MENÜ

A takarmánylucerna gyomszabályozásának alapelvei

Oldalszám: 56-57
Dr. Petróczki Ferenc, dr. habil. Késmárki István 2014.04.29.

Egy évvel korábban (Agro Napló 2005/08) összefoglaltuk a hosszú élettartamú, nagy életteljesítményû lucernás termesztés-
technológiájának alapjait. A fontos tennivalók közé soroltuk a gyomszabályozást, ami a telepítéstõl a minél késõbbi feltörésig (minimum 4 évig) nagy gonddal, szakmai felkészültséget igénylõ munkával jár.

Az általánosan ismert gyomkártételek mellett a takarmánylucernásban fokozottan jelentkezõ problémák:

 • egyes gyomfajok mérgezõek, vagy legalábbis ízrontók (foltos bürök, csattanó maszlag, ádáz, pásztortáska, pipacs, somkóró)
 • az aranka fajok karantén élõsködõk, enyhén mérgezõek, ízrontók,
 • egyes gyomfajok rontják:
 • a takarmány fehérjekoncentrációját,
 • növelik a szárításos tartósítás idejét, energia szükségletét,
 • rövidítik a lucernás produktív élettartamát,
 • csökkentik a lucerna talajtermékenységre, utónövényekre gyakorolt kiváló hatását.

Az egész élettartamra kiterjedõ gyomszabályozás alappillére a megelõzés (prevenció), amely minden másnál hatásosabb, ráadásul pénzbe sem kerül. A megelõzés alapelve nagyon egyszerû: folyamatosan tartsuk meg a lucerna versenyképességét (kompetíciós képességét). A gyakorlatban ezt a következõképpen valósíthatjuk meg:

 • válasszunk kalászos elõveteményt, a tarlóhántás után végezzünk legalább kétszeri mechanikai gyomirtást, tavaszi telepítés esetén, az erõs vegetatív szaporodású gyomok ellen ajánlott a kémiai kezelés is (egyszikûek ellen pl.: quizalofop-etil, kétszikûek ellen glifozát-izopropilamin só);
 • nyár végi telepítésre csak korán lekerülõ elõvetemény (õszi káposztarepce, õszi árpa, korai újburgonya) és öntözési lehetõség esetén vállalkozzunk;
 • tegyünk meg mindent a gyors, egyöntetû kelés és kezdeti fejlõdés érdekében (ülepedett magágy, 800–900 csíra/m2 vetõnorma, földi bolhák, csipkézõk kártételének kivédése);
 • a jó kaszálási rend alkalmazása hosszú ideig kordában tartja a gyomokat;
 • tekintettel a lucerna fényigényességére, a gyökértörzs (rizóma) érzékenységére: a termény betakarítás és lehordás legyen gyors, ezeket a mûveleteket csak a már felszáradt talajon végezzük;
 • a vízállásos foltokról (kora tavasz, nagy intenzitású esõ) mielõbb vezessük el a pangó vizet;
 • ne mulasszuk el a kétévesnél idõsebb lucernások késõ õszi nehézfogasolását sem (vízbefogadó-képesség növelés);
 • kerüljük a takarónövényes telepítést.

Bizonyos értelemben a megelõzéshez sorolható a lucernában elõforduló gyomok ismerete, veszélyességük megítélése is (lásd 1. és 2. táblázat).

A védekezéshez a gyomok faj szerinti ismerete mellett nem szabad megfeledkeznünk árnyékoló hatásukról sem. Tömeges megjelenésük idejének ismerete a kaszálás idõpontjának meghatározásához szintén fontos tudnivaló. Az árnyékoló hatás az új telepítésû állományban jelentõs életteljesítmény-csökkenéshez vezet, amit csak tetéz az úgynevezett „gazoló kaszálás”. Idõsebb, különösen foltokban kiritkuló lucernás termésének tetemes részét képezhetik a gyomok. Közülük a kétszikûek károsabbak, különösen a G és a H életforma képviselõi, mert ezek két kaszálás között is képesek a regenerációra (1. kép).A takarmánylucerna integrált gyomszabályozásában a mechanikai lehetõségek korlátozottak. A kaszálások másodlagos beavatkozásoknak tekinthetõk, fontosak viszont a zárt, versenyképes állomány minél hosszabb ideig történõ fenntartásában (2. kép).A preventív módszerek mellett – amelyeket akkor is érdeke a termelõnek alkalmazni, ha a gyomokkal nem kellene számolni – a kémiai védekezés is szükséges. Mai ismereteink szerint az új telepítésû lucerna 4-6 leveles állapotában egy korai post kezelés – imazetapir (pl. Pivot) hatóanyagú készítménnyel – a javavirágzásban végzett elsõ kaszálásig kielégítõen kordában tartja a gyomokat. Ezt követõen mindaddig, amíg a lucerna zárt állományú, a kaszálások megakadályozzák a legtöbb gyom térhódítását. Kb. a 2. év végén, jobb esetben a 3. éves lucernában kényszerülünk ismét a herbicidekhez nyúlni. A kétszikûek ellen javasolható hatóanyagok: lunuron, cianazin, diuron, imazamol. Az egyszikûek tömeges elszaporodását gátolják a cikloxidim, fluazifop-P-butil, quizalafop-P-etil hatóanyagú herbicidek. Az idõsebb lucernásban alkalmazható készítmények jobb gyomirtó hatást fejtenek ki kora tavaszi kijuttatásban, mint késõ õsszel (herbicid degradáció) (3. kép).A lórom félék (Rumex spp.) és az aranka fajok (Cuscuta spp.) ellen gyakran ajánlott a foltpermetezés (spot spray). Ez a vadsóska fajok ellen hatásos is, mert a fertõzött gócok jól láthatók. Ellenük azulam hatóanyagú herbicid kifogástalan eredményt ad (pl. Plakin 40, Asulox). Más a helyzet az arankával, mert még kis területen sem tudjuk maradéktalanul felkutatni a fertõzött foltokat. Az aranka megjelenését követõen teljes területi (overall) kezelés ajánlott. A lucernatermesztõk erre a célra az egyik leghatásosabb hatóanyaga a pendimetalin (pl.: Stomp 330).Az idõsebb lucernásokban az évi egyszeri herbicidhasználatnál érdemes vegyszerrotációt alkalmazni.

A hatékony védekezéshez sok sikert kívánunk!