0,8–400 kg/ha magmennyiség között), a kiválasztott vetési mennyiség pontos, megbízható tartása;
• a vetõmagfeltöltés gyors és egyszerû, a megmaradt vetõmag egyszerûen és gyorsan leüríthetõ.

A Kuhn Fastliner vetõgép 3, 4, illetve 6 m-es munkaszélességben készül. A vetõgép felépítése azt az elvet követi, mely az IKR egymenetû vetéstechnológiájának filozófiája, mely szerint az elõkészített talajt a vetés elõtt tömörítjük, s utána ebbe, az ülepedett magágyba vetjük el a magot. A gép felépítése az alapvetõ funkciók alapján a következõ:

  1. Talajegyengetõ egység: a talaj felszínét a további munkamûvelet elõtt rugós egyengetõ lapokkal elegyengeti, az ideális talajszerkezet elérése érdekében. A rugós lapok mélysége hidraulikus úton állítható, a különbözõ talajmûvelési eljárásoknak (tarlóhántás, szántás) megfelelõen.
  2. Talajmûvelés: a vetõágy teljes szélességében és mélységében a Kuhn által szabadalmaztatott hullámos-csipkés tárcsák végzik el a talaj intenzív lazítását és biztosítják a morzsás talajszerkezetet. A tárcsák kialakítása lehetõvé teszi, hogy nedvesebb körülmények között is eltömõdésmentesen használhassuk a gépet. A tárcsák egyedi felfüggesztésûek, s rugó elõfeszítésûek, így biztosítva a tárcsák azonos talajnyomását. A tárcsa terhelése akár 250 kg lehet. A vetõágyban levõ szármaradványok tökéletes aprításával biztosítható a vetõcsoroszlyák biztonságos, eltömõdésmentes mûködése.

  3. Tömörítés: az elõzõleg fellazított talaj tömörítését nagyméretû gumikerekekkel végezzük. A gépet úgy alakította ki a gyártó, hogy a szállítókerekek, a kisebb átmérõjû gumikerekekkel együtt végzik el a talaj tömörítését, ülepedetté tételét. Az ülepedett talajban sokkal pontosabban lehet a vetési mélységet beállítani, s a magot azonos mélységbe helyezni. Az így elvetett mag egyöntetûen, robbanásszerûen kel ki, ezzel biztosítva a jó termés lehetõségét. 

  4. Vetés: a két sorban elhelyezkedõ, egyedi paralelogramma függesztésû kéttárcsás csoroszlyák végzik el a magágy nyitását. A sortávolság 12,5 cm. A vetõtárcsák prizma alakú gerendelyen rögzítettek, s a központi vetésmélység állítással egyszerûen és gyorsan beállítható a vetési mélység. A 400 mm átmérõjû vetõtárcsák még nagy mennyiségû szerves anyag maradék esetén is kiváló munkát végeznek. A csoroszlyák terhelését rugó biztosítja, az elõzõleg ülepedetté tett talajfelszínhez igazodva, azonos magágymélységbe helyezhetõ el a vetõmag. A magágy zárását nyomott tömörítõ kerekekkel végezzük el, így biztosítva, hogy a vetõmagok biztosan érintkezzenek a talajjal. A pontos vetési mélység tartását a hullámos-csipkés tárcsa által elõkészített optimális morzsalékos magágy és a tömörítõ kerekek munkája teszi lehetõvé.


  5. Magtakarás: a vetõmag egyenletes talajtakarása a magtakaró pálcákkal végezhetõ el, a pálcák szöge és talajnyomása változtatható az üzemeltetési körülményeknek megfelelõen.


A vetõgép nagy központi magtartállyal rendelkezik, ami a magágykészítõ tárcsák és a vetõtárcsák között helyezkedik el, s két nagy átmérõjû, kis talajnyomású járókerékkel szállítható, így szállításkor sem gyúrja a talajt, illetve sokkal kisebb a gumik kopása vonuláskor. Vetés közben a szállítókerekek tömörítõ kerékként üzemelnek. A vetõgépet a jól bevált „Venta rendszerû” pneumatikus tolóhengeres  vetõmag-adagolóegységgel szerelték fel, ami igen pontos vetõmag kiadagolást tesz lehetõvé. A központi elosztó rendszer levegõ ellátását hidromotor hajtású ventilátor biztosítja. A gépen a kivetendõ vetõmag mennyisége nagyon egyszerûen egy csavarorsó segítségével állítható be, s a leforgatás is egyszerûen elvégezhetõ. A gépre soronkénti vetésellenõrzõ rendszer szerelhetõ fel.
Alapfelszereltségben a vetõgép a Hector 3000 ellenõrzõ monitorral sze-
relt, mely a gépkezelõ részére fontos információkat ad. A kijelzõn különféle információk jeleníthetõk meg, haladási sebesség, területteljesítmény, (napi, összesített), ventilátor fordulatszám. Figyelmeztetõ jelzést ad a ventilátor fordulatszámának lecsökkenése, az adagoló szerkezet leállása, de a magládában levõ kevés magmennyiség esetén is. A gépen a mûvelõnyom automatika szimmetrikusan és aszimmetrikusan is beállítható.

Sem a hullámos tárcsák, sem a vetõtárcsák, sem a tömörítõ kerekek nem érzékenyek az eltömõdésre, melyet mostoha körülmények között bizonyított a Kuhn Fastliner.

A Kuhn cég a mulcs- és a direktvetés területén is több éves tapasztalattal rendelkezik és ez a tapasztalat a megbízható mûszaki háttér jelenti a felhasználóknak a biztonságot.