MENÜ

A versenyképesség megtartásáért – közösen

Oldalszám:
2014.04.28.

A Bábolnai Gazdanapokon ünnepélyes keretek között került sor a Nitrogénmûvek Zrt. és az MTA-TAKI között létrejött Kutatási Együttmûködési Szerzõdés aláírására, csatlakozva a kormányzatnak ahhoz az elképzeléséhez, miszerint a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében tudásközpontok létrehozásával segítené az új mezõgazdasági ismeretek minél hatékonyabb gyakorlati alkalmazását.

A legjobb gazdálkodóknak és mezõgazdászoknak a gazdaságosság és versenyképesség megtartása érdekében szükségük van a kutatási eredmények megismerésére, azok minél nagyobb körben való alkalmazására.
A Nitrogénmûvek Zrt. elsõk között ismerte fel, hogy számára is elõnyös a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának gyorsítása, ezért pénzügyi lehetõségeihez mérten támogatni kívánja a folyamatot. Tudvalévõ, hogy a tápanyaghasznosulás, a mezõgazdasági termelés hatékonyságnövelésének kulcsa a harmonikus, a növény igényeihez és a környezet adottságaihoz igazított gazdálkodási szaktanácsadás. Ezért a Nitrogénmûvek Zrt. 2004-ben megvásárolta az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (TAKI) és az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet (MgKI) szakmai tapasztalataira, hosszú évtizedek kísérleti eredményeire alapozott négyszintû szaktanácsadási rendszerét, amellyel közel
100 ezer hektár nagyságú területre adott ingyenesen szaktanácsot.
Egyetemek és kutatóintézetek bevonásával társaságuk az elmúlt esztendõkben Genezis tápanyag-gazdálkodási kísérleteket folytatott eltérõ agroökológiai feltételek mellett, az új termékek és a Genezis szaktanácsadó rendszer bemutatása és kipróbálása érdekében.
Az eddigi kutatási-fejlesztési együttmûködésüket kibõvítve a Nitrogénmûvek Zrt. 2006-ban úgy döntött, hogy támogatni kívánja – hálózattá szervezi – és összhangba hozza azt a tudásközpontok regionális rendszerével.